Strajk nauczycieli

Szanowni Mieszkańcy,

 

                Informacja o przebiegu akcji strajkowej na terenie Gminy Stryszów w/g stanu na  godz. 900 w dniu 11.04.2019r. Akcja strajkowa potrwa do odwołania.  

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.04.2019r. do odwołania cztery placówki kontynuują akcję  strajkową: 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy.
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu.

                  W placówkach, które kontynuują akcje strajkową są prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, bądź zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w dniach strajku. 

Liczba dzieci przyprowadzonych do placówek w dniu 11.04.2019r. 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 1 dziecko
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy - 0 dzieci
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie - 0 dzieci do opieki – 57 uczniów piszących egzamin.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 8 dzieci. 

W dniu 11.04.2019r. w/g stanu na godz. 9oo na listę strajkową wpisała się następująca liczba nauczycieli i pracowników obsługi: 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 17 osób – 4 osoby nie podpisały się na liście strajkowej.
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy - 14 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej.
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie – 9 osób – 8 osób nie podpisało się na liście strajkowej.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 9 osób – 1 osoba przebywa na L-4 pozostałe osoby podpisały się na liście strajkowej.

 Pozostali nauczyciele pracę zaczynają w późniejszych godzinach lub pracują w inne dni w danej szkole.

            Informacje o przebiegu strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej, każdej z placówek oraz na stronie internetowej Gminy Stryszów www.stryszow.pl

 

                                                                                                                                                                                                        Z poważaniem

Monika Bartkowska

Kierownik Centrum Obsługi

Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu

 

 

 

 


 

Aktualizacja: 10 kwietnia 2019

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informacja o przebiegu akcji strajkowej na terenie Gminy Stryszów w/g stanu na godz. 1200 w dniu 10.04.2019r. Akcja strajkowa potrwa do odwołania.

 

W dniu 10.04.2019r. wg stanu na godz. 12oo na listę strajkową wpisała się następująca liczba nauczycieli i pracowników obsługi pracujących w danej szkole w danym dniu:

 

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 18 osób – 3 osoby nie podpisały się na liście strajkowej.

2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy - 16 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej.

3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie – 13 osób – 8 osób nie podpisało się na liście strajkowej.

4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 10 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej.

 

Informacje o przebiegu strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej, każdej z placówek oraz na stronie internetowej Gminy Stryszów www.stryszow.pl

 

Z poważaniem

Monika Bartkowska
Kierownik Centrum Obsługi
Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu

 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informacja o przebiegu akcji strajkowej na terenie Gminy Stryszów w/g stanu na godz. 900 w dniu 10.04.2019r. Akcja strajkowa potrwa do odwołania.

Uprzejmie informuję, że w dniu 10.04.2019r. do odwołania cztery placówki kontynuują akcję strajkową:

 

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.

2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy.

3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie.

4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu.

W placówkach, które kontynuują akcje strajkową są prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, bądź zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w dniach strajku.

 

Liczba dzieci przyprowadzonych do placówek w dniu 10.04.2019r.

 

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 1 dziecko

2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy- 0 dzieci

3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie - 0 dzieci do opieki – 57 uczniów piszących egzamin.

4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 8 dzieci.

 

W dniu 10.04.2019r. w/g stanu na godz. 9oo na listę strajkową wpisała się następująca liczba nauczycieli i pracowników obsługi:

 

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 14 osób – 3 osoby nie podpisały się na liście strajkowej.

2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy - 11 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej.

3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie – 10 osób – 7 osób nie podpisało się na liście strajkowej.

4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 10 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej.

 

Pozostali nauczyciele pracę zaczynają w późniejszych godzinach lub pracują w inne dni w danej szkole.

Informacje o przebiegu strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej, każdej z placówek oraz na stronie internetowej Gminy Stryszów www.stryszow.pl

 

Z poważaniem

Monika Bartkowska
Kierownik Centrum Obsługi
Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu

 

 


Aktualizacja : 9 kwietnia 2019

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informacja o przebiegu akcji strajkowej na terenie Gminy Stryszów w/g stanu na godz. 1200 w dniu 09.04.2019r. Akcja strajkowa potrwa do odwołania.

W dniu 09.04.2019r. wg stanu na godz. 12oo na listę strajkową wpisała się następująca liczba nauczycieli i pracowników obsługi:

 

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 18 osób – 4 osoby nie podpisały się na liście strajkowej.

