WAŻNE!!! Dotacje na mikroinstalacje prosumenckie w Gminie Stryszów

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu 6 sierpnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę krajową określającą kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich.

Lista

Ogłoszenie - ankieta dot. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - 30.07.2015r.

Zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli budynków o wypełnienie ankiety Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Obowiązkiem każdej gminy jest opracowanie takiego Programu, a jego brak skutkować będzie wysokimi karami naliczanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Podane w ankiecie informacje pozwolą zinwentaryzować źródła ciepła ( piece c.o. ), oszacować wielkość emisji gazów cieplarnianych i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie Programu pozwoli w przyszłości zaplanować gminie przedsięwzięcia na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza i czynić starania o pozyskanie środków unijnych i krajowych na wymianę starych kotłów c.o. na nowe wysokosprawne piece nowej generacji.
Ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy, u sołtysów bądź ze strony internetowej www.stryszow.pl. Przedłużono termin składania ankiet do 20 sierpnia 2015 roku.

DO POBRANIA : ANKIETA DOC


Wójt Gminy
( - ) mgr Jan Wacławski

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds. Wyborów w Stryszowie z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w sołectwie Zakrzów.

Na podstawie § 47 załącznika Nr 6 do Uchwały Nr III / 18 /  02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stryszów
Gminna Komisja  ds. Wyborów w Stryszowie
podaje do wiadomości publicznej

1.    Głosowanie na sołtysa sołectwa  Zakrzów  nie zostanie przeprowadzone z uwagi na fakt zarejestrowania tylko jednego kandydata, a za wybranego na sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata:
Goryl Anna Zofia

Czytaj więcej...

Informacja dla Mieszkańców Gminy

Stryszów 16.06.2015 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryszów

            Samorządy gminne mają obowiązek opracować Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).
            W związku z tym zwracamy się do Państwa o wypełnienie ankiety, która pozwoli zinwentaryzować dane o istniejącym stanie budynków, potrzebach modernizacyjnych i zaplanować przedsięwzięcia na rzecz ochrony i poprawy powietrza oraz komfortu życia mieszkańców.
            Nowa perspektywa finansowa i możliwości pozyskania środków unijnych na lata 2014-2020 oraz funduszy ochrony środowiska przewidują działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków  i odnawialnymi źródłami energii ,o co będzie zabiegał samorząd Gminy Stryszów.
            Wszystkim Nam powinno zależeć na poprawie stanu środowiska, energooszczędności, co powinno przełożyć się na Nasze zdrowie i jakość życia. Wypełnione ankiety należy składać w Urzędzie Gminy w Stryszowie sekretariat (pok. Nr 2) osobiście lub pocztą tradycyjną albo u sołtysów poszczególnych miejscowości w terminie do 10 lipca 2015r.

Wójt Gminy Stryszów
       Jan Wacławski

Do pobrania : ANKIETA PONE - DOC,        ULOTKA - PDF

Dotacje na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne


DOTACJE!!! 
 NA KOLEKTORY SŁONECZNE I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - DEKLARACJE UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Wójt Gminy Stryszów informuje, że gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Z a p r a s z a m y  mieszkańców gminy zainteresowanych pozyskaniem dotacji na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne do zgłaszania udziału w projekcie. Deklarację udziału wraz z "Ankietą gospodarstwa domowego" należy złożyć w  terminie do 8 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Stryszów pok. Nr 2 (sekretariat).

Do pobrania: Deklaracja udziału  oraz  Ankieta gospodarstwa domowego

Komputerowe Badanie Wzroku - 01.04.2015r.

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu:01.04.2015r. w Ośrodku Zdrowia w Stryszowie 557 w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie 33)879-74-95; Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł; Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)

Czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZOWANEGO SILNEGO WIATRU

Według prognozy IMGW w ciągu następnych trzech dni spodziewać się należy silnego wiatru z kierunku południowo-zachodniego, początkowo na północy kraju, a od nocy z czwartku na piątek do soboty w pozostałej części. Najsilniej wiać będzie w piątek na Wybrzeżu i w górach, gdzie porywy wiatru osiągną do 100-110 km/h, a w głębi kraju 85 km/h. Zjawisko skutkować może uszkodzeniami napowietrznych sieci energetycznych oraz budynków i infrastruktury, a także utrudnieniami w przejezdności szlaków komunikacyjnych.

Czytaj więcej...

UWAGA!!! Pilny komunikat Komisji Europejskiej dla producentów owoców i warzyw

Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190),

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - dofinansowanie do urządzeń grzewczych

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od czerwca 2014 roku wprowadzony został w naszym województwie nowy system dofinansowywania osobom prywatnym wymiany szkodzących zdrowiu urządzeń grzewczych. Dofinansowywane będą demontaże starych urządzeń oraz zakup wysokosprawnych kotłów, w tym także węglowych. Środki na ten cel przekazywane będą mieszkańcom za pośrednictwem gmin.
Osoby zainteresowane wymianą starych pieców winny złożyć w Urzędzie Gminy w Stryszowie wypełnioną ankietę dotyczącą dotychczasowego sposobu ogrzewania w terminie do 30 września 2014 roku.

Ankietę można pobrać w Urzędzie Gminy Stryszów, pok. 11 lub ze strony www.stryszow.pl - POBIERZ

Komunikat ARR - termin składania wsniosków o dofinansowanie.

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

Czytaj więcej...

W Słońcu i Pogodzie - Gminne dożynki w Leśnicy

Już po raz dwudziesty drugi mieszkańcy Gminy Stryszów obchodzili uroczystości święta plonów w wolnej, samorządnej Polsce. Gospodarzami dożynek była wspólnota małego sołectwa Leśnica, a miejscem imprezy teren placu zabaw i otoczenie świetlicy wiejskiej. Organizatorami tegorocznej edycji był tradycyjnie Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie wraz z Wójtem  Gminy. W przygotowanie wydarzenia zaangażowana była znaczna część leśnickiego społeczeństwa, z sołtysem Józefem Moćko, Radą Sołecką, paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Od kilku lat gospodarzami dożynek są cyklicznie poszczególne sołectwa w gminie.

Galeria zdjęć

Infomacja

Sąd Okręgowy W Krakowie rozstrzygnął spór o przyłącze kanalizacyjne

Kanalizacja w Stryszowie jest częstym tematem publikacji prasowych. Część mieszkańców gminy podburzana przez niektórych radnych. szczególnie Romana Sermaka ze Stryszowa sądzi, ze nie powinna płacić za przyłącze kanalizacyjne do budynków oraz wywozić ścieków z przydomowych osadników na oczyszczalnie ścieków.

Pełna treść dokumentu - PDF

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - Stypendium Szkolne

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu informuje że można już składać wnioski o stypendium szkolne! Kryterium dochodowe  na 1-go członka rodziny wynosi 456 zł.  Wnioski należy składać do 15 września 2014 r. Druki wniosków można pobrać w GZEAS w Stroniu oraz we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy.

Informacje pod numerem telefonu 33 8 797 494