OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Stowarzyszenie  „GOŚCINIEC  4  ŻYWIOŁÓW”
W ramach projektu: „Produkt Lokalny Małopolska - rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011r. Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy:
Specjalista  ds. przetwórstwa żywności
Szczegóły:   umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu
TERMIN NABORU:  od 04.05.2015 r. do 11.05.2015 r.

34-143 Lanckorona 473  adres do korespondencji:  34-143 Lanckorona 587
tel. 33 843 62 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 551-245-13-69,  REGON 120236327


Wymagania niezbędne:
•    Obywatelstwo polskie,
•    Korzystanie z pełni praw publicznych,
•    Niekaralność,
•    Nienaganna opinia,
•    Wykształcenie min. Średnie techniczne – Technik żywienia
•    Prawo jazdy kat. B
•    Obsługa komputera: znajomość pakietu MS Office, poczta elektroniczna, urządzenia biurowe


Wymagania dodatkowe:
•    Znajomość zagadnień związanych z przetwórstwem żywności
•    Umiejętność ewidencjonowania w programie Office Excel
•    Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej, samodzielność, komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista
•    Samochód
•    Mile widziane doświadczenie w pracy


Zakres podstawowych obowiązków:
•    Kontrola nad procesem produkcyjny w trakcie korzystania z pomieszczeń przez wynajmujących,
•    Nadzór nad  użytkownikami Kuchni w Świnnej Porębie  i Stroniu w zakresie przestrzegania wytycznych produkcyjnych zgodnych z ustalonymi recepturami,
•    Kontrola surowca,
•    Udział w badaniach marketingowych produktów lokalnych oraz ich analizowanie,
•    Ścisła kontrola standardów higienicznych oraz jakościowych w procesie wytwarzania,
•    Odpowiedzialność za stan udostępnionych sprzętów i pomieszczeń,
•    Wykonywanie innych prac powierzonych przez managera projektu Inkubator Kuchennego i Głównego Technologa


Wymagane dokumenty:
•    List motywacyjny,
•    Życiorys CV,
•    Kwestionariusz osobowy,
•    Kserokopie świadectw pracy,
•    Oświadczenie o niekaralności,
•    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.


Informacje dodatkowe:
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” pod adresem: 34-143 Lanckorona 587 w terminie od 23.04.2015 do 30.04.2015 do godziny 12.00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „oferta pracy” W przypadku listu poleconego decyduje data wpływu do biura stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”.
 
Dokumenty, które wpłyną do siedziby stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gosciniec4żywiołów.pl