Akcja strajkowa

Stronie, dnia 05.04.2019r.

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję że, na terenie Gminy Stryszów cztery placówki przystąpiły do akcji strajkowej, która ma rozpocząć się 8 kwietnia 2019r. do odwołania.

Tymi placówkami są:

  1. Szkoła. Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.
  2. Szkoła Podstawowa im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie.
  3. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy.
  4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu.

W związku z powyższym najprawdopodobniej zajęcia lekcyjne zostaną zawieszone, natomiast w każdej szkole i w przedszkolu będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo- wychowawcze bądź zajęcia opiekuńczo - świetlicowe dla uczniów i dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w dniach strajku.

Informacje o przebiegu strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej, każdej z placówek oraz na stronie internetowej Gminy Stryszów www.stryszow.pl

 

Z poważaniem

Monika Bartkowska

Kierownik Centrum Obsługi

Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu