LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków  nr 16/2018 -  Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD  /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/ w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie 07.12.2018 r. – 21.12.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 21.12.2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz za pośrednictwem POP poprzez stronę internetową lgd.witkac.pl.

Ogłoszenie o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje na stronie  www.gosciniec4zywiolow.pl 

Link:  http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=512

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów prosimy o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkich zainteresowanych naborem wniosków nr 16/2018 zapraszamy do składania fiszek projektowych, w terminie  od 23 do 30 listopada  2018 r.

Ogłoszenie oraz Formularz  Fiszki znajduje się na stronie  www. gosciniec4zywiolow.pl

Link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu. Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.

 

SPOTKANIE DOTYCZĄCE DRÓG I PODSUMOWANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ PREZENTACJA WYSTAWY O PLANOWANYM ZAGOSPODAROWANIU BRZEGU JEZIORA

W związku z kontynuacją prac nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszów oraz realizacją projektu pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w dniu 25 października 2018 roku w obiekcie LKS „Chełm” Stryszów odbyło się spotkanie i wystawa dotycząca planowanego zagospodarowania brzegu Jeziora Mucharskiego. Podczas spotkania Pan Robert Boryczka, specjalista opracowujący projekt Studium dla naszej gminy, przypomniał czym jest Studium oraz jak przebiegały jego konsultacje z mieszkańcami, omówił poszczególne etapy procedury planistycznej oraz przedstawił aktualny stan prac nad zmianą dotychczasowego Studium. Następnie Wójt Gminy Stryszów przedstawił obecną sytuację z Wodami Polskimi (wyniki rozmów i negocjacji oraz możliwości realizacji Centrum Rekreacji w Dąbrówce). Na spotkaniu zaprezentowano wspólnie przygotowaną wystawę gminy Stryszów i Mucharz w formie plansz, na których przedstawiona została wizualizacja planowanego zagospodarowania terenów wokół Jeziora Mucharskiego.

Projekty planowane do realizacji w ramach tego przedsięwzięcia zostały omówione przez Wójta Gminy Stryszów. Po obejrzeniu wystawy był czas na dyskusję oraz pytania od mieszkańców. Uczestników spotkania w głównej mierze interesowały sprawy związane z budową planowanego Centrum Rekreacji w Dąbrówce na Grodzisku. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły mieszkańcom lepiej poznać plany gminy dotyczące zagospodarowania brzegu Jeziora Mucharskiego oraz stan rozmów z instytucjami centralnymi warunkującymi rozpoczęcie planowanych inwestycji.

 

Czytaj więcej...

Firmy wykonujące usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2018/2019

L.P.

LOKALIZACJA DRÓG

 

WYKONAWCA

 

1

Sołectwo Stryszów

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Środowisko" w Stryszowie Sp. z o.o.

Stryszów 600, 34-146 Stryszów

tel. 510 120 566

2

Sołectwo Dąbrówka

KOP-TECH Krzysztof Pawłowski

ul. Mickiewicza 75, 34-100 Wadowice

tel. 728 389 672

3

Sołectwo Leśnica

Przedsiębiorstwo Usługowe Kosmyra Stanisław

34-145 Stronie 172

tel. 696 573 139

4

Sołectwo Zakrzów

Usługi Ciągnikowe Adam Piętoń

Zakrzów 168, 34-145 Stronie

tel. 503 475 520

5

Sołectwo Łękawica

„Sklep 1002 Drobiazgi” Monika Sadzikowska

 Łękawica 32, 34-124 Klecza Górna

tel. 503 108 123

6

Sołectwo Stronie

Mir - Kop Iwona Mirocha

Zakrzów 369, 34-145 Stronie 

tel. 506 139 698

 

14-15 listopada 2018 - ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

OGŁOSZENIE

ĆWICZENIA RENEGADE – informujemy , że w dniach 14-15 listopada 2018 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia zostanie nadany sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Stryszów

                                                                                                                                      /-/ Jan  Wacławski

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE UKŁADU SIECI DRÓG GMINNYCH WE WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY STRYSZÓW

W dniu 04.07.2018 roku odbyły się dwa spotkania konsultacyjne dotyczące sieci dróg we wschodniej i zachodniej części Gminy Stryszów. Spotkania te prowadzone były w związku z cyklem konsultacji organizowanych z projektu pt. „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszów - na podstawie umowy przekazania grantu dla Gminy na realizację konsultacji Nr 24/2018 z dnia 28.02.2018 roku.

