Zamknięcie przejazdu kolejowego

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. zawiadamia, iż w związku z realizacją umowy obejmującej modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka, będzie miało miejsce zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej powyżej Ośrodka Zdrowia w Stryszowie.

Zamknięcie planowane jest w terminie od 02.04.2019 r. włącznie do 09.04.2019 r.

Objazdy prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (projekt w załączeniu)

Za utrudnienia przepraszamy!

Szczegóły:

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe - 28.03.2019


I moduł „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej?
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”
II moduł „Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów!
w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”
Zakrzów - 28.03.2019 r.  godz. 16:00
w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Czytaj więcej...

Pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów gdy chcesz otworzyć lub rozwinąć firmę?

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min.dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzy.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.

Czytaj więcej...

Informacja Prezesa Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Środowisko” Sp. z o. o. w sprawie zrzutu ścieków oczyszczonych o podwyższonej mętności do potoku Stryszówka

Prezes SPW-K „Środowisko” Sp. z o. o. informuje, że w dniu 9 marca br. doszło na obiekcie oczyszczalni ścieków w Stryszowie do zdarzenia polegającego na kilkugodzinnym zrzucie ścieków oczyszczonych o podwyższonej mętności do potoku Stryszówka.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia był zrzut ścieków surowych do kanalizacji
w postaci np. substancji ropopochodnych, gnojowicy, pozostałości lakierów czy różnego rodzaju rozpuszczalników przez nieznaną osobę. Miało to miejsce w czasie wolnym od pracy załogi naszego przedsiębiorstwa, co uniemożliwiało podjęcie natychmiastowych kroków w celu eliminacji zaistniałej sytuacji. Niezrozumiałym jest działanie Osoby, która powzięła informację o możliwości wystąpienia czasowej nieprawidłowości w procesie oczyszczania ścieków, że zamiast poinformować nas telefonicznie (
numer alarmowy całodobowo 510 120 566); o takim zdarzeniu dowiadujemy się
z mediów społecznościowych. Zgłoszenie telefoniczne w momencie spostrzeżenia problemu spowodowało by niezwłoczną interwencję z naszej strony.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami - 07.03.2019 r. o godz. 16:00 w Mucharzu


LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami „Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”

07.03.2019 r.  godz. 16:00 W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Czytaj więcej...

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” - pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla


Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach informuje, że strażacy Państwowej Straży Pożarnej mogą udzielać pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla - w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Pomoc w zakresie instalowania czujników będzie udzielana osobom powyżej 75 roku życia lub wskazanym przez lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz osobom samotnym z dysfunkcją ruchu.
W przedmiotowej sprawie należy kontaktować się z sekcją kontrolno-rozpoznawczą KP PSP w Wadowicach pod nr tel. 33 873 43 86
(st. kpt. Łukasz Drylski lub mł. bryg. Krzysztof Cieciak )

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” - pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla


Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach informuje, że strażacy Państwowej Straży Pożarnej mogą udzielać pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla - w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Pomoc w zakresie instalowania czujników będzie udzielana osobom powyżej 75 roku życia lub wskazanym przez lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz osobom samotnym z dysfunkcją ruchu.
W przedmiotowej sprawie należy kontaktować się z sekcją kontrolno-rozpoznawczą KP PSP w Wadowicach pod nr tel. 33 873 43 86
(st. kpt. Łukasz Drylski lub mł. bryg. Krzysztof Cieciak )

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe 

I moduł - „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej?  Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"

II moduł  - „Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów!  w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

Zakrzów - 21.02.2019 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Szczegóły na plakacie 

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” - Zakres tematyczny planowanych naborów:

LGD „Gościniec 4 żywiołów” 20 lutego 2019 ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakres tematyczny planowanych naborów:
NABÓR 1/2019 - PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej – 270 000,00 zł.

NABÓR 2/2019 - PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje – 90 000,00 zł.

NABÓR 3/2019 - PRZED. II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej - 139 489,00

NABÓR 4/2019 - PRZED. II.3.2 Rozwój działalności gospodarczej -150 000,00

NABÓR 5/2019 - PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej przez jst i NGO – 505 467,00 zł.


Wnioski można składać w terminie od 06.03.2019 do 20.03.2019

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów” oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w marcu 2019 planuje ogłosić nabory wniosków NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w marcu 2019 planuje ogłosić nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny planowanych naborów:

PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej – 270 000,00 zł.

PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje    – 90 000,00 zł.

