Bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe - 12 sierpnia 2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł

„Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”

II moduł

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów! 

w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez

LGD „Gościniec 4 żywiołów.

Zakrzów - 12.08.2020 r.

godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec
4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

- cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,

- przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.

- realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo w sprawie planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

77. Tour de Pologne w Gminie Stryszów - 9 lipca 2020 (niedziela)

W najbliższą niedzielę rozegrany zostanie piąty etap 77.Tour de Pologne. Kolarze wystartują z Zakopanego, by po 188 km wjechać na metę w Krakowie. Miejscowości gminy Stryszów znalazły się na trasie wyścigu Tour de Pologne

Orientacyjne czasy przejazdu przez Gminę Stryszów w godz. -16:40- 17:00. Trasa przebiegnie przez:

 • Leśnicę
 • Stronie
 • Zakrzów

9 sierpnia w godz. 16:.00 do 17.30 przewidywane będą utrudnienia, na trasie przejazdu wyścigu kolarskiego drogi zostaną zablokowane. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów, strażaków i inne osoby uczestniczące w zabezpieczeniu wyścigu kolarskiego. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie dróg

Szczegółowe informacje o wyścigu na stronie organizatora https://www.tourdepologne.pl

Mapa 5 etapu wyścigu Tour de Pologne

 

 

 

Informacja Wójta Gminy Stryszów dot. Wodociągu Stryszów Wajdówka

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z dnia 03.08.2020 r. Wójt Gminy Stryszów informuje mieszkańców sołectwa STRYSZÓW o braku przydatności wody do spożycia z lokalnego, prywatnego wodociągu Wajdówka (przysiółki: Ligoczyzna, Dział, Wajdówka).

Zakaz spożywania wody z tego ujęcia obowiązuje do odwołania.

W związku z tym, codziennie od dnia 03.08.br. w godzinach dopołudniowych pod posesję nr 407 w Stryszowie zostanie podstawiona beczka z wodą zdatną do spożycia, z której będzie możliwość poboru wody w godz. od 8 do 18. Wodę zdatną do picia można również pobierać w Stryszowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Środowisko” w Stryszowie w godzinach od 7 do 15. Stryszów, 03.08.2020 r.

Sekretarz Gminy

(-) mgr Wacław Radoń

Akustyczny sygnał alarmowy - 1 sierpnia 2020

W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r., o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu - ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny

Zamknięcie drogi - do kościoła w Zakrzowie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.z.o.o. informuje że w dniach 22-23.07.2020 (środa,czwartek) od 7.30 do 17.00 droga gminna Do Kościoła w Zakrzowie będzie zamknięta.

Wykonywana będzie nawierzchnia asfaltowa.
Za utrudnienia przepraszamy

Pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów !

Logo LGD 4 Żywioły

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.
 
Jeszcze w 2020 r. będą ogłoszone nabory na na realizację zaplanowanych działań i zadań.
 
Wnioski składać będzie można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów”. Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umowy.
 
Pomoc w ramach programu jest przyznawana na operacje w zakresie:
▪ wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
▪ rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez;
▪ wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
▪ rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;
▪ zachowania dziedzictwa lokalnego;
▪ rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
▪ promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!
tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 Żywiołów - kolejne nabory

Logo LGD 4 ŻywiołyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów w drugiej połowie roku 2020 planuje ogłosić kolejne nabory na realizację zaplanowanych działań oraz przedsięwzięć.

Wnioski będzie można składać na realizację Grantów:

PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodn – kulturow. obszaru LGD –  50 000,00

PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokol. oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych –50 000,00

PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

Oraz na realizacje działań związanych z rozwojem rekreacyjno– turystycznym:

PRZED. II.1.4 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej – 280 733,86 zł.

PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej – 98 580,20 zł.

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowejwww.gosciniec4zywiolow.pl.

