LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków nr 14/2018 dla organizacji pozarządowych i JST.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków

nr 14/2018 -  Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie  20.08.2018 r. – 03.09.2018 r.

Czytaj więcej...

XXIII MIĘDZYNARODOWY ZŁAZ SAMORZĄDOWCÓW 25.08.2018r.

Szanowni Państwo,
 
Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy,
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII MIĘDZYNARODOWYM  ZŁAZIE  SAMORZĄDOWCÓW, który odbędzie się 25 sierpnia  2018 roku w LANCKORONIE.
W załączeniu przesyłamy regulamin rajdu, mapę tras. Gmina Stryszów prawdopodobnie pójdzie trasą zmodyfikowaną  ostateczny przebieg trasy podamy w terminie późniejszym.
Bardzo prosimy o zgłoszenie meilowe lub telefoniczne do 16.08.2018 r. liczby osób i telefonów kontaktowych. Gmina musi złożyć grupowe zgłoszenie do 17.08.2018 r.
ZGŁOSZENIA przyjmuje Pani Marta Pływacz (pok. 5), tel. 33 8797412, 33 8797744, 505 154 002, wew. 113, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
ZAPRASZAMY  i czekamy na zgłoszenia.

1. REGULAMIN- ODT - POBIERZ

2. TRASY ZŁAZU - DOC - POBIERZ

3. MAPA - PDF - POBIERZ

KOMUNIKAT

  

WÓJT GMINY STRYSZÓW INFORMUJE, ŻE DNIA

1 SIERPNIA 2018 ROKU  O GODZ. 17 00

 URUCHOMIONY ZOSTANIE SYSTEM ALARMOWY /DŹWIĘK CIĄGŁY TRWAJĄCY 1 MINUTĘ/

NA TERENIE GMINY STRYSZÓW

Z OKAZJI OBCHODÓW 74. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E D O T . S T U D I U M - 16.06.2018r.

W dniu 16.06. br. roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z cyklu konsultacji organizowanych w ramach projektu pt. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszów - na podstawie umowy przekazania grantu dla Gminy na realizację konsultacji Nr 24/2018 z dnia 28.02.2018 roku.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE – program PONE WFOŚiGW Kraków - WYMIANA KOTŁÓW

Wójt Gminy Stryszów informuje, że nadal nie ma ostatecznej decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącej realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji PONE i dotacji do wymiany kotłów starej generacji.

Z informacji uzyskanych telefonicznie w dniu 06.07.2018 r. wynika, że ostateczne decyzje mają być podjęte do 15.07.2018 r., po wyborze nowego Zarządu WFOŚiGW Kraków.  Jest duże prawdopodobieństwo, że WFOŚiGW Kraków odstąpi od realizacji programu PONE w roku 2018 na rzecz realizacji nowego programu rządowego pn. „Czyste Powietrze”. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast przyjęli stanowisko wnioskujące do Zarządu Funduszu o dotowanie wymiany kotłów w 2018 r. zgodnie z Regulaminem i zasadami PONE.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” ma wystartować jeszcze w br. i będzie obejmował dofinansowania do termomodernizacji budynków mieszkalnych, w tym wymiany kotłów starej generacji. Wnioski mieszkańców będą przyjmowane bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu bez pośrednictwa gmin.

Więcej informacji na temat programów dotacyjnych i pożyczkowych realizowanych przez WFOŚiGW Kraków znajduje się na stronie www.wfos.krakow.pl

Stryszów, 06/07/2018 r.
Wójt Gminy Stryszów
Jan Wacławski

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Informujemy, że od 06-07-2018 r. na terenie Gminy Stryszów obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.225.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 28 czerwca 2018 r. Taryfy zostały określone na 3 lata.

Do pobrania - Decyzja KR.RET.070.225.2018 - PDF


Do pobrania - Ceny i stawki opłat - PDF


        Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Uchwały nr  XXX/253/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 13 grudnia 2017 r. , ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.. Dopłaty  finansowane sa z budżetu Gminy Stryszów. Poniżej prezentujemy ceny dla odbiorcy, po uwzględnieniu przedmiotowych dopłat , obowiązujące do 31 grudnia 2018 r.

