LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych - NABÓR NR 6/2018 - Rozwój działalności gospodarczej

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych w ramach ogłoszonego naboru:
NABÓR NR 6/2018 -  Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszenie o naborze fiszek oraz formularz fiszki znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl poniżej link:
http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=857

Fiszki należy składać w terminie od 01 do 8 maja 2018 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru nr 6/2018

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru nr 6/2018
w ramach zakresu:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez Rozwijanie działalności gospodarczej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie  od 15.05.2018  do 29.05.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania„Gościniec 4 żywiołów”

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE - WYPALANIE TRAW

Wójt Gminy Stryszów apeluje do mieszkańców gminy o niewypalanie traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i ustawą o lasach sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat więzienia.

      Wypalanie łąk, ściernisk i nieużytków może doprowadzić do pożaru pobliskiego lasu, domów i budynków gospodarczych. Zagrożone jest zdrowie, a czasem nawet życie ludzi, w tym także podpalacza.

      Wyjazdy OSP do gaszenia pożarów traw generują niepotrzebne koszty i angażują czasowo druhów.

                                                                                 Wójt Gminy Stryszów

Stryszów, dnia 05.03.2018r.                                          (-) mgr Jan Wacławski

OGŁOSZENIE - PSZOK

Wójt Gminy informuje, że w dniu 31 marca 2018 roku (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w  Stryszowie  będzie nieczynny.

                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy  

                                                                                               ( - ) mgr Jan Wacławski

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru nr 5/2018 w ramach zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez  Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek przy czym podstawą działalności w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać  w terminie  od 19.03.2018  do 05.04.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów”

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych w ramach ogłoszonego naboru

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych w ramach ogłoszonego naboru

NABÓR NR 5/2018 - Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego. 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze fiszek oraz formularz fiszki znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=841

Fiszki należy składać w terminie od 05 do 12 marca 2018 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

 Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

LGD „Gościniec 4 żywiołów”
zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe
„Jak pozyskać dotację na realizację zaplanowanych przedsięwzięć!

Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”
23.02.2018 r. godz. 16:00
Zakrzów 175 – biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów”
Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, rolnicy, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.
Podczas spotkania omawiane będą min.
- cele i zasady realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji. Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
- możliwości i zasady ubiegania się o dofinansowanie.
Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo.
Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NABORY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU - DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów  o powierzenie grantu:

NABÓR NR 4/2018/G - Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury. 

NABÓR NR 5/2018/G - Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać  w terminie   od 05-03-2018 do 20-03-2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Konsultacje i doradztwo jest bezpłatne. Dane kontaktowe do biura LGD w Zakrzowie

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=13

 

Nabór fiszek projektowych w terminie od 19 do 26 lutego 2018 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 05-03-2018 do 20-03-2018   naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NABÓR NR 4/2018/G - Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury. 

NABÓR NR 5/2018/G - Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie o naborze fiszek dostępne jest na stronie internetowej LGD –

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=835

 Fiszki należy składać w terminie od 19 do 26 lutego 2018 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".  
Zapraszamy do kontaktu z biurem LGD, tel. 33/843 62 18 

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH - LGD „Gościniec 4 żywiołów”

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH  w terminie od 9 do 15 lutego 2018 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 23.02.2018  do 13.03.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

Rozwój działalności gospodarczej:

NABÓR NR 1/2018 - Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

Wskaźniki produktu:  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa\

NABÓR NR 2/2018 - Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

Wskaźniki produktu:  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowację

NABÓR NR 3/2018 - Rozwój działalności gospodarczej,

Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

NABÓR NR 4/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej,

Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Czytaj więcej...

NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018. 4/2018 ogłoszonych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać  w terminie  od 23.02.2018  do 13.03.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów w poniedziałki i piątki od 9:00 do 14:00, we wtorki, środy, czwartki w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 13.03.2018 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Biuro LGD zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu ws. ogłoszonych naborów oraz do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD w Zakrzowie.