Wszystkich zainteresowanych naborami już dziś zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w sprawie przygotowania, konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

W celu bezpłatnych konsultacji dotyczących pozyskania dotacji jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno drogą mailową:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  jak i telefoniczną:

Kierownik biura Renata Bukowska 662147884,

Specjalista ds. zarządzania środami unijnymi PROW Ewa Frosztęga 513147582

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szkolenie LGD - 10 czerwca 2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów”  zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami

„Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”

10.06.2020 r. godz. 16:00
w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec
4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.


Podczas spotkania przedstawione zostaną informację na temat planowanych naborów, warunków udzielania wsparcia oraz obowiązujących kryteriów wyboru operacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z aktualną dokumentacja konkursową oraz formularzami wniosków o płatność, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.


Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.


Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny tel. 33/843 62 18
i mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie

Z uwagi na szkolenie wewnętrzne pracowników urzędu, w dniu 15.06.2020 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Stryszowie będzie czynny do godziny 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wójt Gminy Stryszów

(-) Szymon Duman

Debata - Raport o stanie Gminy Stryszów za rok 2019

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Wójt Gminy Stryszów przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy za rok poprzedni.

Niniejszy raport podsumowuje działalność Wójta Gminy Stryszów w roku 2019, w szczególności:

 • realizację uchwał Rady Gminy w Stryszowie,
 • realizację polityk, programów, projektów i strategii,
 • część analityczną dokumentu obejmującą następujące obszary: 
  finanse gminy, mieszkańcy gminy, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność inwestycyjna, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty społeczne, oświata, gospodarka odpadami, kultura, biblioteki, zabytki .

Przedmiotowy Raport został opracowany przy udziale pracowników Urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek gminnych.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom za sprawne i merytoryczne przygotowanie informacji, które stanowią podstawę tego raportu.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Zgłoszenia do udziału w debacie nad "Raportem o stanie Gminy Stryszów w roku 2019" należy składać w biurze obsługi Rady Gminy w Stryszowie , budynek Urzędu Gminy, pokój nr 4 na parterze.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 25 czerwca 2020 r. do godziny 15.30

 

Wójt Gminy Stryszów
/-/ Szymon Duman

Bezpośredni link do raportu o stanie Gminy Stryszów za rok 2019

Druk zgłoszenia osoby, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem Wójta w formacie *.doc

LGD „Gościniec 4 żywiołów” - spotkanie informacyjno- szkoleniowe - 27 maja 2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

połączone z warsztatami „Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez
LGD „Gościniec 4 żywiołów” 

27.05.2020 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informację na temat planowanych naborów, warunków udzielania wsparcia oraz obowiązujących kryteriów wyboru operacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z aktualną dokumentacja konkursową oraz formularzami wniosków o płatność, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny tel. 33/843 62 18 i mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

ARiMR otwiera biura powiatowe – 18 maja 2020 r.

Urząd Gminy Stryszów informuje, że 18 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otworzy swoje placówki powiatowe oraz oddziały regionalne. W ramach odmrażania gospodarki oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w pierwszej kolejności rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi oraz działaniami premiowymi. Swoją działalność w standardowym trybie wznawiają również Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach regionalnych ARiMR.
Niezmiennie, utrzymana zostaje również możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem skrzynek pocztowych, znajdujących się przy placówkach ARiMR.

Dane teleadresowe:

Biuro powiatowe Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Wadowicach:
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 36
Wydział IRZ tel. 33/ 842 77 62
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
Wydział ds.Wdrożeń tel. 12/ 629 80 71
Wydział ds. Autoryzacji tel. 12/ 629 81 77
Kierownik tel. 12/629 81 63

Biuro Działań Premiowych
Wydział tel. 12/629 81 63
Kierownik tel. 12/629 81 08

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabory wniosków

Logo LGD 4 Żywioły

05.2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.05.2020 do 15.06.2020.

Loga sponsorów

 

 

Zakres tematyczny planowanych naborów:

NABÓR NR 1/2020 Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej.

NABÓR NR 2/2020 Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

NABÓR NR 3/2020 Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

Wskaźniki produktu:

NABÓR NR 4/2020 Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

NABÓR NR 5/2020 Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW
Ogłoszenia naborów: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów -http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378


Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.


