Sprzątanie poboczy

  • Drukuj

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za tak liczne włączenie się w akcje sprzątania poboczy dróg. Swoje słowa uznania wyraża oczywiście Pan Wójt: "Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Stryszów, którzy bardzo licznie włączyli się w akcję sprzątania poboczy dróg. Dziękuję dzieciom z naszych szkół, dziękuję radnym, sołtysom, dyrektorom szkół, nauczycielom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu gminy za wzorową postawę i pełne zaangażowanie. Dzisiaj po raz kolejny pokazaliśmy, iż Gmina Stryszów jest Silna Mieszkańcami!!!"

,