Dane kontaktowe do biura LGD w Zakrzowie - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=13

INFORMACJA o przyznanych stypendiach sportowych

Zarządzeniem Nr 9/2018 Wójta Gminy Stryszów z  dnia 1 lutego 2018 r. zostały przyznane stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie  sportowym dla następujących sportowców z terenu gminy Stryszów:

L.p.

Imię i nazwisko sportowca

Dyscyplina sportowa

Miesięczna kwota przyznanego stypendium (zł)

Okres na jaki przyznano stypendium

1.

Bartłomiej Klimowski

Narciarstwo klasyczne – skoki narciarskie

400,00

luty-grudzień 2018 r.

2.

Norbert Jarosz

Kolarstwo – Wyścigi BMX Konkurencja Olimpijska

300,00

luty-grudzień 2018 r.

3.

Kacper Świątek

Kolarstwo – Wyścigi BMX Konkurencja Olimpijska

300,00

luty-grudzień 2018 r.

Stryszów, 01.02.2018 r.

                                                                                                          Wójt Gminy Stryszów

                                                                                                                 Jan Wacławski

INFORMACJE O JAKOŚCI POWIETRZA NA BIEŻĄCO

We wszystkich sołectwach Gminy Stryszów zamontowano sensory/czujniki pokazujące stan zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Oglądanie mapy smogu możliwe jest na platformie AIRLY w telefonach komórkowych – aplikacja na ANDROIDA.

Wykazywane parametry to:

  • PM 2.5 – stężenie pyłu zawieszonego
  • PM 10 – stężenie pyłu zawieszonego
  • temperatura
  • ciśnienie
  • wilgotność
  • dane historyczne
  • prognoza powietrza na kolejne 24 godz.

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE o drugim naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Stryszów ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działalności Komitetu Rewitalizacji w Gminie Stryszów.  

Komitet Rewitalizacyjny, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia  i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Stryszów, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

Czytaj więcej...

INFORMACJA - ZMIANA KONTA BANKOWEGO

 Wójt Gminy Stryszów informuje o zmianie nr rachunku bankowego.
Od 01.01.2018 r. nowy nr rachunku bieżącego prowadzonego przez
 Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej to:

49 8119 0001 0019 4969 2000 0010

LGD Gościniec 4 żywiołów - Wsparcie wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W dniu 14 grudnia 2017r. opublikowaliśmy  ogłoszenia o naborach wniosków o powierzenie grantu

  1. 4/2017/G,  5/2017/G,  6/2017/G,

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie 28.12.2017r. – 22.01.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio   w biurze  Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w piątki w godz. od 9:00 do 14:00 w dniu 22.01.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW

poniżej link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.

INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 3/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018  r. dla następujących klubów sportowych działających na obszarze Gminy Stryszów:

  1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
  2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm Stryszów w 2018 r.”.

 Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

Firmy wykonujące usługę zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Stryszów w sezonie 2017/2018

Firmy wykonujące usługę zimowego utrzymania dróg

na terenie gminy Stryszów w sezonie 2017/2018

Drogi powiatowe:

„Agro-Kom” Michał Kania

Paszkówka 211

Te. 509 121 362

 

Drogi gminne:

L.P.

LOKALIZACJA DRÓG

 

WYKONAWCA

 

1

Sołectwo Stryszów

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Środowisko" w Stryszowie Sp. z o.o.

Stryszów 600, 34-146 Stryszów

tel. 510 120 566, 505 113 223, 508 857 789

2

Sołectwo Dąbrówka

KOP-TECH Krzysztof Pawłowski

ul. Mickiewicza 75, 34-100 Wadowice

tel. 728 389 672

3

Sołectwa Stronie i Leśnica

Przedsiębiorstwo Usługowe Kosmyra Stanisław

34-145 Stronie 172

tel. 696 573 139

4

Sołectwo Zakrzów

Usługi Ciągnikowe Adam Piętoń,

Zakrzów 168, 34-145 Stronie

tel. 503 475 520

5

Sołectwo Łękawica

„Sklep 1002 Drobiazgi” Monika Sadzikowska

 Łękawica 32, 34-124 Klecza Górna

tel. 503 108 123

 

 

 

 

Drogi

INFORMACJA

Informuję, że od dnia 21 listopada 2017 roku piesi i rowerzyści mogą korzystać z mostu na potoku „Cedron” w Leśnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1729 K Leśnica - Stryszów - Zembrzyce.