W związku z ogłoszonymi w terminie od 27.05.2020 do 15.06.2020 naborami wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020  zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:
NABÓR NR 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej
NABÓR NR 2/2020 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.
NABÓR NR 3/2020 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
NABÓR NR 4/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
NABÓR NR 5/2020 Rozwój działalności gospodarczej.

Fiszki należy składać w terminie od 13.05.20 do 19.05.2020
- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175 w godzinach od 9:00 do 15:00, lub
- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.
Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.
Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów".


FISZKA_PROJEKTOWA2, 3, 5 2020 Rozwoj

FISZKA_PROJEKTOWA_1,4 2020_Premia

 

Bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami

Logo LGD 4 Żywioły

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami  

„Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”

13.05.2020 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

  
Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.
 
Podczas spotkania przedstawione zostaną informację na temat planowanych naborów, warunków udzielania wsparcia oraz obowiązujących kryteriów wyboru operacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z aktualną dokumentacja konkursową oraz formularzami wniosków o płatność, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.
Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny tel. 33/843 62 18  i mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

#AkademiaCzystegoPowietrza

Szanowni instalatorzy kotłów i fachowcy z branży OZE z terenu gminy Stryszów!

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu webinariów pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Polski Alarm Smogowy.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 11 maja br. roku w poniedziałek o godzinie 12.00, na którym zostanie zaprezentowana nowa uproszczona wersja programu „Czyste Powietrze”. W celu uczestnictwa w ww. szkoleniu konieczna jest rejestracja na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, dlatego zgłoszenia należy dokonać możliwie jak najszybciej.

Drugie szkolenie poprowadzi Paweł Lachman z PORT PC. Szkolenie zaplanowano tydzień później tj. 18 maja br. o 12.00. Tematyka szkolenia dotyczyć będzie m.in.: warunków technicznych, kart produktów, etykiet energetycznych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, a także uchwał antysmogowych w kontekście programu „Czyste Powietrze”.

Ogółem zaplanowano kilkanaście webinariów o zróżnicowanej tematyce, które będą trwać aż do lipca. Każdy webinar wymaga osobnego zgłoszenia.

Informujemy, że nagrania z przebiegu webinarium dostępne będą w późniejszym terminie na kanale NFOŚiGW na YouTube.

Raport o stanie Gminy Stryszów za rok 2019

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy Stryszów w roku 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. 

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni gminy oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy w Stryszowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Stryszów, planowana jest na 26 maja 2020 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 maja 2020 roku do godziny 16.00 w biurze obsługi Rady Gminy, w budynku Urzędu Gminy Stryszów nr 149.

Przedszkola dalej zamknięte

Szanowni Mieszkańcy 

Przedszkola oraz oddziały przedszkolne na terenie Gminy Stryszów pozostaną jeszcze zamknięte. 
Decyzja ta została podjęta po konsultacji z Dyrektorami placówek przedszkolnych oraz Panią Kierownik COPO w kontekście wymogów wdrożenia odpowiednich procedur sanitarno-epidemiologicznych. 

W ubiegłym tygodniu Dyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zwrócili się do rodziców z prośbą o wyrażenie deklaracji chęci posłania dzieci do przedszkola, deklaracje te przedstawiają się następująco:

 • PS Stronie - 5 dzieci
 • Oddział Przedszkolny Zakrzów - 3 dzieci
 • PS Stryszów - 4 dzieci
 • Oddział Przedszkolny Dąbrówka - 6 dzieci
 • Oddział Przedszkolny Łękawica - 1 dziecko

Decyzja została podjęta również w oparciu o utrzymującą się na wysokim poziomie ilość osób przebywających w kwarantannie domowej, w naszej gminie jest to 23 osoby (stan na 04.05.2020 r.).

