Konkurs - "Historia Bugaja Zakrzowkiego i starej Szkoły"

  1. Organizatorem konkursu „ Historia Bugaja Zakrzowkiego i starej Szkoły” jest Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” .
  2. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież, mieszkańców z terenu gminy Stryszów.
  3. Celem konkursu jest zebranie informacji , zdjęć, zapisków związanych z historią, tradycją, dawnym życiem mieszkańców Bugaja Zakrzowskiego oraz historią powstania i funkcjonowania Szkoły na Bugaju Zakrzowskim.
  4. Komisja oceniać będzie stronę wizualną i merytoryczną zebranych materiałów. Ustalona zostanie lista nagrodzonych osób- 10 osób otrzyma nagrody przewidziane konkursem , pozostałe osoby otrzymają upominki.
  5. Prace zostaną wykorzystane do wykonania zdjęć i prezentacji zewnętrznej obok miejsca spotkań przy budynku starej szkoły na Bugaju Zakrzowskim ( obecnie Inkubatora Kuchennego).
  6. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć w kopertach opisanych – KONKURS „ BUGAJ ZAKRZOWSKI ” - imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres, klasa, nazwa szkoły w sekretariatach szkół do których uczęszczają uczniowie lub w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów – Zakrzów 175 .
  7. W skład Komisji Konkursu wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Ekologiczno Kulturalnego „Na Bursztynowym Szlaku” oraz LGD Gościniec 4 Żywiołów.
  8. Nadesłane materiały zostaną opublikowane na stronie www.gosciniec4zywiolow.pl, www.stryszow.pl, fb.nabursztynowymszlaku
  9. Nadesłane materiały przechodzą na własność Organizatora. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację - zgodnie z załączonym do regulaminu oświadczeniem.
  10. Wręczenie nagród , upominków odbędzie się podczas zaplanowanego na czerwiec wydarzenia integracyjnego - „ Dnia Sąsiada” .

Na wszelkie materiały czekamy do 17 maja 2019.

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia