IV Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakami Małej Ojczyzny Gminy Stryszów - 16 lipiec 2017r. (niedziela)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Rodzinnym Rajdzie Rowerowym Szlakami Małej Ojczyzny Gminy Stryszów. Tegoroczny rajd odbędzie się w dniu 16 lipca 2017 r. (niedziela) podczas cyklicznego już Gminnego Święta Sportu.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (karta zgłoszeń w załączeniu). Mamy dla Was moc atrakcji: dla każdego uczestnika koszulka promocyjna, napój i poczęstunek na mecie rajdu, losowanie atrakcyjnych nagród m.in. rowerów górskich, akcesoriów sportowych, bonów wartościowych i wiele innych, a to wszystko BEZ WPISOWEGO!
Do wyboru dwie trasy MAXI - 18 km oraz MINI 9 km - mapka w załączeniu.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w rajdzie i skorzystania z oferty aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz atrakcji sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w tym dniu na obiekcie LKS CHEŁM Stryszów w ramach Gminnego Święta Sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dla Kijkowców polecamy MARSZ NORDIC WALKING, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury

/Regulamin i zapisy na marsz: GOK Stryszów; www.gokstryszow.pl/      

REGULAMIN RAJDU                         KARTA ZGŁOSZENIA

W programie Gminnego Święta Sportu zaplanowano Sołecki Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stryszów oraz zawody sportowo-rekreacyjne dla wszystkich: Biegi na przełaj, Dwubój lekkoatletyczny, zręcznościowy, piłkarski, sprawdzian rowerowy /zapisy na miejscu w dniu zawodów, LKS CHEŁM Stryszów/.

 

Pozdrawiamy i czekamy na zgłoszenia (może być meilowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Organizatorzy: GMINA STRYSZÓW i LKS CHEŁM Stryszów

TRASA

Ogłoszenie Wójta Gminy Stryszów

Stryszów, dnia 19.06.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów informuje, że  w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody od dnia 17 czerwca 2017 roku osoby fizyczne zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego oraz drzew, których obwód pnia

na wysokości 5 cm nie przekracza :

- 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego,

- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W pozostałych nie wymienionych wyżej przypadkach właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

                       Wójt Gminy

                                             ( - ) mgr Jan Wacławski  

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH

 INFORMACJA

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH
Wójt Gminy Stryszów informuje, że w miesiącu lipcu dyżur wakacyjny będzie pełniony w Przedszkolu Samorządowym w Stroniu,
natomiast w miesiącu sierpniu 2017 r.
dyżur będzie pełniony w Przedszkolu Samorządowym w Stryszowie.

 

WAŻNA INFORMACJA Szanowni Państwo - Użytkownicy zestawów solarnych do produkcji ciepłej wody użytkowej.

W związku z okresem wiosenno-letnim oraz sezonem urlopowym informujemy i prosimy o prawidłowe korzystanie z zestawów solarnych ,przypominamy ponownie o konieczności codziennego poboru ciepłej wody użytkowej, która jest produkowana w instalacjach solarnych.

Brak odbioru ciepłej wody w słoneczne dni powoduje przegrzanie układu solarnego co skutkuje wprowadzeniem układu w stan awaryjny (alarm) , wyłączenie się pompy solarnej w celu uniknięcia jej uszkodzenia poprzez rozgrzany do wysokich temperatur czynnik grzewczy (glikol) , wspomniany przegrzew powoduje również zapowietrzenie układu , wypalenie uszczelek na przyłączach i w konsekwencji może powodować rozszczelnienie układu glikolowego.

PEŁNA TREŚĆ - INFORMACJA PDF

Opinia - Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Krakowie

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z pismem Wójta Gminy Stryszów z dnia 8 marca 2017 r. (data wpływu: 10 marca 2017 r.), znak: IiR.6220.1.2017), z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020" - stwierdza, że dla projektu ww. dokumentu nie ma
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

Informacja RDOŚ w Krakowie dot.: odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020”.

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 8 marca 2017 r., znak: IiR.6220.1.2017 (data wpływu do RDOŚ: 10.03.2017 r.) działając w oparciu o art. 48 oraz 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z pózn. zm.) uzgadniam możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 17 ust 2 pkt. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777z późn. zm),

z a w i a d a m i a

że od dnia 17 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie)  prowadzone są konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI - projekt GPR, Formularz konsultacyjny

Wójt Gminy Stryszów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stryszów na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 17 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Stryszów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.
Konsultacje prowadzone będą w okresie od 17 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 roku (włącznie)
w formie:
•    zbierania uwag i opinii w formie pisemnej papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można będzie dostarczyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, sekretariat, pok. nr 2 z dopiskiem „GPR” od 17 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie);
•    zbierania uwag ustnych. Uwagi i wnioski ustne będzie można zgłaszać w sekretariacie urzędu gminy w terminie wyznaczonym na konsultacje, w godzinach pracy urzędu.
•    konsultacyjnego spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna) o godz. 16.30. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie zapisów GPR.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023, wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od 17 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 roku (włącznie):

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;
  • na stronie internetowej Gminy;
  • w Urzędzie Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, sekretariat, pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Wójt Gminy Stryszów
  (-) Jan Wacławski

OGŁOSZENIE - znaleziono psa

Wójt Gminy Stryszów informuje, że znaleziono błąkającego się psa. Umaszczenie czarne z budowy pies podobny do owczarka niemieckiego (wilczura) o łagodnym usposobieniu.
Pies obecnie znajduje się w kojcu obok domu sołtysa wsi Stronie Pana Stanisława Pindla.
Właściciel lub osoba chętna do przygarnięcia psa proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy Stryszów, tel. 33/879-74-12  bądź bezpośrednio z sołtysem.

