Komunikat Urzędu Gminy Stryszów - skrócenie czasu pracy

W związku z panującymi upałami i prognozami na dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza, Wójt Gminy Stryszów zarządzeniem nr 48/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. skrócił czas pracy pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Stryszów

W związku powyższym zmianie ulegną godziny pracy Urzędu w następujących terminach:

12 czerwca 2019 r. od 9.00 do 16.00

13 czerwca 2019 r. od 7.00 do 14.00

14 czerwca 2019 r. od 7.00 do 13.00

  

Wójt Gminy Stryszów

mgr Szymon Duman