W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryszów przeznaczonych do oddania w najem - 5.10.2015 r.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości / powierzchnia

Powierzchnia użytkowa

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłat
z tytułu najmu / termin wnoszenia opłat

Informacja
o przeznaczeniu / okres najmu

1

2

3 .

4.

5.

6.

7.

1.

Lokal mieszkalny znajdujący się w  budynku o nr porządkowym 478, położonym w miejscowości Stryszów gm. Stryszów, posadowionym na działce o nr ewidencyjnym 2998/9
 o powierzchni 0,3735 ha, dla której prowadzona jest

księga wieczysta
o nr KR1W/00047844/9

 

54,20 m2

Nieruchomość

zabudowana budynkiem o nr porządkowym 478 tzw. „Agronomówka” (nad Muzeum)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo – usługową
o symbolu „MU2”

 

Nieruchomość zagospodarowana

 

Cele mieszkaniowe

·  116,25 zł/ za miesiąc

·  płatny do 10-godnia każdego  miesiąca

 

 

Oddanie w najem na okres do 3 lat

 

Stryszów, dn. 5 października 2015 roku

 

(-) Wójt Gminy Stryszów

          Jan Wacławski