Informacja Wójta Gminy Stryszów dot. Wodociągu Stryszów Wajdówka

  • Drukuj

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z dnia 03.08.2020 r. Wójt Gminy Stryszów informuje mieszkańców sołectwa STRYSZÓW o braku przydatności wody do spożycia z lokalnego, prywatnego wodociągu Wajdówka (przysiółki: Ligoczyzna, Dział, Wajdówka).

Zakaz spożywania wody z tego ujęcia obowiązuje do odwołania.

W związku z tym, codziennie od dnia 03.08.br. w godzinach dopołudniowych pod posesję nr 407 w Stryszowie zostanie podstawiona beczka z wodą zdatną do spożycia, z której będzie możliwość poboru wody w godz. od 8 do 18. Wodę zdatną do picia można również pobierać w Stryszowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Środowisko” w Stryszowie w godzinach od 7 do 15. Stryszów, 03.08.2020 r.

Sekretarz Gminy

(-) mgr Wacław Radoń