Informacja Wójta Gminy Stryszów w sprawie podjętych działań w związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia z wodociągu SGZOZ w Stryszowie.