W Łękawicy powstanie boisko ze sztuczną murawą

W Łękawicy powstanie pierwsze w historii Gminy Stryszów boisko ze sztuczną murawą !!!
Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.
Całość wyniesie 235 018,56 złotych, a co najważniejsze - dzięki zgodnej współpracy Wójta Gminy z Urzędem Marszałkowskim, udało się uzyskać aż 137 000 złotych wsparcia na realizację tego zadania !!!

 

 

Powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Szkoła Podstawowa w Stroniu była gospodarzem tegorocznego finału powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Najlepsze drużyny z całego powiatu, wyłonione we wcześniejszych eliminacjach, zawitały do Stronia, aby odnaleźć w nich Mistrzów Powiatu, którzy będą reprezentantami naszego regionu podczas finału wojewódzkiego.

Szkoła Podstawowa w Stroniu, oprócz sukcesu organizacyjnego, może poszczycić się także sukcesem sportowym.
Zarówno w kategorii młodszej, jak i starszej, uczniowie tej szkoły zwyciężyli, zdobywając prawo startu w zawodach wojewódzkich, które odbędą się w …Stroniu, czyli w miejscowości, w której od wielu lat propagatorzy BRD w Stroniu - Jan i Tomasz Gębala czynili starania o organizację zawodów tej rangi.

Czytaj więcej...

Konkurs - "Historia Bugaja Zakrzowkiego i starej Szkoły"

 1. Organizatorem konkursu „ Historia Bugaja Zakrzowkiego i starej Szkoły” jest Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” .
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież, mieszkańców z terenu gminy Stryszów.
 3. Celem konkursu jest zebranie informacji , zdjęć, zapisków związanych z historią, tradycją, dawnym życiem mieszkańców Bugaja Zakrzowskiego oraz historią powstania i funkcjonowania Szkoły na Bugaju Zakrzowskim.
 4. Komisja oceniać będzie stronę wizualną i merytoryczną zebranych materiałów. Ustalona zostanie lista nagrodzonych osób- 10 osób otrzyma nagrody przewidziane konkursem , pozostałe osoby otrzymają upominki.
 5. Prace zostaną wykorzystane do wykonania zdjęć i prezentacji zewnętrznej obok miejsca spotkań przy budynku starej szkoły na Bugaju Zakrzowskim ( obecnie Inkubatora Kuchennego).
 6. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć w kopertach opisanych – KONKURS „ BUGAJ ZAKRZOWSKI ” - imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres, klasa, nazwa szkoły w sekretariatach szkół do których uczęszczają uczniowie lub w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów – Zakrzów 175 .
 7. W skład Komisji Konkursu wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Ekologiczno Kulturalnego „Na Bursztynowym Szlaku” oraz LGD Gościniec 4 Żywiołów.
 8. Nadesłane materiały zostaną opublikowane na stronie www.gosciniec4zywiolow.pl, www.stryszow.pl, fb.nabursztynowymszlaku
 9. Nadesłane materiały przechodzą na własność Organizatora. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację - zgodnie z załączonym do regulaminu oświadczeniem.
 10. Wręczenie nagród , upominków odbędzie się podczas zaplanowanego na czerwiec wydarzenia integracyjnego - „ Dnia Sąsiada” .

Na wszelkie materiały czekamy do 17 maja 2019.

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia

Zamknięcie przejazdu w Zakrzowie

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. zawiadamia, iż w związku z realizacją umowy obejmującej modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka, będzie miało miejsce zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Zakrzów w ciągu drogi powiatowej w km 29+982
Zamknięcie planowane jest w terminie od 06.05 do 10.05.2019r.włącznie
 
Objazdy prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (orientacja w załączeniu)

Nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

18.04.2019 LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny planowanych naborów:

Czytaj więcej...

Centrala telefoniczna

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z uruchomieniem w Urzędzie Gminy Stryszów centrali telefonicznej – informujemy, iż w celu ułatwienia kontaktu z urzędnikami zapraszamy do korzystania z wewnętrznych numerów telefonów, które podajemy poniżej.

