Promocja gospodarcza branż kluczowych obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów”

Obecnie prowadzony jest projekt unijny, który zrzesza 4 branże kluczowe z naszego regionu: turystykę, przetwórstwo żywności, meblarstwo oraz obuwnictwo

Projekt ma na celu promocję małych i średnich firm z okolicy. Podejmujemy szereg działań dających promocję każdej firmie i mającej na celu przyciągnięcia ludzi w nasze rejony pod konkretnym zapotrzebowaniem. Chcemy przedstawić Państwu możliwość darmowego wzięcia udziału w projekcie oraz możliwości promocji waszych firm.

Materiały reklamowe, które wydajemy : ulotki, katalogi branżowe ( każda branża osobny katalog ), strona internetowa, facebook.

Firmy zainteresowane udziałem w projekcie, umieszczeniem firmy w materiałach promocyjnych prosimy o wypełnienie ankiety oraz przesłanie dodatkowo zdjęć które możemy umieszczać na stronie internetowej i materiałach reklamowych. 

Zgłoszenia prosimy dokonywać za pomocą załączonej ankiety do dnia 1.04.2019 ( poniedziałek)

POBIERZ ANKIETĘ

 

O PROJEKCIE:

Celem projektu „ Promocja gospodarcza branż kluczowych obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów” są różnego rodzaju działania związane z promocją obszaru LGD ze względu na branże kluczowe, którymi są: meblarstwo. obuwnictwo, przetwórstwo żywności oraz turystyka. Poprzez projekt chcemy dotrzeć do firm z branż kluczowych , które stosują innowacyjne rozwiązania gospodarcze, uświadomić przedsiębiorcom, iż na terenie funkcjonują 2 naturalne klastry - meblowy i obuwniczy, a poprzez działania promocyjne wpłynąć na lepszy rozwój tych branż , a szczególnie małych firm.

 

OBSZAR Lokalnej Grupy Działania:

Obszar  LGD Gościniec 4 żywiołów obejmuje swym zasięgiem 4 gminy powiatu wadowickiego- Lanckoronę, Mucharz, Stryszów i Kalwarię Zebrzydowską, która oddalona jest od Krakowa około 30 km. Obszar ten posiada wyjątkowo wysoki wskaźnik przedsiębiorczości - 114,6 (w 2017 r.), a dwie branże sekcji C ( przetwórstwo przemysłowe) czyli meblarstwo i obuwnictwo stanowią ponad 36 % wszystkich podmiotów gospodarczych. Odsetek branży meblarskiej oraz obuwniczej we wszystkich gminach LGD jest zdecydowanie wyższy niż analogiczne wskaźniki dla Województwa Małopolskiego i Polski.