ARiMR rozpoczyna rejestrację kół gospodyń wiejskich Już w sobotę 1 grudnia biura powiatowe czekają na przedstawicieli Kół

Z dniem 29 listopada weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń
Wiejskich.


Biura powiatowe ARiMR zapraszają wszystkich zainteresowanych możliwością założenia koła oraz ubiegania się o pomoc finansową na konsultacje, które odbędą się w sobotę 1 grudnia, w godz. 9.00- 14.00. Koła gotowe do rejestracji będą mogły skorzystać także z tej możliwości.


- Dzięki nowym przepisom, te zasłużone dla wsi organizacje, kultywujące polski folklor i tradycje otrzymają osobowość prawną. Będą także miały możliwość ubiegania się poprzez ARiMR o wsparcie z budżetu Państwa. - mówi Adam Ślusarczyk, dyrektor małopolskiej ARiMR.
Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie finansowe ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
Ustawa daje nam szanse i uważam, że powinniśmy z niej skorzystać. -przekonuje Marzena Kubin z KGW Tenczynianki w gminie Krzeszowice. - Są to z pewnością szanse na rozwój Kół.
Aby zarejestrować koło należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła Wniosek o rejestrację wraz z załącznikami. Dokumenty będą dostępne na stronie www.arimr.gov.pl.


,,Tam, gdzie są koła, jest smacznie, kolorowo i zazwyczaj ciekawie. W wielu miejscowościach to KGW są motorem napędowym imprez dla mieszkańców. Jesteśmy strażniczkami tradycji i kultury ludowej.
Liczymy na pomoc finansową, bo do garnka, by ugotować dobrą, regionalną potrawę, same chęci nie wystarczą. Nie kupi się też za nie strojów, materiałów do szycia czy haftowania” - mówi Mieczysława Kozak, prezes Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Krzeszowice.


Zgodnie z ustawą na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tylko jedno kolo gospodyń wiejskich. Jednak tego warunku nie stosuje się wobec kół działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 27 września do 6 października 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.


W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu;

kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji;

nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej.


W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa  o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.


WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

 

W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęt.

Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt walca.

W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie.

Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.

Prosimy nie dotykać  i  nie  podnosić  przynęt.

Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.

Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą
z mydłem i zgłoszenia się do lekarza.

Podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów.

Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.

W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskazówek.

 

  

Czytaj więcej...

Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego Kalwaria Z. -Wadowice

W związku z realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu
POIiŚ 5.2-9 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - cześć
przejazdowa. Zadanie nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa na wybranych skrzyżowaniach linii kolejowych z
drogami na terenie: IZ Częstochowa, IZ Kielce, IZ Kraków, IZ Nowy Sącz, IZ Rzeszów, IZ Sosnowiec”
informujemy, iż w dniach od 12.09.2018 r. do 19.09.2018 r. zostanie wprowadzona tymczasowa
organizacja ruchu dla planowanej przebudowy przejazdu kolejowo - drogowego kat. D W km
12+679 na szlaku Kalwaria Z. - Wadowice linii kolejowej 117 Kalwaria Z. - Bielsko Biała i drogi
powiatowej klasy Z nr 1731K zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe W Wadowicach
(w piśmie nr NDP.7126.110.2..2018 z dnia 08.08.2018 r.) projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Informacja 7 Rajd Polski Historyczny

Automobilklub Krakowski organizuje w dniach 29.08- 01.09.2018r. 7 Rajd Polski Historyczny.

1 września 2018 r. w godz. 10.00- 12.30 Rajd przejedzie przez miejscowości

Gminy Stryszów : Leśnica, Stronie, Zakrzów, Stryszów, Łękawica.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.rajdpolski.pl.

 

Jan Wacławski

Wójt Gminy Stryszów

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

W projekcie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej, które posiadają siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie tego subregionu województwa małopolskiego, a fakt ten ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych firmy.

Czytaj więcej...

Informacja Wojewody Małopolskiego - 15.06.2018r.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zmianami)

 WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 30 maja 2018 r. decyzji Nr 20/BZ/2018 znak: WI-XI.7840.1.67.2018.EJ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 06.04.2017 r., złożony 06 kwietnia 2018 r. (uzupełniony 27.04.2018 r.) przez pełnomocnika Pana Macieja Hujara w imieniu inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-374 Warszawa, inwestycji: Przebudowa peronów w ramach inwestycji: Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka realizowane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane od km 0,700 do km 45,418 - branża Obiekty Obsługi Podróżnych i Mała Architektura. Obiekty podlegające przebudowie: peron p.o. Rzozów w km 4,103, peron st. Radziszów w km 7,181, peron p.o. Wola Radziszowska w km 10,353, peron p.o. Podolany w km 12,355, peron st. Leńcze w km 14,624, peron p.o. Przytkowice w km 18,793, peron st. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona w km 22,255, peron st. Stronie w km 28,960, peron st. Stryszów w km 33,074.

