Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stryszów w sezonie 2019/2020

Zakres usługi zimowego utrzymania dróg obejmuje odśnieżanie oraz likwidację śliskości. Przez odśnieżanie dróg rozumie się zabiegi mające na celu całkowite, względnie częściowe usunięcie śniegu za pomocą pługów odśnieżnych z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi przydrożne itp. Zwalczanie śliskości drogowej to zabieg mający na celu zapobieganie występowaniu względnie likwidujące powstałą śliskość zimową.

Standard zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia przewiduje:

  • odśnieżenie jezdni na całej szerokości wraz z poboczami utwardzonymi,
  • likwidację śliskości na skrzyżowaniach z innymi drogami, przejazdami kolejowymi, odcinkach o spadkach powyżej 4%, mostach, innych odcinkach decydujących o możliwości ruchu,
  • w przypadku wystąpienia gołoledzi lub lodowicy likwidację śliskości na całej długości dróg,
  • czas likwidacji śliskości – do 3 godzin po ustaniu opadów śniegu,
  • możliwość występowania na jezdni śniegu zajeżdżonego,
  • w warunkach ekstremalnych (ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne) możliwość czasowych przerw w komunikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do:

  • wykonania usługi zimowego utrzymania dróg zgodnie z określonymi przez Zamawiającego standardami,
  • utrzymywania stałej gotowości do wykonania usługi od chwili podpisania umowy,
  • podejmowania w razie potrzeby działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg bez konieczności dodatkowych wezwań i ponagleń ze strony Zamawiającego,
  • w przypadkach wymagających nagłej interwencji przystąpienie do wykonania usługi w ciągu 30 minut od powiadomienia przez Wójta Gminy, gminnego koordynatora zimowego utrzymania dróg lub sołtysów.

Firmy wykonujące usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Stryszów w sezonie 2019/2020

L.P.

LOKALIZACJA DRÓG

 

WYKONAWCA

 

1

Sołectwo Stryszów

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Środowisko" w Stryszowie Sp. z o.o.

Stryszów 600, 34-146 Stryszów

tel. 510 120 566, 505 113 223, 531 908 980

2

Sołectwo Dąbrówka

KOP-TECH Krzysztof Pawłowski

ul. Mickiewicza 75, 34-100 Wadowice

tel. 728 389 672

3

Sołectwo Leśnica

Przedsiębiorstwo Usługowe Kosmyra Stanisław

34-145 Stronie 172

tel. 696 573 139

4

Sołectwo Zakrzów

Usługi Ciągnikowe Adam Piętoń

Zakrzów 168, 34-145 Stronie

tel. 503 475 520

5

Sołectwo Łękawica

Sklep 1002 Drobiazgi” Monika Sadzikowska

Łękawica 32, 34-124 Klecza Górna

tel. 503 108 123

6

Sołectwo Stronie

Mir - Kop Iwona Mirocha

Zakrzów 369, 34-145 Stronie 

tel. 506 139 698