Numery należy wybierać tonowo.

tel. 33 8797412, 8797744

SEKRETARZ GMINY --Wacław Radoń  wew. 112

SKARBNIK GMINY - Zbigniew Żmija  wew. 124

SEKRETARIAT – Mateusz Przejczowski  wew. 110

Inspektor ds. obywatelskich i wojskowych - Katarzyna Kwartnik,  wew. 122

Inspektor ds. promocji, kultury i ochrony zdrowia - Piotr Piwowarczyk,  wew. 126

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony Cywilnej - Marta Pływacz,  wew. 113

Stanowisko ds. informatyzacji - Jolanta Kubas , wew. 129

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy - Kazimierz Grzybek ,  wew. 123 .

Inspektor ds. inwestycji i dochodów gminy - Krystyna Pakuła,  wew. 116

Inspektor ds. księgowości budżetowej - Anna Szczerkowska,  wew. 116

Inspektor ds. wymiaru podatku - Tomasz Korzeniowski,  wew. 117

Inspektor ds. księgowości podatkowej - Agnieszka Targosz,  wew. 127

Kierownik  Referatu  Inwestycji i Rozwoju Referatu , Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych - Krzysztof Cichoń,  wew. 120

Podinspektor  ds. planowania przestrzennego -  Ewelina Rak, wew. 118

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami,   ds. rolnictwa, ochrony środowiska i działalności gospodarczej-  Agnieszka Rusin, wew. 127

Samodzielny referent ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami - Mateusz Bródka,  wew. 118

Inspektor ds. utrzymania dróg - Krzysztof Drążek, wew. 125

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Kazimierz Grzybek,  wew. 123

Koordynator Programów Pomocowych- Jolanta Nowak, wew. 128

Egzamin gimnazjalny w Szkole Podstawowej im. rotm. Witolda Pileckiego

Aktualizacja: 11 kwietnia 2019

Wójt Gminy Stryszów
Szymon Duman

         

               Uprzejmie informuję, że egzamin gimnazjalny w Szkole Podstawowej im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie rozpoczął się w dniu dzisiejszym tj. 11.04.2019r.  godz. 900 zgodnie z planem. Do egzaminu przystąpiło 57 uczniów. Wszyscy uczniowie zgłosili się na egzamin. Egzamin przebiega bez zakłóceń.

 

                                                                                         Z poważaniem

Monika Bartkowska

Kierownik Centrum Obsługi

Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu

Czytaj więcej...

Strajk nauczycieli

Szanowni Mieszkańcy,

 

                Informacja o przebiegu akcji strajkowej na terenie Gminy Stryszów w/g stanu na  godz. 900 w dniu 11.04.2019r. Akcja strajkowa potrwa do odwołania.  

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.04.2019r. do odwołania cztery placówki kontynuują akcję  strajkową: 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy.
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu.

                  W placówkach, które kontynuują akcje strajkową są prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, bądź zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w dniach strajku. 

Liczba dzieci przyprowadzonych do placówek w dniu 11.04.2019r. 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 1 dziecko
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy - 0 dzieci
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie - 0 dzieci do opieki – 57 uczniów piszących egzamin.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 8 dzieci. 

W dniu 11.04.2019r. w/g stanu na godz. 9oo na listę strajkową wpisała się następująca liczba nauczycieli i pracowników obsługi: 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 17 osób – 4 osoby nie podpisały się na liście strajkowej.
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy - 14 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej.
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie – 9 osób – 8 osób nie podpisało się na liście strajkowej.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 9 osób – 1 osoba przebywa na L-4 pozostałe osoby podpisały się na liście strajkowej.

 Pozostali nauczyciele pracę zaczynają w późniejszych godzinach lub pracują w inne dni w danej szkole.

            Informacje o przebiegu strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej, każdej z placówek oraz na stronie internetowej Gminy Stryszów www.stryszow.pl

 

                                                                                                                                                                                                        Z poważaniem

Monika Bartkowska

Kierownik Centrum Obsługi

Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu

 

 

Czytaj więcej...

Sprzątanie poboczy

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za tak liczne włączenie się w akcje sprzątania poboczy dróg. Swoje słowa uznania wyraża oczywiście Pan Wójt: "Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Stryszów, którzy bardzo licznie włączyli się w akcję sprzątania poboczy dróg. Dziękuję dzieciom z naszych szkół, dziękuję radnym, sołtysom, dyrektorom szkół, nauczycielom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu gminy za wzorową postawę i pełne zaangażowanie. Dzisiaj po raz kolejny pokazaliśmy, iż Gmina Stryszów jest Silna Mieszkańcami!!!"

