Firmy wykonujące usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2018/2019

 • Drukuj

Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje odśnieżanie oraz likwidację śliskości.
Standard zimowego utrzymania dróg gminnych przewiduje:

 • odśnieżenie jezdni na całej szerokości wraz z poboczami utwardzonymi,
 • likwidację śliskości na skrzyżowaniach z innymi drogami, przejazdami kolejowymi, odcinkach o spadkach powyżej 4 %, mostach, innych odcinkach decydujących o możliwości
  ruchu,
 • w przypadku wystąpienia gołoledzi lub lodowicy likwidację śliskości na całej długości dróg,
 • czas likwidacji śliskości - do 3 godzin po ustaniu opadów śniegu,
 • możliwość występowania na jezdni śniegu zajeżdżonego,
 • w warunkach ekstremalnych (ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne)
 • możliwość czasowych przerw w komunikacji.

Wykonawcy zobowiązani są do:

 • wykonania usługi zimowego utrzymania dróg zgodnie z określonymi standardami,
 • utrzymywania stałej gotowości do wykonania usługi od chwili podpisania umowy,
 • podejmowania w razie potrzeby działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg bez konieczności dodatkowych wezwań ze strony Zamawiającego,
 • w przypadkach wymagających nagłej interwencji przystąpienie do wykonania usługi w ciągu 30 minut od powiadomienia przez pracownika urzędu gminy lub sołtysów.

Wykonawcą usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Stryszów w sezonie 2018/2019 jest firma „Agro-Kom” Michał Kania, ul. Pałacowa 28,
34-113 Paszkówka, tel. 509 121 362.