10 kwietnia 2020

Wójt Gminy Stryszów uprzejmie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 (Wielki Piątek) Urząd Gminy Stryszów będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

15 rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia o godzinie 21:37 sygnałem ciągłym trwającym jedną minutę wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Stryszów uczczą piętnastą rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Sesja Rady Gminy odwołana

Stryszów, dnia 24 marca 2020 roku

ZAWIADOMIENIE 

Z powodu dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z ogłoszeniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego zakazu zgromadzeń powyżej dwóch osób, uprzejmie informuję, że posiedzenie XVI sesji Rady Gminy w Stryszowie zaplanowanej na dzień 25 marca 2020 roku zostaje ODWOŁANE.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

(-) Magdalena Adamczyk

 

Informacja - zaprzestanie bezpośredniej obsługi mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,

w trosce o bezpieczeństwo od wtorku (tj. 17.03.2020 r.) aż do odwołania zaprzestajemy bezpośredniej obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędy Gminy w Stryszowie. Podjąłem taką decyzję kierując się odpowiedzialnością za zdrowie Wasze oraz Waszych Rodzin. Dziękuję za zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i przepraszam za wszelkie utrudnienia.

▶️ Do Państwa dyspozycji pozostają następujące dane kontaktowe:
adres urzędu: 34-146 Stryszów 149
platforma e-PUAP: http://stryszow.pl/urzad-gminy/e-puap
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr telefonu: 33 879 74 12

▶️ Bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym.

▶️ Informujemy mieszkańców, że w godzinach pracy urzędu, na zewnątrz przed budynkiem zostanie udostępniona skrzynka, w której można będzie umieszczać wnioski lub inne pilne dokumenty.

Wójt Gminy Stryszów
(-) Szymon Duman

INFORMACJA - SPW-K ŚRODOWISKO

Czerwone tło z białym notesem symbolizujące ważne ogłoszenieW związku z koronawirusem COVID - 19 informujemy, iż SPW-K ŚRODOWISKO w Stryszowie od dnia 16 marca 2020 będzie nieczynnedla osób z zewnątrz. 

Informujemy również, że pracownicy SPW-K ŚRODOWISKO - Inkasenci - nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u Odbiorców w okresie od 16.03.2020 r. do odwołania. Rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu wodomierza telefonicznie w godzinach pracy zakładu lub poprzez pocztę elektroniczną.

Odczyt z wodomierzy proszę o przekazywanie w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów: 

 • Stronie Zakrzów-Dąbrówka: Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Stryszów i Łękawica: Krzysztof Krystian tel: 500 293 846.

 W pozostałych sprawach Spółka zaleca kontakt telefoniczny 510-120-566, 510-120-567 bądź mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W trosce o zdrowie Klientów i pracowników Spółki powyższe działania prewencyjne obowiązują do odwołania. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Korzystaj z pelnego funkcjonalnego internetowego edytora HTML, aby utworzyc artykuly internetowe, aby zapewnic bezplatna tresc!

INFORMACJA - 16 marca dzień wewnętrzny w Urzędzie Gminy Stryszów

W związku z koronawirusem COVID - 19 informujemy, iż 16.03. br. (tj. poniedziałek) będzie dniem wewnętrznym Urzędu Gminy w Stryszowie. W zakresie obsługi Mieszkańców Urząd Gminy w Stryszowie będzie nieczynny

W sprawach najpilniejszej kategorii, prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

➡️ (33) 8797412,

➡️ 517 017 232, 

➡️ 509 254 931.

Do tej pory na terenie naszej Gminy nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem - potwierdziła to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna w Wadowicach.

Apel do mieszkańców

Ręka trzymająca głośnik symbolizująca ważne ogłoszenie

Szanowni mieszkańcy!

Do tej pory na terenie naszej Gminy nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem - potwierdziła to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna w Wadowicach. Mając jednak na uwadze stan podwyższonej gotowości i decyzje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo, wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Stryszowie i wielu placówek na terenie naszej Gminy.

Ograniczona zostaje działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu oraz wszystkich Bibliotek Gminnych, zawieszona zostaje działalność klubów sportowych LKS Żarek Stronie i LKS Chełm Stryszów.

Wizyty w Urzędzie Gminy w Stryszowie proszę ograniczyć do minimum i jeśli to możliwe sprawy załatwiać telefonicznie, bądź, jeśli nie jest to pilne w późniejszym terminie.