,

Przedłużeniu zamknięcia przejazdu kolejowego w Stryszowie

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. zawiadamia, iż w związku z niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami o charakterze technicznym, planowany termin otwarcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej powyżej Ośrodka Zdrowia w Stryszowie uległ zmianie i jest przewidziany na dzień 17.04.2019 r.
Za utrudnienia przepraszamy!

Akcja strajkowa

Stronie, dnia 05.04.2019r.

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję że, na terenie Gminy Stryszów cztery placówki przystąpiły do akcji strajkowej, która ma rozpocząć się 8 kwietnia 2019r. do odwołania.

Tymi placówkami są:

 1. Szkoła. Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.
 2. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie.
 3. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu.

W związku z powyższym najprawdopodobniej zajęcia lekcyjne zostaną zawieszone, natomiast w każdej szkole i w przedszkolu będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo- wychowawcze bądź zajęcia opiekuńczo - świetlicowe dla uczniów i dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w dniach strajku.

Informacje o przebiegu strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej, każdej z placówek oraz na stronie internetowej Gminy Stryszów www.stryszow.pl

 

Z poważaniem

Monika Bartkowska

Kierownik Centrum Obsługi

Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu

Wypożyczalnia rowerów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w związku z reorganizacją w miesiącu kwietniu 2019 r. WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.


Wójt Gminy Stryszów
(-) Szymon Duman

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z Zarządzeniem  Nr 29/2019 Wójta Gminy Stryszów, w dniu 19 kwietnia 2019 r. tj. Wielki Piątek URZĄD GMINY STRYSZÓW będzie nieczynny.

Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w najbliższą sobotę - 6 kwietnia 2019 r. w godz. od 7.00 do 14.00.

Wójt Gminy Stryszów
(-) Szymon Duman

ZEBRANIE WIEJSKIE W ŁĘKAWICY

 Z E B R A N I E   W I E J S K I E 

remiza OSP Łękawica

03 kwietnia (środa) 2019 r. godz. 1800

 

Porządek zebrania: 

 1. Otwarcie zebrania
 2. Uchwalenie porządku zebrania
 3. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej
  z zasobu dóbr wiejskich, z przeznaczeniem środków ze sprzedaży na dofinansowanie projektów budowy drogi od Krzyżówek do cmentarza oraz drogi Gory Małe – Gory Duże
 4. Wolne wnioski i dyskusja
 5. Zakończenie zebrania

 

                                                                                                          Sołtys wsi Łękawica                                                                                                                                        (-) Antoni Sadzikowski

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej! Dla organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej! Dla organizacji pozarządowych.
LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW na lata 2014-2020 wdraża Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria  Zebrzydowska. Pozyskano fundusze na realizację LSR na lata 2014-2020. Środki zaplanowane w naborach są przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, z których skorzystać mogą min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu.
Głównymi celami LSR są:
 Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego.
 Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD.

Czytaj więcej...

Promocja gospodarcza branż kluczowych obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów”

Obecnie prowadzony jest projekt unijny, który zrzesza 4 branże kluczowe z naszego regionu: turystykę, przetwórstwo żywności, meblarstwo oraz obuwnictwo

Projekt ma na celu promocję małych i średnich firm z okolicy. Podejmujemy szereg działań dających promocję każdej firmie i mającej na celu przyciągnięcia ludzi w nasze rejony pod konkretnym zapotrzebowaniem. Chcemy przedstawić Państwu możliwość darmowego wzięcia udziału w projekcie oraz możliwości promocji waszych firm.

Materiały reklamowe, które wydajemy : ulotki, katalogi branżowe ( każda branża osobny katalog ), strona internetowa, facebook.

Firmy zainteresowane udziałem w projekcie, umieszczeniem firmy w materiałach promocyjnych prosimy o wypełnienie ankiety oraz przesłanie dodatkowo zdjęć które możemy umieszczać na stronie internetowej i materiałach reklamowych. 

Zgłoszenia prosimy dokonywać za pomocą załączonej ankiety do dnia 1.04.2019 ( poniedziałek)

POBIERZ ANKIETĘ

Czytaj więcej...

Zamknięcie przejazdu kolejowego

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. zawiadamia, iż w związku z realizacją umowy obejmującej modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka, będzie miało miejsce zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej powyżej Ośrodka Zdrowia w Stryszowie.

Zamknięcie planowane jest w terminie od 02.04.2019 r. włącznie do 09.04.2019 r.

Objazdy prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (projekt w załączeniu)

Za utrudnienia przepraszamy!

Szczegóły:

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe - 28.03.2019


I moduł „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej?
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”
II moduł „Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów!
w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”
Zakrzów - 28.03.2019 r.  godz. 16:00
w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Czytaj więcej...

Pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów gdy chcesz otworzyć lub rozwinąć firmę?

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min.dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzy.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.

Czytaj więcej...

Informacja Prezesa Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Środowisko” Sp. z o. o. w sprawie zrzutu ścieków oczyszczonych o podwyższonej mętności do potoku Stryszówka

Prezes SPW-K „Środowisko” Sp. z o. o. informuje, że w dniu 9 marca br. doszło na obiekcie oczyszczalni ścieków w Stryszowie do zdarzenia polegającego na kilkugodzinnym zrzucie ścieków oczyszczonych o podwyższonej mętności do potoku Stryszówka.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia był zrzut ścieków surowych do kanalizacji
w postaci np. substancji ropopochodnych, gnojowicy, pozostałości lakierów czy różnego rodzaju rozpuszczalników przez nieznaną osobę. Miało to miejsce w czasie wolnym od pracy załogi naszego przedsiębiorstwa, co uniemożliwiało podjęcie natychmiastowych kroków w celu eliminacji zaistniałej sytuacji. Niezrozumiałym jest działanie Osoby, która powzięła informację o możliwości wystąpienia czasowej nieprawidłowości w procesie oczyszczania ścieków, że zamiast poinformować nas telefonicznie (
numer alarmowy całodobowo 510 120 566); o takim zdarzeniu dowiadujemy się
z mediów społecznościowych. Zgłoszenie telefoniczne w momencie spostrzeżenia problemu spowodowało by niezwłoczną interwencję z naszej strony.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami - 07.03.2019 r. o godz. 16:00 w Mucharzu


LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami „Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”

07.03.2019 r.  godz. 16:00 W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Czytaj więcej...

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” - pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla


Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach informuje, że strażacy Państwowej Straży Pożarnej mogą udzielać pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla - w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Pomoc w zakresie instalowania czujników będzie udzielana osobom powyżej 75 roku życia lub wskazanym przez lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz osobom samotnym z dysfunkcją ruchu.
W przedmiotowej sprawie należy kontaktować się z sekcją kontrolno-rozpoznawczą KP PSP w Wadowicach pod nr tel. 33 873 43 86
(st. kpt. Łukasz Drylski lub mł. bryg. Krzysztof Cieciak )

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” - pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla


Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach informuje, że strażacy Państwowej Straży Pożarnej mogą udzielać pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla - w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Pomoc w zakresie instalowania czujników będzie udzielana osobom powyżej 75 roku życia lub wskazanym przez lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz osobom samotnym z dysfunkcją ruchu.
W przedmiotowej sprawie należy kontaktować się z sekcją kontrolno-rozpoznawczą KP PSP w Wadowicach pod nr tel. 33 873 43 86
(st. kpt. Łukasz Drylski lub mł. bryg. Krzysztof Cieciak )

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe 

I moduł - „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej?  Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"

II moduł  - „Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów!  w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

Zakrzów - 21.02.2019 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Szczegóły na plakacie 

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” - Zakres tematyczny planowanych naborów:

LGD „Gościniec 4 żywiołów” 20 lutego 2019 ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakres tematyczny planowanych naborów:
NABÓR 1/2019 - PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej – 270 000,00 zł.

NABÓR 2/2019 - PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje – 90 000,00 zł.

