INFORMACJA o przyznanych stypendiach sportowych

Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 31 stycznia 2019 r. zostały przyznane stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2018 roku dla następujących sportowców z terenu gminy Stryszów:

L.p.

Imię i nazwisko sportowca

Dyscyplina sportowa

Miesięczna kwota przyznanego stypendium (zł)

Okres na jaki przyznano stypendium

1.

Bartłomiej Klimowski

Narciarstwo klasyczne – skoki narciarskie, kombinacja norweska

400,00

luty-grudzień 2019 r.

2.

Kacper Świątek

Kolarstwo – Wyścigi BMX Konkurencja Olimpijska

250,00

luty-grudzień 2019 r.

3.

Dawid Zapalski

Lekkoatletyka – Biegi przełajowe, Kolarstwo

200,00

luty-grudzień 2019 r.

4.

Julia Wicher

Lekkoatletyka – Biegi przełajowe

200,00

luty-grudzień 2019 r.

Stryszów, 31.01.2019 r.

Wójt Gminy

(-) Szymon Duman