Informacja Wójta Gminy Stryszów dot. Wodociągu Stryszów nad Piłą

⚠️ Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z dnia 09.09.2020 r. Wójt Gminy Stryszów informuje mieszkańców sołectwa STRYSZÓW o braku przydatności wody do spożycia z lokalnego, wodociągu SGZOZ Stryszów (tzw. wodociąg Nad Piłą).

❗️Zakaz spożywania wody z tego ujęcia obowiązuje do odwołania.

W związku z tym, codziennie od dnia 09.09.br. pod SGZOZ w Stryszowie będzie podstawiona beczka z wodą zdatną do spożycia, z której będzie możliwość poboru wody całodobowo. Wodę zdatną do picia można również pobierać w Stryszowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Środowisko” w Stryszowie w godzinach od 7 do 15. Stryszów, 09.09.2020 r.

Sekretarz Gminy
(-) mgr Wacław Radoń