Wójt Gminy
( - ) mgr Jan Wacławski

„Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” - spotkanie informacyjne 24.02.2017

W dniu 24.02.2017 r. o godzinie 1230 odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. Tematyka: realizacja projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”  - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat.  Miejsce: Urząd Gminy – sala sesyjna

Wójt Gminy Stryszów

Zapytanie ofertowe na prace geodezyjne

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace geodezyjne  – związane z postępowaniem podziałowym i sporządzeniem dokumentacji dla nieruchomości składającej się z działek nr 218/48, 218/28, 218/24, 218/46, 218/44, 218/25  położonych w miejscowości Łękawica gmina Stryszów – w celu realizacja inwestycji celu publicznego – wydzielenie działek pod drogę gminną.

Oferent musi posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Proszę podać przypuszczalny termin realizacji prac.

Oferty proszę składać w formie pisemnej do dnia 23 lutego 2017 r.
na adres Urzędu Gminy w Stryszowie, 34-146 Stryszów 149
adres poczty elektronicznej: gmina@stryszów.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21

Silny mróz/1 na terenie:województwo małopolskie – subregion południowy od godz. 22:00 dnia 25.01.2017 do godz. 10:00 dnia 27.01.2017. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 25/26.01 miejscami od -18°C do -15°C. Temperatura minimalna w nocy 26/27.01 od -23°C do -20°C, lokalnie spadek temperatury do -25°C. Temperatura maksymalna w dzień 26.01 od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h. 

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach przesyła w załączeniu aktualne rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Przepis rozporządzenia, jak i jego zakazy i nakazy weszły w życie z dniem 27.12.2016r.

 

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA W ZAŁĄCZENIU - PDF

 

LGD „Gościniec 4 żywiołów” - NABORY WNIOSKÓW

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków nr. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie 30.01.2017 r. – 13.02.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: 34-143 Lanckorona 587 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 13.02.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP poprzez stronę internetową www.lgd.witkac.pl

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce: NABORY WNIOSKÓW

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.

OGŁOSZENIE

Stryszów, dnia 12.01.2017r.

Wójt Gminy Stryszów informuje, że  w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody od dnia 1 stycznia 2017 roku osoby fizyczne zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew, które rosną na nieruchomościach i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego oraz drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza :
- 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wójt Gminy
                                        ( - ) mgr Jan Wacławski

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Czytaj więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 3/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017  r. dla następujących klubów sportowych działających na obszarze Gminy Stryszów:

  1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
  2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm Stryszów w 2017 r.”.

 Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

O G Ł O S Z E N I E !!!

W dniu 30.12.2016 r. tj. Piątek  Urząd Gminy w Stryszowie będzie  otwarty do godz. 14.00.


Wójt Gminy Stryszów
        (-) mgr Jan Wacławski

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

ZAŁĄCZNIKI - Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

zdobądź fundusze z UE..

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Dnia 12 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową LGD „Gościniec 4 żywiołów”  w nowym okresie ma do rozdysponowania 4 500 000,00 zł.

Czytaj więcej...

KONKURS NA POZYSKANIE GRANTU

LGD „GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW” OGŁASZA KONKURS NA POZYSKANIE GRANTU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów, które w 2016 roku podejmą organizację działań i przedsięwzięć zawartych w regulaminie.
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” do podejmowania inicjatyw oddolnych skierowanych do społeczności lokalnej. Proponowane przedsięwzięcia, działania powinny przyczyniać się do promocji „Gościńca 4 żywiołów”, a także powinny min. przewidywać działania mające na celu aktywizację mieszkańców, wsparcie grup defaworyzowanych, promocję produktu lokalnego z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów.

Czytaj więcej...

Punkty konsultacyjne LGD „Gościniec 4 żywiołów” - dodatkowe dyżury

Punkty konsultacyjne LGD „Gościniec 4 żywiołów” - dodatkowe dyżury

LGD „Gościniec 4 żywiołów” uruchomiło dodatkowe godziny i miejsca dyżurów doradców na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Dyżury doradców odbędą się w następujących terminach i miejscach:

12.12.2016 r. /poniedziałek/ – Dom Kultury w Świnnej Porębie – w godz. od 7:30 – 11:30 i od. 13:00 - 17:00

14.12.2016 r. /środa/ – Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej – w godz. od 8:00 – 16:00

19.12.2016 r. /poniedziałek/ - Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej – w godz. od 8:00 – 16:00

 

Czytaj więcej...

Otwarte konsultacje społeczne - 16 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów   z a p r a s z a   mieszkańców na spotkanie otwarte, poświęcone konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stryszów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 16.30 (środa) w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna I piętro).
Podczas spotkania będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji do proponowanych obszarów zdegradowanych, które zostaną uwzględnione w programie rewitalizacji gminy, będącym podstawą do aplikowania o środki unijne. Szczegółowe informacje oraz dokumenty w tym mapy proponowanych obszarów są dostępne w zakładce dotyczącej konsultacji społecznych.

 Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski

Obwieszczenie - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023 21.11.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 21.11.2016 r.


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm) informuję, że Rada Gminy Stryszów podjęła w dniu 16 listopada 2016 r. Uchwałę Nr XVIII/151/2016  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.
Wszelkie informacje na temat prac nad w/w dokumentem są zamieszczone na stronie internetowej gminy Stryszów www.stryszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy Stryszów
    (-) Jan Wacławski

Do pobrania:
Uchwała Nr XVIII/151/2016  Rady Gminy w Stryszowie z dnia 16.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.