Ogłoszenie - dofinansowanie do urządzeń grzewczych

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od czerwca 2014 roku wprowadzony został w naszym województwie nowy system dofinansowywania osobom prywatnym wymiany szkodzących zdrowiu urządzeń grzewczych. Dofinansowywane będą demontaże starych urządzeń oraz zakup wysokosprawnych kotłów, w tym także węglowych. Środki na ten cel przekazywane będą mieszkańcom za pośrednictwem gmin.
Osoby zainteresowane wymianą starych pieców winny złożyć w Urzędzie Gminy w Stryszowie wypełnioną ankietę dotyczącą dotychczasowego sposobu ogrzewania w terminie do 30 września 2014 roku.

Ankietę można pobrać w Urzędzie Gminy Stryszów, pok. 11 lub ze strony www.stryszow.pl - POBIERZ

Komunikat ARR - termin składania wsniosków o dofinansowanie.

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

Czytaj więcej...

W Słońcu i Pogodzie - Gminne dożynki w Leśnicy

Już po raz dwudziesty drugi mieszkańcy Gminy Stryszów obchodzili uroczystości święta plonów w wolnej, samorządnej Polsce. Gospodarzami dożynek była wspólnota małego sołectwa Leśnica, a miejscem imprezy teren placu zabaw i otoczenie świetlicy wiejskiej. Organizatorami tegorocznej edycji był tradycyjnie Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie wraz z Wójtem  Gminy. W przygotowanie wydarzenia zaangażowana była znaczna część leśnickiego społeczeństwa, z sołtysem Józefem Moćko, Radą Sołecką, paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Od kilku lat gospodarzami dożynek są cyklicznie poszczególne sołectwa w gminie.

Galeria zdjęć

Infomacja

Sąd Okręgowy W Krakowie rozstrzygnął spór o przyłącze kanalizacyjne

Kanalizacja w Stryszowie jest częstym tematem publikacji prasowych. Część mieszkańców gminy podburzana przez niektórych radnych. szczególnie Romana Sermaka ze Stryszowa sądzi, ze nie powinna płacić za przyłącze kanalizacyjne do budynków oraz wywozić ścieków z przydomowych osadników na oczyszczalnie ścieków.

Pełna treść dokumentu - PDF

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - Stypendium Szkolne

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu informuje że można już składać wnioski o stypendium szkolne! Kryterium dochodowe  na 1-go członka rodziny wynosi 456 zł.  Wnioski należy składać do 15 września 2014 r. Druki wniosków można pobrać w GZEAS w Stroniu oraz we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy.

Informacje pod numerem telefonu 33 8 797 494

Ogłoszenie - Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III, VI szkoły podstawowej.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu informuje, że należy składać wnioski o Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach  II, III, VI szkoły podstawowej. Wnioski można pobrać w szkołach  oraz w GZEAS w Stroniu.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - inf. dot. ogrzewania budynku i źródła ciepła

Wójt Gminy Stryszów i Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informują, że od czerwca 2014 roku wprowadzony został w naszym województwie nowy system dofinansowywania osobom prywatnym wymiany szkodzących zdrowiu urządzeń grzewczych. Dofinansowywane będą demontaże starych urządzeń oraz zakup wysokosprawnych kotłów, w tym także węglowych. Środki na ten cel przekazywane będą mieszkańcom za pośrednictwem gmin. Szczegółowe informacje zamieszczone są na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.stryszow.pl.
Chcąc przybliżyć mieszkańcom techniczno-ekonomiczny aspekt problemu zorganizowany będzie  w dniu 20 sierpnia 2014 roku w Stryszowie w świetlicy LKS „Chełm” o godzinie 17. 00 pokaz wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe. Prezentowane tam kotły, będą posiadały certyfikaty jakościowe.

Gorąco zapraszam !!!


Wójt Gminy Stryszów
mgr Jan Wacławski

PLIKI DO POBRANIA:
1. Ankieta dot. sposobu ogrzewania budynku i źródła ciepła  - PDF
2. Informacja - Możliwości techniczno-technologiczne poprawy jakości powietrza w sezonie grzewczym  - PDF
3. Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku - PREZENTACJA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 12.08.2014r.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 oraz art. 97 a pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Starostwa Powiatowego W Wadowicach, Wydział Dróg Powiatowych, 34-100 Wadowice ul. Batorego 2

zostało wszczęte postępowanie .

W sprawie wydania z urzędu decyzji na podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Stronie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1823 o powierzchni 0,0484 ha, nr 2280/3 o powierzclmi 0,0835 ha, nr 3141 o powierzchni 0,0615 ha, nr 3146 o powierzchni 0,2629 ha W celu wydzielenia działek pod drogę powiatową 1 706K.

Czytaj więcej...

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

BEZPŁATNE, INDYWIDUALNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 7 lipca 2014 roku, godz. 12.30 – 15.00 Urząd Gminy Stryszów (sala sesyjna), 34-146 Stryszów 149

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Czytaj więcej...

Szacowanie szkód powodziowych 2014r.

Urząd Gminy w Stryszowie udostępnia "Procedurę postępowania w sprawach szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego” oraz załączniki otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czytaj więcej...

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. - obwody głosowania

INFORMACJA
Wójta Gminy w Stryszowie
z dnia 17  kwietnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Czytaj więcej...

„O finansach...w bibliotece” - cykl spotkań dla osób w wieku 50+

Biblioteki Gminy Stryszów zakwalifikowały się do III edycji projektu „O finansach...w bibliotece” i udało się. Już niebawem w Bibliotece Publicznej w Stryszowie odbędzie się cykl spotkań na tematy finansowe. Już teraz zachęcamy do wpisywania się na listy uczestników osoby w wieku 50+ bezpośrednio w bibliotekach w Łękawicy, Stroniu i Stryszowie lub telefonicznie: 
(033) 873 92 99, (033) 488 05 15

Czytaj więcej...