Czytaj więcej...

Projekt Czas na Biznes II

Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w Powiecie Oświęcimskim, Wadowickim, Chrzanowskim, Olkuskim weź udział w naszym projekcie. Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 25 320 zł. Przewidziane jest również roczne bezpłatne indywidualne i profilowane wsparcie doradcze służące utrzymania firmy na rynku.
Projekt realizowany jest przez partnerstwo utworzone przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o., Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. i Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Celem jest otworzenie 520 działalności gospodarczych.
Wartość projektu: 22 347 476,67 zł.
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy
Planowane nabory: ok. 40 w cyklicznych naborów

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia - Burze z gradem/2
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 11.05.2018 do godz. 23:00 dnia 11.05.2018
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 85%

Czytaj więcej...

Trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Małopolski

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
AGENDA ZAMIEJSCOWA W OŚWIĘCIMIU
32-600 Oświęcim, ul. J. Śniadeckiego 21, tel.: 33-8433928, fax: 33-8423264,
www.malopolskie.pl

 Szanowni Państwo!

W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje trzecią już edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.

Miejsce i termin spotkania dla powiatu wadowickiego: 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), godzina 14.00, Wadowicka Biblioteka Publiczna, ul. Legionów 1, Wadowice.

 

Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu. W związku z powyższym prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji tak szeroko, jak to tylko możliwe.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.

Nabór na urzędników wyborczych - przedłużone przyjmowanie zgłoszeń do dnia 6 kwietnia 2018r.

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia  liczby,  trybu  i  warunków  powoływania  urzędników  wyborczych,  Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Do pobrania:

1. WYTYCZNE dot. liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

2. Liczba urzędników wyborczych w Gminach

3. Wzór zgłoszenia kandydatów.

Nowa placówka Poczty Polskiej w Stryszowie

9 marca 2018 r. otworzyliśmy nową placówkę w Stryszowie, w malowniczej miejscowości położonej blisko Kalwarii Zebrzydowskiej na terenie Regionu Sieci w Krakowie.

- Teraz mamy placówkę, który spełnia oczekiwania mieszkańców Stryszowa, estetyczną nowoczesną, z pełnym zakresem świadczonych usług, dostosowaną do obsługi niepełnosprawnych, z dostępem do Wi-Fi  - podkreślił podczas otwarcia dyrektor RS Kraków Andrzej Bodziony, dodając, że ważnym symbolem jest również to, że do placówki wróciło godło narodowe.

Cała społeczność Stryszowa czekała na tę placówkę. To pokazuje, jakim zaufaniem i przychylnością lokalnych społeczności cieszy się nasza firma. Dotychczas w miejscowości funkcjonował urząd w innym miejscu, ale nie spełniał wymogów nowoczesnej placówki, wyposażonej w rozwiązania zapewniające wysoką jakość i podwyższony komfort obsługi.

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

PROFILAKTYKA JASKRY - W dniu: 14.03.2018 w  SGZOZ w Stryszowie 557 w godz. od 14:00 do 16:00  

odbędą się  Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (33)879-74-95  Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł(badanie dodatkowe) Zapisy prowadzone będą do dnia 14.03.2018

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia) Serdecznie zapraszamy  OKO-LUX Sp z o.o.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT - 2018r.

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia  gruntów  rolnych  wraz  z  fakturami  VAT  (lub  ich  kopiami)
    stanowiącymi  dowód  zakupu  oleju  napędowego  w  okresie  od  1  sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w  terminie  od  1  sierpnia  2018  r.  do  31  sierpnia  2018  r.  należy  złożyć odpowiedni  wniosek  do  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta, w  zależności  od  miejsca  położenia  gruntów  rolnych  wraz  z  fakturami  VAT
    (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1  lutego  2018  r.  do  31  lipca  2018  r.  w  ramach  limitu  zwrotu  podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00  zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.

 

Czytaj więcej...

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

Czytaj więcej...