           O godzinie 16:30 odbyło się spotkanie konsultacyjne w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Stroniu dot. układu dróg we wschodniej części gminy. Natomiast o godz. 19:00 odbyło się spotkanie konsultacyjne w budynku Ludowego Klubu Sportowego „CHEŁM” Stryszów dotyczące układu dróg w zachodniej części gminy. Przebieg konsultacji w przypadku obydwóch warsztatów był podobny.

Czytaj więcej...

INFORMACJA. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

 

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
    u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

 

  1. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE STYPENDIUM SZKOLNE

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu informuje że można  składać wnioski o stypendium szkolne!

Kryterium dochodowe  na 1-go członka rodziny wynosi 514 zł. netto Wnioski należy składać do 15 września 2018 r.

Druki wniosków można pobrać w COPO w Stroniu oraz we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy.

Informacje pod numerem telefonu 33 8 797 494

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków nr 14/2018 dla organizacji pozarządowych i JST.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków

nr 14/2018 -  Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie  20.08.2018 r. – 03.09.2018 r.

Czytaj więcej...

XXIII MIĘDZYNARODOWY ZŁAZ SAMORZĄDOWCÓW 25.08.2018r.

Szanowni Państwo,
 
Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy,
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII MIĘDZYNARODOWYM  ZŁAZIE  SAMORZĄDOWCÓW, który odbędzie się 25 sierpnia  2018 roku w LANCKORONIE.
W załączeniu przesyłamy regulamin rajdu, mapę tras. Gmina Stryszów prawdopodobnie pójdzie trasą zmodyfikowaną  ostateczny przebieg trasy podamy w terminie późniejszym.
Bardzo prosimy o zgłoszenie meilowe lub telefoniczne do 16.08.2018 r. liczby osób i telefonów kontaktowych. Gmina musi złożyć grupowe zgłoszenie do 17.08.2018 r.
ZGŁOSZENIA przyjmuje Pani Marta Pływacz (pok. 5), tel. 33 8797412, 33 8797744, 505 154 002, wew. 113, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
ZAPRASZAMY  i czekamy na zgłoszenia.

1. REGULAMIN- ODT - POBIERZ

2. TRASY ZŁAZU - DOC - POBIERZ

3. MAPA - PDF - POBIERZ

KOMUNIKAT

  

WÓJT GMINY STRYSZÓW INFORMUJE, ŻE DNIA

1 SIERPNIA 2018 ROKU  O GODZ. 17 00

 URUCHOMIONY ZOSTANIE SYSTEM ALARMOWY /DŹWIĘK CIĄGŁY TRWAJĄCY 1 MINUTĘ/

NA TERENIE GMINY STRYSZÓW

Z OKAZJI OBCHODÓW 74. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E D O T . S T U D I U M - 16.06.2018r.

W dniu 16.06. br. roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z cyklu konsultacji organizowanych w ramach projektu pt. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszów - na podstawie umowy przekazania grantu dla Gminy na realizację konsultacji Nr 24/2018 z dnia 28.02.2018 roku.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE – program PONE WFOŚiGW Kraków - WYMIANA KOTŁÓW

Wójt Gminy Stryszów informuje, że nadal nie ma ostatecznej decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącej realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji PONE i dotacji do wymiany kotłów starej generacji.

Z informacji uzyskanych telefonicznie w dniu 06.07.2018 r. wynika, że ostateczne decyzje mają być podjęte do 15.07.2018 r., po wyborze nowego Zarządu WFOŚiGW Kraków.  Jest duże prawdopodobieństwo, że WFOŚiGW Kraków odstąpi od realizacji programu PONE w roku 2018 na rzecz realizacji nowego programu rządowego pn. „Czyste Powietrze”. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast przyjęli stanowisko wnioskujące do Zarządu Funduszu o dotowanie wymiany kotłów w 2018 r. zgodnie z Regulaminem i zasadami PONE.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” ma wystartować jeszcze w br. i będzie obejmował dofinansowania do termomodernizacji budynków mieszkalnych, w tym wymiany kotłów starej generacji. Wnioski mieszkańców będą przyjmowane bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu bez pośrednictwa gmin.

Więcej informacji na temat programów dotacyjnych i pożyczkowych realizowanych przez WFOŚiGW Kraków znajduje się na stronie www.wfos.krakow.pl

Stryszów, 06/07/2018 r.
Wójt Gminy Stryszów
Jan Wacławski

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Informujemy, że od 06-07-2018 r. na terenie Gminy Stryszów obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.225.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 28 czerwca 2018 r. Taryfy zostały określone na 3 lata.

