Ankieta - "SWOT i cele do LSR LGD "Gościniec 4 żywiołów"

  • Drukuj

Stowarzyszenie LGD "Gościniec 4 żywiołów"  po raz kolejny będzie aplikowało o środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, aby mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy mogli korzystać z funduszy europejskich, realizować projekty służące rozwojowi obszaru LGD Gościniec 4 żywiołów. Żeby przygotować Lokalną Strategię Rozwoju najlepiej odpowiadającą mocnym stronom i szansom rozwoju obszaru LGD, eliminując jego słabe strony i skutecznie przeciwstawiając się zagrożeniom jego rozwoju potrzeba zaangażowania mieszkańców z terenu LGD. Na podstawie informacji zebranych podczas zorganizowanych na terenie LGD szkoleń, spotkań informacyjnych czy warsztatów  została opracowana ankieta - "SWOT i cele do LSR LGD "Gościniec 4 żywiołów", która znajduje się na stronie internetowej LGD "Gościniec 4 żywiołów". Zapraszamy do wypełnienia, Państwa sugestie będą  bardzo pomocne.

 Ankieta - "SWOT i cele do LSR LGD "Gościniec 4 żywiołów"