Informacja Prezesa Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Środowisko” Sp. z o. o. w sprawie zrzutu ścieków oczyszczonych o podwyższonej mętności do potoku Stryszówka

Prezes SPW-K „Środowisko” Sp. z o. o. informuje, że w dniu 9 marca br. doszło na obiekcie oczyszczalni ścieków w Stryszowie do zdarzenia polegającego na kilkugodzinnym zrzucie ścieków oczyszczonych o podwyższonej mętności do potoku Stryszówka.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia był zrzut ścieków surowych do kanalizacji
w postaci np. substancji ropopochodnych, gnojowicy, pozostałości lakierów czy różnego rodzaju rozpuszczalników przez nieznaną osobę. Miało to miejsce w czasie wolnym od pracy załogi naszego przedsiębiorstwa, co uniemożliwiało podjęcie natychmiastowych kroków w celu eliminacji zaistniałej sytuacji. Niezrozumiałym jest działanie Osoby, która powzięła informację o możliwości wystąpienia czasowej nieprawidłowości w procesie oczyszczania ścieków, że zamiast poinformować nas telefonicznie (
numer alarmowy całodobowo 510 120 566); o takim zdarzeniu dowiadujemy się
z mediów społecznościowych. Zgłoszenie telefoniczne w momencie spostrzeżenia problemu spowodowało by niezwłoczną interwencję z naszej strony.

 

Kontrola pracy urządzeń (dane z monitoringu kontrolnego urządzeń) nie wykazała awarii mechanicznej urządzeń co potwierdza chwilowe zaburzenie flory bakteryjnej. Bezpośrednia kontrola na miejscu w dniu 09-03-2019 w godz. 20.30-22.10 oraz w dniu 10-03-2019 w godz. 6.15-11.00 potwierdziła prawidłową pracę oczyszczalni, parametry ścieku oczyszczonego są w połowie dopuszczalnej normy, cały proces oczyszczania ścieków jest prawidłowy.

 

Jednocześnie chciałbym zaapelować do mieszkańców aby nie wrzucali do rurociągów szkodliwych substancji chemicznych oraz rzeczy np. popiołów, szmat, tworzyw, pampersów itp. które doprowadzają do zaburzenia poprawnego działania oczyszczalni oraz zatykania rurociągów i awarii pomp. Dla przykładu podam, że dniu 08-03-2019r. usuwaliśmy awarię - zatkana sieć kanalizacyjna
w miejscowości Łękawica za Kościołem. Przyczyną było wrzucenie do rurociągu kilku dużych rozmiarów szmat, żużla oraz kamieni.

 

Stryszów, dnia 10-03-2019r.

 

Z poważaniem,

(-) Jerzy Starowicz

 

 

Załączniki :

  1. Filmik z miejsca zrzutu ścieków oczyszczonych do potoku z dnia 10-03.2019r. 

  2. Zdjęcia z miejsca usuwania awarii w Łękawicy z dnia 08-03-2019r.