Szczególną troską musimy otoczyć seniorów. Seniorzy to grupa o podwyższonym ryzyku zachorowania, dlatego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, apeluję o powstrzymanie się od grupowych spotkań. Zwracam się również do wszystkich organizatorów, stowarzyszeń i grup działających na rzecz seniorów w naszej gminie o nie organizowanie spotkań.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie osoby, powracające z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, które nie mają objawów chorobowych, podlegały kwarantannie domowej – standardowo 14 dni, maksymalnie 21 dni. Osoba, która wróciła z podróży, powinna powiadomić o tym fakcie nie tylko pracodawcę, ale także bezpośrednio Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Numer alarmowy 698-926-976.

Służby są w pełnej gotowości, by reagować w sytuacji podwyższonego zagrożenia, jednakże dużo zależy od tego, jak my sami będziemy podchodzić do zaistniałych okoliczności.

Z poważaniem

(-) Wójt Gminy

Szymon Duman

INFORMACJA - SPW-K Środowisko

Stryszów, dn. 12.03.2020r.

INFORMACJA

W związku z wieloma potwierdzonymi przypadkami koronawirusa w Polsce Spółka SPW-K Środowisko w Stryszowie prosi o ograniczenie wizyt w Spółce do spraw niezbędnych.

Odczyt z wodomierzy proszę o przekazywanie w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów:

 • Stronie Zakrzów-Dąbrówka: Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Stryszów i Łękawica: Krzysztof Krystian tel: 500 293 846.

W pozostałych sprawach Spółka zaleca kontakt telefoniczny 510-120-567, bądź mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

Urząd Gminy Stryszów informuje, iż w piątek 13 marca br. w godzinach od 8.00 do 13.30 nastąpi planowana przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej do budynku Urzędu Gminy.

W związku z powyższym przepraszamy  za powstałe utrudnienia w zakresie  załatwiania spraw urzędowych. 

Sekretarz Gminy
(-) Wacław Radoń

Zebrania wiejskie odwołane

Obserwując rozwój zakażeń koronawirusem w Polsce, Wójt Gminy Stryszów podjął decyzję o odwołaniu Zebrań Wiejskich, które w najbliższym czasie miały się odbyć w Dąbrówce, Stroniu, Leśnicy oraz Zakrzowie.

O nowych terminach zostaniecie Państwo poinformowani.

Festiwal przedsiębiorczości Gościńca 4 Żywiołów” - 7 marca

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie promujące „Festiwal przedsiębiorczości Gościńca 4 Żywiołów”, które odbędzie się 07.03.2020 roku o godz. 15.00 w Sali Gimnastycznej Szkoły w Zakrzowie.

Celem wydarzenia jest chęć podzielenia się efektami projektów dofinansowanych ze środków LGD Gościniec 4 Żywiołów, rezultatami projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza branż kluczowych obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów poprzez organizację wyjazdów promocyjnych, wykonanie spotu promocyjnego, strony www, ulotki oraz organizację Festiwalu Przedsiębiorczości Gościńca 4 Żywiołów” oraz prezentacja spotu „ Kraina Czterech Żywiołów”.

W programie Festiwalu zaplanowaliśmy:

15.00-16.00 Kulinarne warsztaty dla dzieci – Smaki Gościńca
16.00-16.15 Powitanie zaproszonych gości. Prezentacje projektu „Promocja gospodarcza branż kluczowych obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów poprzez organizację wyjazdów promocyjnych, wykonanie spotu promocyjnego, strony www, ulotki oraz organizację Festiwalu Przedsiębiorczości Gościńca 4 Żywiołów”.

16.15-16.45 Prezentacja wybranych operacji dofinansowanych przez LGD Gościniec 4 Żywiołów w ramach PROW 2014-2020

16.45 -17.30 Forum Gospodarcze czyli dyskusja na temat kierunków rozwoju obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów”
Prezentacja spotu promocyjnego „ Kraina Czterech Żywiołów”

17.30- 18:00 Występy artystyczne, zabawy dla dzieci.
17.30- Pokaz kulinarny.