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Z  dniem  1  stycznia  2018  r.  Wojewoda  Małopolski  przejmuje  zadanie  koordynacji systemów  zabezpieczenia  społecznego  w  obszarze  świadczeń  rodzinnych i wychowawczych,  dotychczas  realizowane  przez  Marszałka  Województwa
Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w  kraju Unii Europejskiej,  Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Czytaj więcej...

Informacja Zarządu Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej, uprzejmie informuje, że

od dnia 2 stycznia 2018 roku nasz punkt kasowy w Stryszowie będzie czynny codziennie od

godz. 8.00 do 16.00 a w środy od 9.00 do 17. 00, są to godziny pracy Urzędu.

Od Nowego Roku placówka punktu kasowego czynna jest w budynku

Urzędu Gminy w Stryszowie (dawne pomieszczenie Banku PKO).

Serdecznie zapraszamy: Zarząd Banku

Informacja dotycząca „Funduszy Promocji Produktów Rolno - Spożywczych”

Do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze promocji zobowiązani są:
- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu;
- przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu;
- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki;
- przedsiębiorcy będący płatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży lub wytwarzają owoce i warzywa;
- przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzący działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądż prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

DO POBRANIA : INFORMACJA O FUNDUSZACH PROMOCYJNYCH - PDF

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach podaje do publicznej wiadomości :

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego.

ZAŁĄCZNIK : PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA - PDF

KOMUNIKAT - ZUS - E-Składka

e-Składka – proste płatności do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.

Czytaj więcej...

Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
oraz URZĄD GMINY STRYSZÓW
ZAPRASZAJĄ
 mieszkańców Gminy Stryszów
 na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z Funduszy Europejskich

termin dyżuru:
14 listopada 2017 roku (wtorek) godz. 12.00-14.30
miejsce:
Sala sesyjna Urzędu Gminy w Stryszowie

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności obywatelskiej uczniów pt:„Poznaj, decyduj, działaj - czyli jak angażować młodzież szkolną”

Szkolenie ma na celu zdobycie lub pogłębienie wiedzy w zakresie aktywizacji uczniów w działania obywatelskie, w szczególności tworzenia i rozwijania Szkolnych Klubów Wolontariatu.

W tematyce szkolenia m.in: jak tworzyć SKW, zasady współpracy z uczniami, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Szczegółowy program znajduje się w zaproszeniu załączonym do niniejszego maila.

Szkolenie odbędzie się dnia 26 października 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie w godz: 9:00-16:00.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 16 października br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość dostępnych miejsc: 12.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Wojewody Małopolski oraz pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.

Patronat nad projektem objęło także Kuratorium Oświaty.

W zał. przesyłam zaproszenie wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Informacje można także znaleźć na stronie: http://wolontariat.org.pl/krakow/news5985/

LGD - Nabór wniosków o powierzenie grantu nr. 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantu 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie

25.10.2017 r. – 08.11.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w piątki w godz. od 9:00 do 14:00 w dniu 08.11.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW GRANTY

link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

 Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33 843 62 18.

8 MILIONÓW NA BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego planuję się organizację

Otwartych Międzynarodowych Zawodów Kolarstwa Grawitacyjnego BMX, Trial i Flatland na stadionie LKS ,, Chełm” Stryszów.

Każdy mieszkaniec subregionu Podhalańskiego, obejmującego powiaty wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, po skończeniu 16 lat będzie mógł oddać tylko 1 głos na dowohie zadanie ze swojego subregionu w terminie do 15 października 2017r.

UWAGA!
Istnieje możliwość złożenia karty do głosowania w Sekretariacie Urzędu Gminy Stryszów w terminie do 13 października 2017r, które następnie zostaną wrzucone do urny w Urzędzie Miejskim w w Wadowicach
Gorąco zachęcam do głosowania na ten projekt wszystkich mieszkańców Subregionu Podhalańskiego.

Międzynarodowa obsada wyzwoli kibicowską adrenalinę i emocje, będzie promować województwo małopolskie, zbiornik Swinną Porębę oraz Krainę Jeziora Mucharskiego, a także będzie atrakcyjnym widowiskiem sportowym.

POBIERZ KARTA INFORMACYJNA DOT. GŁOSOWANIA - PDF

POBIERZ KARTA DO GŁOSOWANIA - PDF

 Głosować można przez internet na stronie www.bo.malopolska.pl na kartach do głosowania poprzez wrzucenie do urny w następujących lokalizacjach:

Czytaj więcej...

Odnawialne Źródła Energii - prezentacja korzyści z ich stosowania.

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców i wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie wraz z prezentacją  Odnawialnych Źródeł Energii .

