Centrala telefoniczna

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z uruchomieniem w Urzędzie Gminy Stryszów centrali telefonicznej – informujemy, iż w celu ułatwienia kontaktu z urzędnikami zapraszamy do korzystania z wewnętrznych numerów telefonów, które podajemy poniżej.

Numery należy wybierać tonowo.

tel. 33 8797412, 8797744

SEKRETARZ GMINY --Wacław Radoń  wew. 112

SKARBNIK GMINY - Zbigniew Żmija  wew. 124

SEKRETARIAT – Mateusz Przejczowski  wew. 110

Inspektor ds. obywatelskich i wojskowych - Katarzyna Kwartnik,  wew. 122

Inspektor ds. promocji, kultury i ochrony zdrowia - Piotr Piwowarczyk,  wew. 126

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony Cywilnej - Marta Pływacz,  wew. 113

Stanowisko ds. informatyzacji - Jolanta Kubas , wew. 129

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy - Kazimierz Grzybek ,  wew. 123 .

Inspektor ds. inwestycji i dochodów gminy - Krystyna Pakuła,  wew. 116

Inspektor ds. księgowości budżetowej - Anna Szczerkowska,  wew. 116

Inspektor ds. wymiaru podatku - Tomasz Korzeniowski,  wew. 117

Inspektor ds. księgowości podatkowej - Agnieszka Targosz,  wew. 127

Kierownik  Referatu  Inwestycji i Rozwoju Referatu , Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych - Krzysztof Cichoń,  wew. 120

Podinspektor  ds. planowania przestrzennego -  Ewelina Rak, wew. 118

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami,   ds. rolnictwa, ochrony środowiska i działalności gospodarczej-  Agnieszka Rusin, wew. 127

Samodzielny referent ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami - Mateusz Bródka,  wew. 118

Inspektor ds. utrzymania dróg - Krzysztof Drążek, wew. 125

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Kazimierz Grzybek,  wew. 123

Koordynator Programów Pomocowych- Jolanta Nowak, wew. 128