Wójt Gminy Stryszów
( - ) Jan Wacławski

 

Bezpieczniej z nowym sprzętem

W dniu 8 listopada 2017 roku  w Urzędzie Gminy, odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Stryszów i OSP Zakrzów. Było to możliwe dzięki pozytywnie zaopiniowanemu wnioskowi w ramach konkursu pn. „Bezpieczna Małopolska 2017”. Celem konkursu było udzielenie gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie.

 

Czytaj więcej...

Odblaski dla seniorów od SP Stryszów

Prawie 150 odblasków rozdali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stryszowie. Głównym docelowym adresatem były osoby starsze. Większość akcji dotyczących bezpieczeństwa na drodze skierowana jest do dzieci. Uczniowie SP Stryszów postanowili pomyśleć również o seniorach.

Czytaj więcej...

RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały Projektu Uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Stryszów

Wójt Gminy Stryszów przedstawia Raport z konsultacji społecznych  projektu uchwały Projektu Uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu  Rewitalizacji w Gminie Stryszów.

Wójt Gminy
(-) Jan Wacławski

Do pobrania - Raport

Składanie wniosków o montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Przypominamy że termin składanie wniosków o montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne) upływa 16 października br. o godz. 15:30. Osoby, które potwierdziły udział w projekcie powinny złożyć dodatkową ankietę i deklarację (osobiście lub e-mailowo).

Druki do pobrania poniżej.

Deklaracja OZE - PDF

Ankieta gospodarstwa domowego 1.2 - PDF

Ankieta gospodarstwa domowego 1.1 - PDF

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Zakrzów

W dniu 28 września 2017r w sali konferencyjnej inkubatora Kuchennego odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców  sołectwa Zakrzów. Przybyłych mieszkańców powitała p. sołtys Anna Goryl, wójt gminy Jan Wacławski, przewodniczący Rady Paweł Żmija oraz Prezes Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów Renata Bukowska . Mieszkańcy mogli zobaczyć zmodernizowane wnętrza , posłuchać o propozycjach współpracy, a przede wszystkim spokojnie porozmawiać o najważniejszych sprawach swojego sołectwa. Prezes LGD Renata Bukowska przedstawiła również możliwości skorzystania ze środków PROW , które są dostępne zarówno dla przedsiębiorców jak i organizacji pozarządowych. 

Czytaj więcej...

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stroniu X-tą drużyną w Europie!

Od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej w Stroniu święcą sukcesy w rowerowym turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na arenie krajowej. Teraz spróbowali sił na tle swoich rówieśników z innych krajów europejskich. Jest to chyba jedyny konkurs dla szkół podstawowych mający swoje zakończenie aż na poziomie finału europejskiego.

Czytaj więcej...

PIKNIK 2017

Rokrocznie Stryszów hucznie żegna lato „Piknikiem – Pożegnanie Lata”. Nie inaczej było i w tym roku.

