LGD „Gościniec 4 żywiołów” - Zakres tematyczny planowanych naborów:

  • Drukuj

LGD „Gościniec 4 żywiołów” 20 lutego 2019 ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny planowanych naborów:

NABÓR  1/2019 - PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej – 270 000,00 zł.

NABÓR  2/2019 - PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje    – 90 000,00 zł.

NABÓR  3/2019  - PRZED. II.2.2     Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej  - 139 489,00

NABÓR  4/2019  - PRZED. II.3.2    Rozwój działalności gospodarczej -150 000,00

NABÓR  5/2019  - PRZED. II.1.5  Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej przez jst i NGO – 505 467,00 zł. 

Wnioski można składać  w terminie   od 06.03.2019  do 20.03.2019

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW

Link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów -http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378


Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Przypominamy, że biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.