NABÓR 3/2019 - PRZED. II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej - 139 489,00

NABÓR 4/2019 - PRZED. II.3.2 Rozwój działalności gospodarczej -150 000,00

NABÓR 5/2019 - PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej przez jst i NGO – 505 467,00 zł.


Wnioski można składać w terminie od 06.03.2019 do 20.03.2019

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów” oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w marcu 2019 planuje ogłosić nabory wniosków NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w marcu 2019 planuje ogłosić nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny planowanych naborów:

PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej – 270 000,00 zł.

PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje    – 90 000,00 zł.

PRZED. II.2.2     Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej  - 182112,

PRZED. II.3.2    Rozwój działalności gospodarczej -150 000,00

PRZED. II.1.5  Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej przez jst i NGO – 505 467,01 zł. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku doi piątku od 9:00 do 15:00 oraz  na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020

Biuro LGD zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu ws. ogłoszonych naborów oraz do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD w Zakrzowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie zatrudni na stanowisko Główny księgowy. Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Stryszów, dn. 2019.01.28

                                                                       OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie zatrudni na stanowisko

              Główny księgowy

              Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo  
Wymagania niezbędne.

 1. a)posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b)posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  d) wykształcenie:
  ukończenie ; ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
   • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

  Czytaj więcej...

INFORMACJA o przyznanych stypendiach sportowych

Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 31 stycznia 2019 r. zostały przyznane stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2018 roku dla następujących sportowców z terenu gminy Stryszów:

L.p.

Imię i nazwisko sportowca

Dyscyplina sportowa

Miesięczna kwota przyznanego stypendium (zł)

Okres na jaki przyznano stypendium

1.

Bartłomiej Klimowski

Narciarstwo klasyczne – skoki narciarskie, kombinacja norweska

400,00

luty-grudzień 2019 r.

2.

Kacper Świątek

Kolarstwo – Wyścigi BMX Konkurencja Olimpijska

250,00

luty-grudzień 2019 r.

3.

Dawid Zapalski

Lekkoatletyka – Biegi przełajowe, Kolarstwo

200,00

luty-grudzień 2019 r.

4.

Julia Wicher

Lekkoatletyka – Biegi przełajowe

200,00

luty-grudzień 2019 r.

Stryszów, 31.01.2019 r.

Wójt Gminy

(-) Szymon Duman

 

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM 10.  Przewidywana wielkość zanieczyszczenia - poziom powyżej 150 µg/m3.
Obszar: powiat wadowicki. Termin Od godz. 00.00 do godz. 24:00 dnia 22.01.2019 r.

Czytaj więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019  r. dla następujących klubów sportowych działających na obszarze Gminy Stryszów:

 1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
 2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm Stryszów w 2019 r.”

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Szymon Duman

Firmy wykonujące usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2018/2019

Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje odśnieżanie oraz likwidację śliskości.
Standard zimowego utrzymania dróg gminnych przewiduje:

 • odśnieżenie jezdni na całej szerokości wraz z poboczami utwardzonymi,
 • likwidację śliskości na skrzyżowaniach z innymi drogami, przejazdami kolejowymi, odcinkach o spadkach powyżej 4 %, mostach, innych odcinkach decydujących o możliwości
  ruchu,
 • w przypadku wystąpienia gołoledzi lub lodowicy likwidację śliskości na całej długości dróg,
 • czas likwidacji śliskości - do 3 godzin po ustaniu opadów śniegu,
 • możliwość występowania na jezdni śniegu zajeżdżonego,
 • w warunkach ekstremalnych (ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne)
 • możliwość czasowych przerw w komunikacji.

Wykonawcy zobowiązani są do:

 • wykonania usługi zimowego utrzymania dróg zgodnie z określonymi standardami,
 • utrzymywania stałej gotowości do wykonania usługi od chwili podpisania umowy,
 • podejmowania w razie potrzeby działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg bez konieczności dodatkowych wezwań ze strony Zamawiającego,
 • w przypadkach wymagających nagłej interwencji przystąpienie do wykonania usługi w ciągu 30 minut od powiadomienia przez pracownika urzędu gminy lub sołtysów.

Wykonawcą usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Stryszów w sezonie 2018/2019 jest firma „Agro-Kom” Michał Kania, ul. Pałacowa 28,
34-113 Paszkówka, tel. 509 121 362.