Zapraszamy na spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych - 20 kwietnia 2015r. Wieprz godzina

  • Drukuj

W związku z realizacją przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie projektu „MAŁOPOLSKA SIEĆ DIALOGU OBYWATELSKIEGO”,

zakładającego utworzenie sieci małopolskich organizacji pozarządowych, służącej zwiększeniu współpracy i integracji wewnątrz sektorowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu Małopolski oraz wzmocnieniu roli tych organizacji w kształtowaniu dialogu obywatelskiego zapraszamy Państwa na spotkanie animacyjne, które będzie miało na celu prezentację organizacjom pozarządowym korzyści i warunków przystąpienia do sieci utworzonej w ramach w/w projektu.

Termin spotkania: 20 kwietnia 2015 r., godzina 17.00

Miejsce spotkania: Centrum Informacyjno – Biblioteczne w Wieprzu
(sala sesyjna obok Urzędu Gminy)