W imieniu organizatorów,

Renata Bukowska
Prezes Zarządu LGD

 

Plakat informujący o imprezie Festiwal przedsiębiorczości Gościńca 4 Żywiołów

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Stryszów w zakresie możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich

Data: 10 marzec 2020 r. godz.09:00-11:30
Gdzie: Urząd Gminy Stryszów 149 sala sesyjna (I piętro)
Dla kogo: dla osób zainteresowanych możliwością wsparcia ze środków Funduszy Europejskich na szkolenia, podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwój działalności gospodarczej

Zgłoszenia: tel. 12 616 03 92

Plakat informujący o bezpłatnych konsultacjach w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich

INFORMACJA o przyznanych stypendiach sportowych

Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Stryszów z dnia 31 stycznia 2020 r. zostały przyznane stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2019 roku dla następujących sportowców z terenu gminy Stryszów:

 

L.p.

Imię i nazwisko sportowca

Dyscyplina sportowa

Miesięczna kwota przyznanego stypendium (zł)

Okres na jaki przyznano stypendium

1.

Bartłomiej Klimowski

Narciarstwo klasyczne – skoki narciarskie, kombinacja norweska

400,00

luty-grudzień 2020 r.

2.

Paweł Włodarczyk

Szermierka

250,00

luty-grudzień 2020 r.

3.

Piotr Włodarczyk

Szermierka

250,00

luty-grudzień 2020 r.

4.

Dawid Zapalski

Lekkoatletyka – Biegi przełajowe, Kolarstwo

190,00

luty-grudzień 2020 r.

Stryszów, 31.01.2020 r.

Wójt Gminy

(-) Szymon Duman

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe LGD - 22 stycznia

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe 

I moduł - „Jak pozyskać dotację z UE ?  Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność  na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”

II moduł - „Realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Zakrzów - 22.01.2020 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec  4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

 Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo w sprawie planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

 Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020  r. dla następujących klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Stryszów:

 1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
 2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm Stryszów w 2020 r.”.

  Wójt Gminy Stryszów
   (-) Szymon Duman

Informacja - 31 grudnia

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.12.2019 r. (tj. wtorek), Urząd Gminy w Stryszowie czynny będzie do godziny 12.00.

X Jubileuszowy Koncert Noworoczny Orkiestry Stryszów pod kierownictwem Kazimierza Gromady

Plakat informujący o X Jubileuszowym Koncercie Noworocznym Orkiestry Stryszów pod kierownictwem Kazimierza GromadyOrkiestra Dęta Stryszów zaprasza na X Jubileuszowy Koncert Noworoczny

Miejsce: Dwór Senator w Zakrzowie

Data: 28 grudnia 2019 (sobota) godzina 16:00

Usłyszymy tradycyjne kolędy, pastorałki i utwory świąteczne. Gościnnie zaśpiewają Maja Ślusarczyk i Nikola Talaga

Zapraszamy

Każdy uczestnik otrzyma orkiestrową kartkę świąteczną z życzeniami

Orszak Trzech Króli w gminie Stryszów

Plakat dotyczący planowanego Orszaku Trzech KróliZapraszamy Państwa do udziału w niezwykłym wydarzeniu, które w przyszłym roku zadebiutuje w gminie Stryszów, a ściślej w miejscowości Łękawica!

Miejsce: Łękawica
Data: Poniedziałek, 6 stycznia 2020 w godzinach 12:00 – 15:00

Tegorocznym hasłem Orszaku Trzech Króli są słowa „Cuda, cuda ogłaszają…”. W ten sposób będzie on nawiązywał do szczególnych nadchodzących wydarzeń, zwłaszcza, że rok 2020 będzie to „Rok Świętego Jana Pawła II”, „Rok Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, i Rok 100-lecia Cudu nad Wisłą” – zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, określanej mianem „Cudu nad Wisłą”.

