FIO Małopolska Lokalnie - zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!

Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.
Celem konkursu jest wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.


O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:
•    młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2014 roku nie przekracza 25 tys. zł),
•    grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
•    grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków w których funkcjonują).

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:
•    inicjatywy lokalne - działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego
•    dotacje na rozwój organizacji - działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością organizacji, czyli dotacje min. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach. W celu wspierania inicjatyw oddolnych w województwie małopolskim operatorzy zapewniają pomoc w opracowaniu pomysłów na projekty i procesie składania wniosków.
Nabór projektów odbywa się poprzez generator i potrwa do 15 kwietnia 2015, do godz. 16.00.

Aktualne informacje, regulamin konkursu, wzory dokumentów znajdują się na stronie: www.malopolskalokalnie.pl
oraz na facebooku: https://www.facebook.com/malopolskalokalnie

Projekt FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE
dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.