Informacja o wszczęciu postępowania - 15.05.2019 r.

  • Drukuj

INFORMACJA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Sikorę - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Skawy polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wód rzeki Skawy do rzędnej 312,17 m n.p.m. NH (312,00 m n.p.m. Kr) na Zbiorniku Wodnym Świnna Poręba