 Do pobrania - Cennik obowiązujący do 31.12.2018 r. - PDF

W czwartek 05.07.2018 r. od godz. 13.00 - szkolenie wewnętrzne w UG Stryszów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu  05.07.2018 r. (czwartek) od godz. 1300 organizowane jest szkolenie wewnętrzne dla pracowników urzędu.

W związku z tym załatwianie spraw w urzędzie w czasie szkolenia może być utrudnione.

Za utrudnienia przepraszamy.

   

Wójt Gminy Stryszów
(-) Jan Wacławski

Konsultacje społeczne - Zmiana Studium Gmina Stryszów - aplikacja

A P L I K A C J A   D O   S T U D I U M

W ramach projektu pt. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” mieszkańcom Gminy Stryszów została udostępniona aplikacja dot. konsultacji społecznych zmiany Studium. Przedmiotowa aplikacja powstała w celu ułatwienia komunikacji mieszkańców z tutejszym urzędem. Za jej pomocą możliwe jest przesyłanie w formie elektronicznej pytań oraz wniosków dot. zmiany Studium. Na stronie internetowej przedmiotowej aplikacji na bieżąco będą publikowane wszelkie materiały i ogłoszenia dot. kolejnych etapów procedury zmiany Studium.

Aplikacja jest dostępna pod adresem: http://npkonsultacje.pl/gm/stryszow

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej naszej gminy w pasku zakładek znajduje się odnośnik pn.: KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZMIANA STUDIUM, pod którym można skorzystać z przedmiotowej aplikacji.
Przypominamy, że warto śledzić wszelkie komunikaty pojawiające się na stronie internetowej wyżej wskazanej aplikacji aby nie przegapić żadnego elementu procedury zmiany Studium.

 

WIĘCEJ NA http://npkonsultacje.pl/gm/stryszow

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH w terminie od 18 do 25 czerwca 2018 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 02.07.2018  do 16.07.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działanie: Rozwój działalności gospodarczej: NABÓR NR 13/2018 - Rozwój działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłasza NABÓR 13/2018 - Rozwój działalności gospodarczej

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosiła nabór wniosków nr 13/2018  na Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR 13/2018 - Rozwój działalności gospodarczej

Wnioski można składać  w terminie   od 02.07.2018  do 16.07.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy informuje, że w dniu 16 czerwca 2018 roku (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stryszowie jest nieczynny
z powodu Międzynarodowych Mistrzostw Polski w TRIALU  Rowerowym.

Odpady przyjmowane będą w kolejną sobotę t.j. 23 czerwca br.

Wójt Gminy  
( - ) mgr Jan Wacławski

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH DLA NABORU 11/2018 i 12/2018

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 25.06.2018  do 10.07.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NABÓR 11/2018 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe - /nabór dla organizacji pozarządowych/

NABÓR 12/2018 - Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD  /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” - nabory wniosków nr 11/2018 i 12/2018

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosiła nabory wniosków nr 11/2018 i 12/2018  na operacje inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR 11/2018 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe - /nabór dla organizacji pozarządowych/

NABÓR 12/2018 - Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD  /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

Czytaj więcej...

NABÓR  FISZEK  PROJEKTOWYCH

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 19.06.2018 do 03.07.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych... 

Czytaj więcej...

NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze Fiszek

W związku z ogłoszonymi  w terminie  od 18-06-2018 do 04-07-2018   naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NABÓR NR 6/2018/G -  Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

NABÓR NR 7/2018/G - Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

Ogłoszenie o naborze Fiszek jest na stronie internetowej:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci 

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych - NABÓR NR 6/2018 - Rozwój działalności gospodarczej

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych w ramach ogłoszonego naboru:
NABÓR NR 6/2018 -  Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszenie o naborze fiszek oraz formularz fiszki znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl poniżej link:
http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=857

Fiszki należy składać w terminie od 01 do 8 maja 2018 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru nr 6/2018

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru nr 6/2018
w ramach zakresu:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez Rozwijanie działalności gospodarczej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie  od 15.05.2018  do 29.05.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania„Gościniec 4 żywiołów”

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE - WYPALANIE TRAW

Wójt Gminy Stryszów apeluje do mieszkańców gminy o niewypalanie traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i ustawą o lasach sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat więzienia.

      Wypalanie łąk, ściernisk i nieużytków może doprowadzić do pożaru pobliskiego lasu, domów i budynków gospodarczych. Zagrożone jest zdrowie, a czasem nawet życie ludzi, w tym także podpalacza.

      Wyjazdy OSP do gaszenia pożarów traw generują niepotrzebne koszty i angażują czasowo druhów.

                                                                                 Wójt Gminy Stryszów

Stryszów, dnia 05.03.2018r.                                          (-) mgr Jan Wacławski

OGŁOSZENIE - PSZOK

Wójt Gminy informuje, że w dniu 31 marca 2018 roku (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w  Stryszowie  będzie nieczynny.

                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy  

                                                                                               ( - ) mgr Jan Wacławski

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru nr 5/2018 w ramach zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez  Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek przy czym podstawą działalności w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać  w terminie  od 19.03.2018  do 05.04.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów”

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych w ramach ogłoszonego naboru

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych w ramach ogłoszonego naboru

NABÓR NR 5/2018 - Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego. 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze fiszek oraz formularz fiszki znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=841

Fiszki należy składać w terminie od 05 do 12 marca 2018 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

 Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

LGD „Gościniec 4 żywiołów”
zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe
„Jak pozyskać dotację na realizację zaplanowanych przedsięwzięć!

Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”
23.02.2018 r. godz. 16:00
Zakrzów 175 – biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów”
Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, rolnicy, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.
Podczas spotkania omawiane będą min.
- cele i zasady realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji. Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
- możliwości i zasady ubiegania się o dofinansowanie.
Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo.
Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NABORY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU - DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów  o powierzenie grantu:

NABÓR NR 4/2018/G - Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury. 

NABÓR NR 5/2018/G - Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać  w terminie   od 05-03-2018 do 20-03-2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Konsultacje i doradztwo jest bezpłatne. Dane kontaktowe do biura LGD w Zakrzowie

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=13

 

Nabór fiszek projektowych w terminie od 19 do 26 lutego 2018 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 05-03-2018 do 20-03-2018   naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NABÓR NR 4/2018/G - Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury. 

NABÓR NR 5/2018/G - Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie o naborze fiszek dostępne jest na stronie internetowej LGD –

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=835

 Fiszki należy składać w terminie od 19 do 26 lutego 2018 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".  
Zapraszamy do kontaktu z biurem LGD, tel. 33/843 62 18 

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH - LGD „Gościniec 4 żywiołów”

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH  w terminie od 9 do 15 lutego 2018 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 23.02.2018  do 13.03.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

Rozwój działalności gospodarczej:

NABÓR NR 1/2018 - Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

Wskaźniki produktu:  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa\

NABÓR NR 2/2018 - Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

Wskaźniki produktu:  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowację

NABÓR NR 3/2018 - Rozwój działalności gospodarczej,

Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

NABÓR NR 4/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej,

Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Czytaj więcej...

NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018. 4/2018 ogłoszonych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać  w terminie  od 23.02.2018  do 13.03.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów w poniedziałki i piątki od 9:00 do 14:00, we wtorki, środy, czwartki w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 13.03.2018 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Biuro LGD zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu ws. ogłoszonych naborów oraz do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD w Zakrzowie.

Dane kontaktowe do biura LGD w Zakrzowie - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=13

INFORMACJA o przyznanych stypendiach sportowych

Zarządzeniem Nr 9/2018 Wójta Gminy Stryszów z  dnia 1 lutego 2018 r. zostały przyznane stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie  sportowym dla następujących sportowców z terenu gminy Stryszów:

L.p.

Imię i nazwisko sportowca

Dyscyplina sportowa

Miesięczna kwota przyznanego stypendium (zł)

Okres na jaki przyznano stypendium

1.

Bartłomiej Klimowski

Narciarstwo klasyczne – skoki narciarskie

400,00

luty-grudzień 2018 r.

2.

Norbert Jarosz

Kolarstwo – Wyścigi BMX Konkurencja Olimpijska

300,00

luty-grudzień 2018 r.

3.

Kacper Świątek

Kolarstwo – Wyścigi BMX Konkurencja Olimpijska

300,00

luty-grudzień 2018 r.

Stryszów, 01.02.2018 r.

                                                                                                          Wójt Gminy Stryszów

                                                                                                                 Jan Wacławski