2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy - 20 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej.

3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie – 20 osób – 1 osoba nie podpisała się na liście strajkowej.

4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 10 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej.

 

Informacje o przebiegu strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej, każdej z placówek oraz na stronie internetowej Gminy Stryszów www.stryszow.pl

 

Z poważaniem

Monika Bartkowska

Kierownik Centrum Obsługi

Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu


 

Szanowni Mieszkańcy, 

                Informacja o przebiegu akcji strajkowej na terenie Gminy Stryszów w/g stanu na  godz. 900 w dniu 09.04.2019r. Akcja strajkowa potrwa do odwołania. 

Uprzejmie informuję, że w dniu 09.04.2019r. do odwołania cztery placówki kontynuują akcję  strajkową: 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy.
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu. 

                 W placówkach, które kontynuują akcje strajkową są prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, bądź zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w dniach strajku. 

Liczba dzieci przyprowadzonych do placówek w dniu 09.04.2019r. 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 1 dziecko
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy- 0 dzieci
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie- 0 dzieci
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 7 dzieci. 

W dniu 09.04.2019r. w/g stanu na godz. 9oo na listę strajkową wpisała się następująca liczba nauczycieli i pracowników obsługi: 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 14 osób – 4 osoby nie podpisały się na liście strajkowej.
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy - 17 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej.
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie – 15 osób – 1 osoba się nie podpisała się na liście strajkowej.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 10 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej.

 Pozostali nauczyciele pracę zaczynają w późniejszych godzinach lub pracują w inne dni w danej szkole.

            Informacje o przebiegu strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej, każdej z placówek oraz na stronie internetowej Gminy Stryszów www.stryszow.pl

 

                                                                                                                                                                                                        Z poważaniem

Monika Bartkowska

Kierownik Centrum Obsługi

Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu

 

 


Aktualizacja z godziny 12:00

Szanowni Mieszkańcy,

 Informacja o przebiegu akcji strajkowej na terenie Gminy Stryszów w/g stanu na  godz. 1200 w dniu 08.04.2019r. Akcja strajkowa potrwa do odwołania. 

W dniu 08.04.2019r. godz. 12oo na listę strajkową wpisała się następująca liczba nauczycieli i pracowników obsługi: 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 20 osób – 4 osoby nie podpisały się na liście strajkowej.
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy - 17 osób.
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie – 18 osób – 2 osoby nie podpisały się na liście strajkowej.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 11 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej.

            Informacje o przebiegu strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej, każdej z placówek oraz na stronie internetowej Gminy Stryszów www.stryszow.pl

 

                                                                                                                                                                                                        Z poważaniem

Monika Bartkowska

Kierownik Centrum Obsługi

Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu


Szanowni Mieszkańcy,

  Informacja o przebiegu akcji strajkowej na terenie Gminy Stryszów w/g stanu na  godz. 900 w dniu 08.04.2019r. Akcja strajkowa potrwa do odwołania.  

Do strajku nie przystąpiły: 

 1. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stryszowie.
 2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce.
 3. Przedszkole Samorządowe w Stryszowie.

W tych placówkach zajęcia prowadzone są bez zakłóceń. 

Uprzejmie informuję, że w dniu 08.04.2019r. do odwołania cztery placówki przystąpiły do akcji strajkowej: 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy.
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu. 

                 W placówkach, które przystąpiły do akcji strajkowej są prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, bądź zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w dniach strajku. 

Liczba dzieci przyprowadzonych do placówek w dniu 08.04.2019r. 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 3 dzieci
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy- 0 dzieci
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie- 1 dziecko
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 4 dzieci. 

W dniu 08.04.2019r. godz. 9oo na listę strajkową wpisała się następująca liczba nauczycieli i pracowników obsługi: 

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu – 15 osób – 3 osoby nie podpisały się na liście strajkowej.
 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy - 15 osób.
 3. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie – 14 osób – 2 osoby nie podpisały się na liście strajkowej.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu – 11 osób – wszystkie osoby podpisały się na liście strajkowej. 

Pozostali nauczyciele pracę zaczynają w późniejszych godzinach lub pracują w inne dni w danej szkole.

            Informacje o przebiegu strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej, każdej z placówek oraz na stronie internetowej Gminy Stryszów www.stryszow.pl

                                                                                                                                                                                                         Z poważaniem

Monika Bartkowska

Kierownik Centrum Obsługi

Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu