Zamknięcie przejazdu w Zakrzowie

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. zawiadamia, iż w związku z realizacją umowy obejmującej modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka, będzie miało miejsce zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Zakrzów w ciągu drogi powiatowej w km 29+982
Zamknięcie planowane jest w terminie od 06.05 do 10.05.2019r.włącznie
 
Objazdy prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (orientacja w załączeniu)