LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabory wniosków

  • Drukuj

Logo LGD 4 Żywioły

05.2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.05.2020 do 15.06.2020.

Loga sponsorów

 

 

Zakres tematyczny planowanych naborów:

NABÓR NR 1/2020 Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej.

NABÓR NR 2/2020 Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

NABÓR NR 3/2020 Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

Wskaźniki produktu:

NABÓR NR 4/2020 Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

NABÓR NR 5/2020 Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW
Ogłoszenia naborów: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów -http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378


Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.


W związku z ogłoszonymi w terminie od 27.05.2020 do 15.06.2020 naborami wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020  zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:
NABÓR NR 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej
NABÓR NR 2/2020 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.
NABÓR NR 3/2020 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
NABÓR NR 4/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
NABÓR NR 5/2020 Rozwój działalności gospodarczej.

Fiszki należy składać w terminie od 13.05.20 do 19.05.2020
- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175 w godzinach od 9:00 do 15:00, lub
- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.
Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.
Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów".


FISZKA_PROJEKTOWA2, 3, 5 2020 Rozwoj

FISZKA_PROJEKTOWA_1,4 2020_Premia