PRZED. II.2.2     Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej  - 182112,

PRZED. II.3.2    Rozwój działalności gospodarczej -150 000,00

PRZED. II.1.5  Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej przez jst i NGO – 505 467,01 zł. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku doi piątku od 9:00 do 15:00 oraz  na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020

Biuro LGD zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu ws. ogłoszonych naborów oraz do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD w Zakrzowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie zatrudni na stanowisko Główny księgowy. Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Stryszów, dn. 2019.01.28

                                                                       OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie zatrudni na stanowisko

              Główny księgowy

              Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo  
Wymagania niezbędne.

 1. a)posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b)posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  d) wykształcenie:
  ukończenie ; ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
   • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

  Czytaj więcej...

INFORMACJA o przyznanych stypendiach sportowych

Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 31 stycznia 2019 r. zostały przyznane stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2018 roku dla następujących sportowców z terenu gminy Stryszów:

L.p.

Imię i nazwisko sportowca

Dyscyplina sportowa

Miesięczna kwota przyznanego stypendium (zł)

Okres na jaki przyznano stypendium

1.

Bartłomiej Klimowski

Narciarstwo klasyczne – skoki narciarskie, kombinacja norweska

400,00

luty-grudzień 2019 r.

2.

Kacper Świątek

Kolarstwo – Wyścigi BMX Konkurencja Olimpijska

250,00

luty-grudzień 2019 r.

3.

Dawid Zapalski

Lekkoatletyka – Biegi przełajowe, Kolarstwo

200,00

luty-grudzień 2019 r.

4.

Julia Wicher

Lekkoatletyka – Biegi przełajowe

200,00

luty-grudzień 2019 r.

Stryszów, 31.01.2019 r.

Wójt Gminy

(-) Szymon Duman

 

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM 10.  Przewidywana wielkość zanieczyszczenia - poziom powyżej 150 µg/m3.
Obszar: powiat wadowicki. Termin Od godz. 00.00 do godz. 24:00 dnia 22.01.2019 r.

Czytaj więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019  r. dla następujących klubów sportowych działających na obszarze Gminy Stryszów:

 1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
 2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm Stryszów w 2019 r.”

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Szymon Duman

Firmy wykonujące usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2018/2019

Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje odśnieżanie oraz likwidację śliskości.
Standard zimowego utrzymania dróg gminnych przewiduje:

 • odśnieżenie jezdni na całej szerokości wraz z poboczami utwardzonymi,
 • likwidację śliskości na skrzyżowaniach z innymi drogami, przejazdami kolejowymi, odcinkach o spadkach powyżej 4 %, mostach, innych odcinkach decydujących o możliwości
  ruchu,
 • w przypadku wystąpienia gołoledzi lub lodowicy likwidację śliskości na całej długości dróg,
 • czas likwidacji śliskości - do 3 godzin po ustaniu opadów śniegu,
 • możliwość występowania na jezdni śniegu zajeżdżonego,
 • w warunkach ekstremalnych (ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne)
 • możliwość czasowych przerw w komunikacji.

Wykonawcy zobowiązani są do:

 • wykonania usługi zimowego utrzymania dróg zgodnie z określonymi standardami,
 • utrzymywania stałej gotowości do wykonania usługi od chwili podpisania umowy,
 • podejmowania w razie potrzeby działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg bez konieczności dodatkowych wezwań ze strony Zamawiającego,
 • w przypadkach wymagających nagłej interwencji przystąpienie do wykonania usługi w ciągu 30 minut od powiadomienia przez pracownika urzędu gminy lub sołtysów.

Wykonawcą usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Stryszów w sezonie 2018/2019 jest firma „Agro-Kom” Michał Kania, ul. Pałacowa 28,
34-113 Paszkówka, tel. 509 121 362.

Nowe taryfy obowiązujące od 1 stycznia 2019r. do 6 lipca 2019r.

Działając na podstawie art..24 ust. 8 i 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowane prze SPWiK "Środowisko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Stryszów

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2019 do r. do 6 lipca 2019 r.

Informacja dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do dnia 31 stycznia 2019 roku każdy Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych składa pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018 rok w danym punkcie sprzedaży i na tej podstawie wnosi stosowną opłatę z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku 2019.

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy :

Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska

Nr 49 8119 0001 0019 4969 2000 0010

W załączeniu – druk oświadczenia

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków  nr 16/2018 -  Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD  /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/ w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie 07.12.2018 r. – 21.12.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 21.12.2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz za pośrednictwem POP poprzez stronę internetową lgd.witkac.pl.

Ogłoszenie o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje na stronie  www.gosciniec4zywiolow.pl 

Link:  http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=512

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów prosimy o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkich zainteresowanych naborem wniosków nr 16/2018 zapraszamy do składania fiszek projektowych, w terminie  od 23 do 30 listopada  2018 r.

