Ogłoszenie - Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III, VI szkoły podstawowej.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu informuje, że należy składać wnioski o Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach  II, III, VI szkoły podstawowej. Wnioski można pobrać w szkołach  oraz w GZEAS w Stroniu.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - inf. dot. ogrzewania budynku i źródła ciepła

Wójt Gminy Stryszów i Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informują, że od czerwca 2014 roku wprowadzony został w naszym województwie nowy system dofinansowywania osobom prywatnym wymiany szkodzących zdrowiu urządzeń grzewczych. Dofinansowywane będą demontaże starych urządzeń oraz zakup wysokosprawnych kotłów, w tym także węglowych. Środki na ten cel przekazywane będą mieszkańcom za pośrednictwem gmin. Szczegółowe informacje zamieszczone są na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.stryszow.pl.
Chcąc przybliżyć mieszkańcom techniczno-ekonomiczny aspekt problemu zorganizowany będzie  w dniu 20 sierpnia 2014 roku w Stryszowie w świetlicy LKS „Chełm” o godzinie 17. 00 pokaz wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe. Prezentowane tam kotły, będą posiadały certyfikaty jakościowe.

Gorąco zapraszam !!!


Wójt Gminy Stryszów
mgr Jan Wacławski

PLIKI DO POBRANIA:
1. Ankieta dot. sposobu ogrzewania budynku i źródła ciepła  - PDF
2. Informacja - Możliwości techniczno-technologiczne poprawy jakości powietrza w sezonie grzewczym  - PDF
3. Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku - PREZENTACJA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 12.08.2014r.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 oraz art. 97 a pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Starostwa Powiatowego W Wadowicach, Wydział Dróg Powiatowych, 34-100 Wadowice ul. Batorego 2

zostało wszczęte postępowanie .

W sprawie wydania z urzędu decyzji na podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Stronie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1823 o powierzchni 0,0484 ha, nr 2280/3 o powierzclmi 0,0835 ha, nr 3141 o powierzchni 0,0615 ha, nr 3146 o powierzchni 0,2629 ha W celu wydzielenia działek pod drogę powiatową 1 706K.

Czytaj więcej...

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

BEZPŁATNE, INDYWIDUALNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 7 lipca 2014 roku, godz. 12.30 – 15.00 Urząd Gminy Stryszów (sala sesyjna), 34-146 Stryszów 149

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Czytaj więcej...

Szacowanie szkód powodziowych 2014r.

Urząd Gminy w Stryszowie udostępnia "Procedurę postępowania w sprawach szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego” oraz załączniki otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czytaj więcej...

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. - obwody głosowania

INFORMACJA
Wójta Gminy w Stryszowie
z dnia 17  kwietnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Czytaj więcej...

„O finansach...w bibliotece” - cykl spotkań dla osób w wieku 50+

Biblioteki Gminy Stryszów zakwalifikowały się do III edycji projektu „O finansach...w bibliotece” i udało się. Już niebawem w Bibliotece Publicznej w Stryszowie odbędzie się cykl spotkań na tematy finansowe. Już teraz zachęcamy do wpisywania się na listy uczestników osoby w wieku 50+ bezpośrednio w bibliotekach w Łękawicy, Stroniu i Stryszowie lub telefonicznie: 
(033) 873 92 99, (033) 488 05 15

Czytaj więcej...