Do pobrania - Decyzja KR.RET.070.225.2018 - PDF


Do pobrania - Ceny i stawki opłat - PDF


        Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Uchwały nr  XXX/253/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 13 grudnia 2017 r. , ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.. Dopłaty  finansowane sa z budżetu Gminy Stryszów. Poniżej prezentujemy ceny dla odbiorcy, po uwzględnieniu przedmiotowych dopłat , obowiązujące do 31 grudnia 2018 r.

 Do pobrania - Cennik obowiązujący do 31.12.2018 r. - PDF

W czwartek 05.07.2018 r. od godz. 13.00 - szkolenie wewnętrzne w UG Stryszów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu  05.07.2018 r. (czwartek) od godz. 1300 organizowane jest szkolenie wewnętrzne dla pracowników urzędu.

W związku z tym załatwianie spraw w urzędzie w czasie szkolenia może być utrudnione.

Za utrudnienia przepraszamy.

   

Wójt Gminy Stryszów
(-) Jan Wacławski

Konsultacje społeczne - Zmiana Studium Gmina Stryszów - aplikacja

A P L I K A C J A   D O   S T U D I U M

W ramach projektu pt. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” mieszkańcom Gminy Stryszów została udostępniona aplikacja dot. konsultacji społecznych zmiany Studium. Przedmiotowa aplikacja powstała w celu ułatwienia komunikacji mieszkańców z tutejszym urzędem. Za jej pomocą możliwe jest przesyłanie w formie elektronicznej pytań oraz wniosków dot. zmiany Studium. Na stronie internetowej przedmiotowej aplikacji na bieżąco będą publikowane wszelkie materiały i ogłoszenia dot. kolejnych etapów procedury zmiany Studium.

Aplikacja jest dostępna pod adresem: http://npkonsultacje.pl/gm/stryszow

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej naszej gminy w pasku zakładek znajduje się odnośnik pn.: KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZMIANA STUDIUM, pod którym można skorzystać z przedmiotowej aplikacji.
Przypominamy, że warto śledzić wszelkie komunikaty pojawiające się na stronie internetowej wyżej wskazanej aplikacji aby nie przegapić żadnego elementu procedury zmiany Studium.

 

WIĘCEJ NA http://npkonsultacje.pl/gm/stryszow

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH w terminie od 18 do 25 czerwca 2018 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 02.07.2018  do 16.07.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działanie: Rozwój działalności gospodarczej: NABÓR NR 13/2018 - Rozwój działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłasza NABÓR 13/2018 - Rozwój działalności gospodarczej

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosiła nabór wniosków nr 13/2018  na Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR 13/2018 - Rozwój działalności gospodarczej

Wnioski można składać  w terminie   od 02.07.2018  do 16.07.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy informuje, że w dniu 16 czerwca 2018 roku (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stryszowie jest nieczynny
z powodu Międzynarodowych Mistrzostw Polski w TRIALU  Rowerowym.

Odpady przyjmowane będą w kolejną sobotę t.j. 23 czerwca br.

Wójt Gminy  
( - ) mgr Jan Wacławski

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH DLA NABORU 11/2018 i 12/2018

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 25.06.2018  do 10.07.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NABÓR 11/2018 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe - /nabór dla organizacji pozarządowych/

NABÓR 12/2018 - Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD  /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” - nabory wniosków nr 11/2018 i 12/2018

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosiła nabory wniosków nr 11/2018 i 12/2018  na operacje inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR 11/2018 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe - /nabór dla organizacji pozarządowych/

NABÓR 12/2018 - Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD  /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

Czytaj więcej...

NABÓR  FISZEK  PROJEKTOWYCH

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 19.06.2018 do 03.07.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych... 

Czytaj więcej...

NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze Fiszek

W związku z ogłoszonymi  w terminie  od 18-06-2018 do 04-07-2018   naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NABÓR NR 6/2018/G -  Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

NABÓR NR 7/2018/G - Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

Ogłoszenie o naborze Fiszek jest na stronie internetowej:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci 

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych - NABÓR NR 6/2018 - Rozwój działalności gospodarczej

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych w ramach ogłoszonego naboru:
NABÓR NR 6/2018 -  Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszenie o naborze fiszek oraz formularz fiszki znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl poniżej link:
http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=857

Fiszki należy składać w terminie od 01 do 8 maja 2018 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru nr 6/2018

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru nr 6/2018
w ramach zakresu:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez Rozwijanie działalności gospodarczej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie  od 15.05.2018  do 29.05.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania„Gościniec 4 żywiołów”

Czytaj więcej...