Ogłoszenie oraz Formularz  Fiszki znajduje się na stronie  www. gosciniec4zywiolow.pl

Link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu. Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.

 

SPOTKANIE DOTYCZĄCE DRÓG I PODSUMOWANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ PREZENTACJA WYSTAWY O PLANOWANYM ZAGOSPODAROWANIU BRZEGU JEZIORA

W związku z kontynuacją prac nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszów oraz realizacją projektu pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w dniu 25 października 2018 roku w obiekcie LKS „Chełm” Stryszów odbyło się spotkanie i wystawa dotycząca planowanego zagospodarowania brzegu Jeziora Mucharskiego. Podczas spotkania Pan Robert Boryczka, specjalista opracowujący projekt Studium dla naszej gminy, przypomniał czym jest Studium oraz jak przebiegały jego konsultacje z mieszkańcami, omówił poszczególne etapy procedury planistycznej oraz przedstawił aktualny stan prac nad zmianą dotychczasowego Studium. Następnie Wójt Gminy Stryszów przedstawił obecną sytuację z Wodami Polskimi (wyniki rozmów i negocjacji oraz możliwości realizacji Centrum Rekreacji w Dąbrówce). Na spotkaniu zaprezentowano wspólnie przygotowaną wystawę gminy Stryszów i Mucharz w formie plansz, na których przedstawiona została wizualizacja planowanego zagospodarowania terenów wokół Jeziora Mucharskiego.

Projekty planowane do realizacji w ramach tego przedsięwzięcia zostały omówione przez Wójta Gminy Stryszów. Po obejrzeniu wystawy był czas na dyskusję oraz pytania od mieszkańców. Uczestników spotkania w głównej mierze interesowały sprawy związane z budową planowanego Centrum Rekreacji w Dąbrówce na Grodzisku. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły mieszkańcom lepiej poznać plany gminy dotyczące zagospodarowania brzegu Jeziora Mucharskiego oraz stan rozmów z instytucjami centralnymi warunkującymi rozpoczęcie planowanych inwestycji.

 

Czytaj więcej...

Firmy wykonujące usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2018/2019

L.P.

LOKALIZACJA DRÓG

 

WYKONAWCA

 

1

Sołectwo Stryszów

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Środowisko" w Stryszowie Sp. z o.o.

Stryszów 600, 34-146 Stryszów

tel. 510 120 566

2

Sołectwo Dąbrówka

KOP-TECH Krzysztof Pawłowski

ul. Mickiewicza 75, 34-100 Wadowice

tel. 728 389 672

3

Sołectwo Leśnica

Przedsiębiorstwo Usługowe Kosmyra Stanisław

34-145 Stronie 172

tel. 696 573 139

4

Sołectwo Zakrzów

Usługi Ciągnikowe Adam Piętoń

Zakrzów 168, 34-145 Stronie

tel. 503 475 520

5

Sołectwo Łękawica

„Sklep 1002 Drobiazgi” Monika Sadzikowska

 Łękawica 32, 34-124 Klecza Górna

tel. 503 108 123

6

Sołectwo Stronie

Mir - Kop Iwona Mirocha

Zakrzów 369, 34-145 Stronie 

tel. 506 139 698

 

14-15 listopada 2018 - ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

OGŁOSZENIE

ĆWICZENIA RENEGADE – informujemy , że w dniach 14-15 listopada 2018 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia zostanie nadany sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Stryszów

                                                                                                                                      /-/ Jan  Wacławski

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE UKŁADU SIECI DRÓG GMINNYCH WE WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY STRYSZÓW

W dniu 04.07.2018 roku odbyły się dwa spotkania konsultacyjne dotyczące sieci dróg we wschodniej i zachodniej części Gminy Stryszów. Spotkania te prowadzone były w związku z cyklem konsultacji organizowanych z projektu pt. „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszów - na podstawie umowy przekazania grantu dla Gminy na realizację konsultacji Nr 24/2018 z dnia 28.02.2018 roku.

           O godzinie 16:30 odbyło się spotkanie konsultacyjne w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Stroniu dot. układu dróg we wschodniej części gminy. Natomiast o godz. 19:00 odbyło się spotkanie konsultacyjne w budynku Ludowego Klubu Sportowego „CHEŁM” Stryszów dotyczące układu dróg w zachodniej części gminy. Przebieg konsultacji w przypadku obydwóch warsztatów był podobny.

Czytaj więcej...

INFORMACJA. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

 

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

 

 1. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Czytaj więcej...