APEL Wójta Gminy Stryszów

Wójt Gminy Stryszów apeluje do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą pitną i używanie jej wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych. 

W związku z przedłużającym się okresem suszy, wprowadza się na terenie gminy Stryszów zakaz podlewania ogrodów, trawników, upraw polowych oraz napełniania basenów dla wszystkich odbiorców korzystających z gminnych sieci wodociągowych.

Powyższy apel obowiązuje Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów od dnia 17.06.2019 r. aż do odwołania, w trosce o zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do wody dla celów socjalno - bytowych a także dla zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 Bieżące informacje o ewentualnych przerwach w dostawie wody pitnej oraz czasie ich trwania będą dostępne na stronie internetowej SPW-K „ŚRODOWISKO” w Stryszowie http://www.oczyszczalniastryszow.pl