Świętowanie rozpoczęło się dyskoteką już w sobotę 26 sierpnia. Do późnych godzin nocnych, lub wczesnych porannych bawiono się przy dyskotece pod gwiazdami. Niedzielne świętowanie zapoczątkował mecz piłki nożnej. W potyczce drużyny samorządowej i „Leśny Partyzant” z Wieliczki zwyciężyli samorządowcy.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108 ZMIANA

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108   ZMIANA

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/3

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:30 dnia 21.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017

Przebieg

Od wieczora 20.09 w subregionie południowym województwa zanotowano opady deszczu osiągające od 30 mm do 40 mm, w Tatrach od 50 mm do 60 mm, a lokalnie nawet 120 mm (Hala Gąsienicowa). Na tym obszarze prognozuje się nadal występowanie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów w subregionie południowym od 50 mm do 60 mm. Łączna suma opadów od 100 mm do 120 mm, lokalnie w Tatrach do 180 mm, na szczytach Tatr opady śniegu. W subregionie północnym zanotowano sumę opadów od 10 mm do 15 mm. Prognozowana suma opadów w subregionie północnym od 35 mm do 50 mm. Łączna suma opadów od 50 mm do 60 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80% (Intensywne opady deszczu)

Uwagi

Zmiana dotyczy podniesienia stopnia zagrożenia.

Dyżurny synoptyk

Grzegorz Mikutel

Godzina i data wydania

godz. 13:21 dnia 21.09.2017

 

Zmiana lokalizacji Filii Urzędu Pocztowego w miejscowości Stryszów

Region Sieci w Krakowie informuje, iż z dniem 1 września 2017 roku zostaje zmieniona dotychczasowa lokalizacja FUP Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Stryszów nr 557 na Stryszów nr 515.
Placówka pocztowa czynna będzie w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach o 8:00 do 15:00
oraz w piątki w godzinach od 13:00 do 20:00.

PISMO - PDF

INFORMACJA. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Załączniki:
1. Oświadczenie - pomoc deminis - DOC
2. Wniosek - pracownik młodociany - DOC
3. Formularz informacji - PDF
4. INFORMACJA_PRACODAWCY.doc

OGŁOSZENIE STYPENDIUM SZKOLNE

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu informuje że można  składać wnioski o stypendium szkolne!

                     Kryterium dochodowe  na 1-go członka rodziny wynosi 514 zł. netto Wnioski należy składać do 15 września 2017 r.

Druki wniosków można pobrać w COPO w Stroniu oraz we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy.

Informacje pod numerem telefonu 33 8 797 494

Do pobrania:

DODATKOWE INFORMACJE - DOC

STYPENDIUM SZKOLNE - WNIOSEK - DOC

IV Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakami Małej Ojczyzny Gminy Stryszów - 16 lipiec 2017r. (niedziela)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Rodzinnym Rajdzie Rowerowym Szlakami Małej Ojczyzny Gminy Stryszów. Tegoroczny rajd odbędzie się w dniu 16 lipca 2017 r. (niedziela) podczas cyklicznego już Gminnego Święta Sportu.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (karta zgłoszeń w załączeniu). Mamy dla Was moc atrakcji: dla każdego uczestnika koszulka promocyjna, napój i poczęstunek na mecie rajdu, losowanie atrakcyjnych nagród m.in. rowerów górskich, akcesoriów sportowych, bonów wartościowych i wiele innych, a to wszystko BEZ WPISOWEGO!
Do wyboru dwie trasy MAXI - 18 km oraz MINI 9 km - mapka w załączeniu.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w rajdzie i skorzystania z oferty aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz atrakcji sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w tym dniu na obiekcie LKS CHEŁM Stryszów w ramach Gminnego Święta Sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dla Kijkowców polecamy MARSZ NORDIC WALKING, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury

/Regulamin i zapisy na marsz: GOK Stryszów; www.gokstryszow.pl/      

REGULAMIN RAJDU                         KARTA ZGŁOSZENIA

W programie Gminnego Święta Sportu zaplanowano Sołecki Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stryszów oraz zawody sportowo-rekreacyjne dla wszystkich: Biegi na przełaj, Dwubój lekkoatletyczny, zręcznościowy, piłkarski, sprawdzian rowerowy /zapisy na miejscu w dniu zawodów, LKS CHEŁM Stryszów/.

 

Pozdrawiamy i czekamy na zgłoszenia (może być meilowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Organizatorzy: GMINA STRYSZÓW i LKS CHEŁM Stryszów

TRASA