Apel do mieszkańców

  • Drukuj

Ręka trzymająca głośnik symbolizująca ważne ogłoszenie

Szanowni mieszkańcy!

Do tej pory na terenie naszej Gminy nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem - potwierdziła to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna w Wadowicach. Mając jednak na uwadze stan podwyższonej gotowości i decyzje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo, wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Stryszowie i wielu placówek na terenie naszej Gminy.

Ograniczona zostaje działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu oraz wszystkich Bibliotek Gminnych, zawieszona zostaje działalność klubów sportowych LKS Żarek Stronie i LKS Chełm Stryszów.

Wizyty w Urzędzie Gminy w Stryszowie proszę ograniczyć do minimum i jeśli to możliwe sprawy załatwiać telefonicznie, bądź, jeśli nie jest to pilne w późniejszym terminie.

Szczególną troską musimy otoczyć seniorów. Seniorzy to grupa o podwyższonym ryzyku zachorowania, dlatego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, apeluję o powstrzymanie się od grupowych spotkań. Zwracam się również do wszystkich organizatorów, stowarzyszeń i grup działających na rzecz seniorów w naszej gminie o nie organizowanie spotkań.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie osoby, powracające z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, które nie mają objawów chorobowych, podlegały kwarantannie domowej – standardowo 14 dni, maksymalnie 21 dni. Osoba, która wróciła z podróży, powinna powiadomić o tym fakcie nie tylko pracodawcę, ale także bezpośrednio Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Numer alarmowy 698-926-976.

Służby są w pełnej gotowości, by reagować w sytuacji podwyższonego zagrożenia, jednakże dużo zależy od tego, jak my sami będziemy podchodzić do zaistniałych okoliczności.

Z poważaniem

(-) Wójt Gminy

Szymon Duman