ZEBRANIE WIEJSKIE W ŁĘKAWICY

 Z E B R A N I E   W I E J S K I E 

remiza OSP Łękawica

03 kwietnia (środa) 2019 r. godz. 1800

 

Porządek zebrania: 

  1. Otwarcie zebrania
  2. Uchwalenie porządku zebrania
  3. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej
    z zasobu dóbr wiejskich, z przeznaczeniem środków ze sprzedaży na dofinansowanie projektów budowy drogi od Krzyżówek do cmentarza oraz drogi Gory Małe – Gory Duże
  4. Wolne wnioski i dyskusja
  5. Zakończenie zebrania

 

                                                                                                          Sołtys wsi Łękawica                                                                                                                                        (-) Antoni Sadzikowski