Podczas spotkania prezentacja czym są odnawialne źródła energii, jaka jest korzyść ich zastosowania oraz czym zajmuje się  Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini.
W programie zaplanowano również indywidualne konsultacje oraz zwiedzanie OZEbusa,

 Serdecznie zapraszamy !  

PLAKAT - PDF

 

„Jak poprawnie przygotować wniosek, aby pozyskać fundusze z Unii Europejskiej? w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów - szkolenie

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno- szkoleniowe

połączone z warsztatami!

 „Jak poprawnie przygotować wniosek,   aby pozyskać fundusze z Unii Europejskiej? w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”

 Kalwaria Zebrz. - 05.X.2017 r. godz. 16.00

/CKSiT/

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Czytaj więcej...

Projekt pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”

Pierwsze zadanie realizowane w ramach projektu polegało będzie na przeprowadzeniu konkursu wiedzy historycznej związanej właśnie z dniem 11 listopada 1918 roku oraz z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Konkurs skierowany będzie do następujących kategorii wiekowych: I kategoria skierowana do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, II kategoria skierowana do uczniów z klasy VII szkoły podstawowej i uczniów z klasy II-III klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego. Konkurs ten będzie idealnym uzupełnieniem programu nauczania dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Czytaj więcej...

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Przypominam  właścicielom  i  zarządcom  budynków  o  obowiązkach  związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym,  źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy  przekracza  wówczas  nawet  1000  stopni  Celsjusza!  A  taki  stan  jest  wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

POBIERZ - PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU - PDF

Ogłoszenie - dyżur pracownika ZUS

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu 26 września 2017 r. w  godz.  od  12.00  do  14.00  w  Urzędzie  Gminy  Stryszów  będzie pełniony dyżur pracownika ZUS, który będzie udzielał wyjaśnień  i  informacji  w  zakresie  emerytur  w  związku  z  wejściem  w  życie  w  dniu  01.10.2017  r.  przepisów  obniżających  wiek  emerytalny zgodnie  z  ustawą  z  dnia  16.11.2016  r.  o  zmianie  ustawy  o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Zachęcamy  mieszkańców  do  skorzystania  z  bezpłatnego poradnictwa w w/w zakresie.


    Wójt Gminy Stryszów
(-) Jan Wacławski

Nieodpłatne poradnictwo prawne

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że mieszkańcy Gminy Stryszów mogą korzystać z darmowej pomocy świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wadowickiego. Wyżej wskazana pomoc obejmuje nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przedsądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo - administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych. 

Czytaj więcej...

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie - 25.08.2017

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo w wydaniu w dniu 24 sierpnia 2017 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.4201.2.2017.EC dla przedsięwzięcia pod nazwą : "Prace na liniach kolejowych nr 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" obejmującego m.in. działki stanowiące teren zamknięty, realizowanego na terenie Gmin: Skawina, Kalwaria Zebrzydowska, Jordanów, Stryszów, Zembrzyce Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Bystra Sidzina, Raba Wyżna, Rabka Zdrój, Nowy Targ, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin oraz Zakopane.

DO POBRANIA PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA - PDF

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 37a ust. 1 - 6 oraz 37b ust. 2 - 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r.
o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,, Polskie Koleje
Państwowe ” (t.j. Dz.U.2017.680)


WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych SA. w dniu 4 sierpnia 2017 r.
zostały wydane decyzje stwierdzające nabycie nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca
2003 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod linie kolejowe na rzecz Skarbu Państwa
oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli
i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych SA.:
- decyzja Nr SN.IX.ACS.7720-1-66-10 obejmująca działkę nr 68/4 o pow. 0,01 ha, położoną
w Zborowicach, gmina Ciężkowice - obszar wiejski, powiat tarnowski,
- decyzja Nr SN.IX.ACS.7720-1-67-10 obejmująca działkę nr 57/5 o pow. 0,02 ha, położoną
w Zborowicach, gmina Ciężkowice - obszar wiejski, powiat tarnowski,
- decyzja Nr WS-IX.7533.3.6.2011.ACS obejmująca działkę nr 57/3 o pow. 0,02 ha,
położoną w Zborowicach, gmina Ciężkowice - obszar wiejski, powiat tarnowski,
- decyzja Nr WS-lX.7533.3.4.2011.ACS obejmująca działkę nr 2079/2 o pow. 0,0143 ha,
położoną w Leńczach, gmina Kalwaria Zebrzydowska - obszar wiejski, powiat wadowicki,
- decyzja Nr WS-D(.7533.3.7.2011.ACS obejmująca działkę nr 3603 o pow. 0,0579 ha,
położoną w Stryszowie, gmina Stryszów, powiat wadowicki,
- decyzja Nr SN.lX.ACS.7720-1-4-10 obejmująca _działkę nr 503/29 _ o pow.
0,0206 ha, położoną iw obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków: Śródmieście,miasto
Kraków,
- decyzja Nr SN.IX.ACS.7720-1-69-10 obejmująca działkę nr 502/18 o pow. 0,0538 ha,
położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście, miasto Kraków,
- decyzja Nr SN.lX.ACS.7720-1-70-10 obejmująca działkę nr 502/20 o pow. 0,0241 ha,
położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście, miasto Kraków,
- decyzja Nr WS-IX.7533.3.1.2011.ACS obejmująca działkę nr 271 o pow. 0,0015 ha,
położoną w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Kraków - Podgórze, miasto Kraków,
- decyzja Nr SN.IX.ACS.7720-1-44-10 obejmująca 1/6 część działki nr 13/54
o pow. 0,8428 ha, położoną w obrębie 9, jednostka ewidencyjna Kraków - Nowa Huta,
miasto Kraków.
Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w prasie
o zasięgu ogólnopolskim. Od decyzji stronom przysługuje odwołane do Ministra
Infrastruktury i Budownictwa, które wnosi się za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rekrutacja do projektu "BO JAK NIE WY, TO KTO?" realizowany na terenie Małopolski Zachodniej

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 31 października 2017 roku.

Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupą docelową naszego projektu stanowią młodzi w wieku 15-29 lat zamieszkujący tereny Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski), bierni zawodowo, którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się. Projekt kierujemy przede wszystkim do osób poniżej 24 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz z niepełnosprawnością.

W ramach projektu oferujemy:

- szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe

- płatne staże

- opieka mentora

- pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej

- pośrednictwo pracy

- dofinansowanie przejazdów

- środki na zmianę miejsca zamieszkania –bon na zasiedlenie

WIĘCEJ NA http://jmm.net.pl/jakniewytokto/

XXI MIĘDZYNARODOWY ZŁAZ SAMORZĄDOWCÓW 26 sierpnia 2017 r. – ZEMBRZYCE

W roku 2017 na trasie XXII Międzynarodowego Złazu Samorządowców spotkamy się w gminie Zembrzyce przemierzając trasy wiodące niewielkimi wzniesieniami Pasma Chełmu w północnej części Beskidu Makowskiego na szczyt Starowidz (534 m) z którego rozciąga się przepiękna panorama na Beskidy z Babia Górą na czele i  na napełniający się sztuczny zbiornik na Skawie  – Jezioro Mucharskie.

Zejście na spotkanie integracyjne na boisko LKS „Garbarz” w Zembrzycach.

Regulamin złazu - DOC

Karta zgłoszenia - DOC

Trasy złazu - DOC

Informacja dot. Przewóz Osób "ALBATROS"

Uprzejmie informuje, że na okres wakacji czyli od 01.07.2017r. do 31.08.2017r. zostają zawieszone kursy na linii Kalwaria Zebrzydowska - Sucha Beskidzka w godzinach:

Z Kalwarii Zebrzydowskiej 13:00, 14:50, 16:30

Z Suchej Beskidzkiej 14:02, 15:42, 17:20

 

Cichoń Beata

"Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej"

Projekt  realizowany  w  ramach  8  Osi  Priorytetowej  Rynek  pracy  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Małopolskiego  2014-2020,  Działanie  8.3  Wsparcie  na  zakładanie  działalności  gospodarczej,
Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe
wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.
 
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
 zaprasza do udziału w projekcie  
"Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej",  
w ramach którego przyznawane są:
 
bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w wysokości do 22 700 zł.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie Marszałka Województwa Małopolskiego - 13.07.2017r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 1 O § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017.1257 t.j.),
z a w i a d a m i a m
o zebraniu dodatkowych dokumentów w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w następstwie:

  • stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 30 czerwca 2016 roku., znak: SR-IV.7322.1.253.2015.JR
  • podtrzymania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem z dnia 29 maja br., znak: IPR-213-14/BT/2017/173 wniosku w przedmiotowej sprawie w wyniku skreślenia z wykazu terenów zamkniętych działek Zbiornika Wodnego Świnna Poręba wraz z dodatkowym wnioskiem o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przedmiotowej decyzji

DO POBRANIA PEŁNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA - PDF