Ogłoszenie - trening systemów alarmowania.

  • Drukuj

Na podstawie § 10. ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku 
w sprawie: systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013 poz. 96) Wójt Gminy Stryszów informuje, że: w dniu 1 sierpnia (czwartek) br. o godz. 17.00 na terenie Gminy zostanie upamiętniona 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w w/w czasie, w ramach wojewódzkiego treningu systemów alarmowania uruchomione zostaną syreny alarmowe przy wykorzystaniu akustycznego sytemu alarmowego – ciągłego z modulowanym dźwiękiem syren, w okresie jednej minuty. Odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.