INFORMACJA o przyznanych stypendiach sportowych

Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Stryszów z dnia 31 stycznia 2020 r. zostały przyznane stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2019 roku dla następujących sportowców z terenu gminy Stryszów:

 

L.p.

Imię i nazwisko sportowca

Dyscyplina sportowa

Miesięczna kwota przyznanego stypendium (zł)

Okres na jaki przyznano stypendium

1.

Bartłomiej Klimowski

Narciarstwo klasyczne – skoki narciarskie, kombinacja norweska

400,00

luty-grudzień 2020 r.

2.

Paweł Włodarczyk

Szermierka

250,00

luty-grudzień 2020 r.

3.

Piotr Włodarczyk

Szermierka

250,00

luty-grudzień 2020 r.

4.

Dawid Zapalski

Lekkoatletyka – Biegi przełajowe, Kolarstwo

190,00

luty-grudzień 2020 r.

Stryszów, 31.01.2020 r.

Wójt Gminy

(-) Szymon Duman