INFORMACJA dla mieszkańców zakwalifikowanych do dotacji na wykonanie mikroinstalacji prosumenckich

Gmina Stryszów przystępuje do realizacji projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.
W związku z tym, Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniach od 17-19 sierpnia br. (tj. poniedziałek, wtorek, środa) będą podpisywane z zakwalifikowanymi mieszkańcami stosowne umowy,

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Stryszów o numerach i granicach obwodów głosowania

INFORMACJA
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 21 lipca 2015 roku

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.  )), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852)

Numery i granice obowód głosowania, siedziby obwodowych komisji ds. referendum

WAŻNE!!! Dotacje na mikroinstalacje prosumenckie w Gminie Stryszów

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu 6 sierpnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę krajową określającą kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich.

Lista

Ogłoszenie - ankieta dot. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - 30.07.2015r.

Zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli budynków o wypełnienie ankiety Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Obowiązkiem każdej gminy jest opracowanie takiego Programu, a jego brak skutkować będzie wysokimi karami naliczanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Podane w ankiecie informacje pozwolą zinwentaryzować źródła ciepła ( piece c.o. ), oszacować wielkość emisji gazów cieplarnianych i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie Programu pozwoli w przyszłości zaplanować gminie przedsięwzięcia na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza i czynić starania o pozyskanie środków unijnych i krajowych na wymianę starych kotłów c.o. na nowe wysokosprawne piece nowej generacji.
Ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy, u sołtysów bądź ze strony internetowej www.stryszow.pl. Przedłużono termin składania ankiet do 20 sierpnia 2015 roku.

DO POBRANIA : ANKIETA DOC


Wójt Gminy
( - ) mgr Jan Wacławski

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds. Wyborów w Stryszowie z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w sołectwie Zakrzów.

Na podstawie § 47 załącznika Nr 6 do Uchwały Nr III / 18 /  02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stryszów
Gminna Komisja  ds. Wyborów w Stryszowie
podaje do wiadomości publicznej

1.    Głosowanie na sołtysa sołectwa  Zakrzów  nie zostanie przeprowadzone z uwagi na fakt zarejestrowania tylko jednego kandydata, a za wybranego na sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata:
Goryl Anna Zofia

Czytaj więcej...

Informacja dla Mieszkańców Gminy

Stryszów 16.06.2015 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryszów

            Samorządy gminne mają obowiązek opracować Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).
            W związku z tym zwracamy się do Państwa o wypełnienie ankiety, która pozwoli zinwentaryzować dane o istniejącym stanie budynków, potrzebach modernizacyjnych i zaplanować przedsięwzięcia na rzecz ochrony i poprawy powietrza oraz komfortu życia mieszkańców.
            Nowa perspektywa finansowa i możliwości pozyskania środków unijnych na lata 2014-2020 oraz funduszy ochrony środowiska przewidują działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków  i odnawialnymi źródłami energii ,o co będzie zabiegał samorząd Gminy Stryszów.
            Wszystkim Nam powinno zależeć na poprawie stanu środowiska, energooszczędności, co powinno przełożyć się na Nasze zdrowie i jakość życia. Wypełnione ankiety należy składać w Urzędzie Gminy w Stryszowie sekretariat (pok. Nr 2) osobiście lub pocztą tradycyjną albo u sołtysów poszczególnych miejscowości w terminie do 10 lipca 2015r.

Wójt Gminy Stryszów
       Jan Wacławski

Do pobrania : ANKIETA PONE - DOC,        ULOTKA - PDF

Dotacje na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne


DOTACJE!!! 
 NA KOLEKTORY SŁONECZNE I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - DEKLARACJE UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Wójt Gminy Stryszów informuje, że gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Z a p r a s z a m y  mieszkańców gminy zainteresowanych pozyskaniem dotacji na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne do zgłaszania udziału w projekcie. Deklarację udziału wraz z "Ankietą gospodarstwa domowego" należy złożyć w  terminie do 8 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Stryszów pok. Nr 2 (sekretariat).

Do pobrania: Deklaracja udziału  oraz  Ankieta gospodarstwa domowego

Komputerowe Badanie Wzroku - 01.04.2015r.

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu:01.04.2015r. w Ośrodku Zdrowia w Stryszowie 557 w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie 33)879-74-95; Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł; Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)

Czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZOWANEGO SILNEGO WIATRU

Według prognozy IMGW w ciągu następnych trzech dni spodziewać się należy silnego wiatru z kierunku południowo-zachodniego, początkowo na północy kraju, a od nocy z czwartku na piątek do soboty w pozostałej części. Najsilniej wiać będzie w piątek na Wybrzeżu i w górach, gdzie porywy wiatru osiągną do 100-110 km/h, a w głębi kraju 85 km/h. Zjawisko skutkować może uszkodzeniami napowietrznych sieci energetycznych oraz budynków i infrastruktury, a także utrudnieniami w przejezdności szlaków komunikacyjnych.

Czytaj więcej...

UWAGA!!! Pilny komunikat Komisji Europejskiej dla producentów owoców i warzyw

Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190),

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - dofinansowanie do urządzeń grzewczych

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od czerwca 2014 roku wprowadzony został w naszym województwie nowy system dofinansowywania osobom prywatnym wymiany szkodzących zdrowiu urządzeń grzewczych. Dofinansowywane będą demontaże starych urządzeń oraz zakup wysokosprawnych kotłów, w tym także węglowych. Środki na ten cel przekazywane będą mieszkańcom za pośrednictwem gmin.
Osoby zainteresowane wymianą starych pieców winny złożyć w Urzędzie Gminy w Stryszowie wypełnioną ankietę dotyczącą dotychczasowego sposobu ogrzewania w terminie do 30 września 2014 roku.

Ankietę można pobrać w Urzędzie Gminy Stryszów, pok. 11 lub ze strony www.stryszow.pl - POBIERZ

Komunikat ARR - termin składania wsniosków o dofinansowanie.

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

Czytaj więcej...

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

BEZPŁATNE, INDYWIDUALNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 7 lipca 2014 roku, godz. 12.30 – 15.00 Urząd Gminy Stryszów (sala sesyjna), 34-146 Stryszów 149

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Czytaj więcej...

W Słońcu i Pogodzie - Gminne dożynki w Leśnicy

Już po raz dwudziesty drugi mieszkańcy Gminy Stryszów obchodzili uroczystości święta plonów w wolnej, samorządnej Polsce. Gospodarzami dożynek była wspólnota małego sołectwa Leśnica, a miejscem imprezy teren placu zabaw i otoczenie świetlicy wiejskiej. Organizatorami tegorocznej edycji był tradycyjnie Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie wraz z Wójtem  Gminy. W przygotowanie wydarzenia zaangażowana była znaczna część leśnickiego społeczeństwa, z sołtysem Józefem Moćko, Radą Sołecką, paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Od kilku lat gospodarzami dożynek są cyklicznie poszczególne sołectwa w gminie.

Galeria zdjęć