LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków

  • Drukuj

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków  nr 16/2018 -  Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD  /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/ w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie 07.12.2018 r. – 21.12.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 21.12.2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz za pośrednictwem POP poprzez stronę internetową lgd.witkac.pl.

Ogłoszenie o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje na stronie  www.gosciniec4zywiolow.pl 

Link:  http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=512

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów prosimy o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkich zainteresowanych naborem wniosków nr 16/2018 zapraszamy do składania fiszek projektowych, w terminie  od 23 do 30 listopada  2018 r.

Ogłoszenie oraz Formularz  Fiszki znajduje się na stronie  www. gosciniec4zywiolow.pl

Link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu. Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.