Dofinansowanie z Unii Europejskiej! Dla organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej! Dla organizacji pozarządowych.
LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW na lata 2014-2020 wdraża Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria  Zebrzydowska. Pozyskano fundusze na realizację LSR na lata 2014-2020. Środki zaplanowane w naborach są przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, z których skorzystać mogą min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu.
Głównymi celami LSR są:
 Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego.
 Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD.

W RAMACH LSR ZAPLANOWANO DO REALIZACJI:
Wsparcie dla organizacji pozarządowych minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie mniej niż 50 tys. zł., wsparcie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych; dotacja w formie refundacji; dofinansowanie można przeznaczyć min. na rozwój
infrastruktury rekreacyjno- turystycznej.
Granty dofinansowanie w ramach grantów tylko dla organizacji pozarządowych; minimalna wartość grantu 5 tys. zł,
maksymalna - 50 tys. zł, maksymalna wartość dofinansowania do 90%.
W II połowie 2019 roku zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o
udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub
przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST:
PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodn
– kulturow. obszaru LGD,
PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokol. oraz integracji i aktywizacji osób
niepełnosprawnych,
PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodost. infrastr. rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".
Na stronie internetowej http://gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi
naborami w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i aktualny harmonogram naborów.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem
i zapraszamy do współpracy
tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.