Więcej szczegółów na https://www.facebook.com/events/539095263609108/

Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- doradcze organizowane w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” pt. 
„Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów.”
Zakrzów – 13 listopada 2019 r.
godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Święto Niepodległości

Zapraszamy na uroczystość Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada 2019 roku w Zakrzowie

Program uroczystości

13.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele Św. Anny w Zakrzowie, 

14.00 Przemarsz uczestników wraz z pocztami sztandarowymi przy akompaniamencie orkiestry dętej ze Stryszowa do Remizy OSP Zakrzów,

14.30 Przywitanie mieszkańców i gości przez Wójta Gminy oraz okolicznościowe przemówienia,

14.45 Krótki koncert melodii niepodległościowych w wykonaniu  orkiestry dętej ze Stryszowa pod dyrekcją Kazimierza Gromady,

15.00 Przedstawienie okolicznościowe w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej ze Zakrzowa,

15.30 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych prowadzone przez Klub Seniora oraz Gminny Ośrodek Kultury,

16.00 Poczęstunek dla wszystkich uczestników zorganizowany  przez Stowarzyszenie KGW "Razem dla Wsi" w Zakrzowie.

Plakat informujący o obchodach Święta Niepodległości w Gminie Stryszów

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stryszów w sezonie 2019/2020

Zakres usługi zimowego utrzymania dróg obejmuje odśnieżanie oraz likwidację śliskości. Przez odśnieżanie dróg rozumie się zabiegi mające na celu całkowite, względnie częściowe usunięcie śniegu za pomocą pługów odśnieżnych z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi przydrożne itp. Zwalczanie śliskości drogowej to zabieg mający na celu zapobieganie występowaniu względnie likwidujące powstałą śliskość zimową.

Standard zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia przewiduje:

 • odśnieżenie jezdni na całej szerokości wraz z poboczami utwardzonymi,
 • likwidację śliskości na skrzyżowaniach z innymi drogami, przejazdami kolejowymi, odcinkach o spadkach powyżej 4%, mostach, innych odcinkach decydujących o możliwości ruchu,
 • w przypadku wystąpienia gołoledzi lub lodowicy likwidację śliskości na całej długości dróg,
 • czas likwidacji śliskości – do 3 godzin po ustaniu opadów śniegu,
 • możliwość występowania na jezdni śniegu zajeżdżonego,
 • w warunkach ekstremalnych (ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne) możliwość czasowych przerw w komunikacji.

  Czytaj więcej...

Strażacy z terenu gminy Stryszów dostali nowe aparaty tlenowe

Przekazanie aparatów tlenowych jednostkom straży w Gminie StryszówNa Sesji Rady Gminy 24 października , gościliśmy specjalnego Gościa – wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego p. Iwonę Gibas, która w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego przekazała Strażakom z terenu gminy Stryszów aparaty tlenowe.

„Serdecznie dziękuję Panu Wójtowi za zaproszenie, czuję ogromną dumę z faktu, iż mogę tutaj z Państwem być. Małopolska bardzo ceni sobie Strażaków, tego typu organizacje pokazują olbrzymi zapał i zaangażowanie, które ma na celu bezinteresowną służbę dla społeczeństwa. To jest nasz obowiązek, aby Strażaków szanować, wspierać oraz zachęcać do udziału w kolejnych projektach.” – mówiła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego p. Iwona Gibas.

Czytaj więcej...

Zaproszenie - Dziecko i rodzic wobec współczesnych zagrożeń – budowanie pozytywnych relacji

ZAPROSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Stryszów na spotkanie edukacyjno – informacyjne w zakresie: „Dziecko i rodzic wobec współczesnych zagrożeń – budowanie pozytywnych relacji”, które odbędzie się 06.11.2019 r. o godz. 16:00 w sali LKS Chełm w Stryszowie. Spotkanie poprowadzą specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

 Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 


 

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony zostaje krąg osób, którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz takie wsparcie będzie mogło zostać udzielone każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Dodatkowo zakres pomocy będzie obejmował  również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Te zmiany to wynik nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Szczegóły na stronie Starostwa Powiatowego w Wadowicach w zakładce - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie