W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 7.12.2015r.

 

Lp.

Oznaczenie przedmiotu dzierżawy

Opis przedmiotu dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o przeznaczeniu

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Infrastruktura techniczna składająca  się z sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Łękawica oraz przysiółka „Pawlikówka”                w sołectwie Stryszów o łącznej długości sieci kanalizacyjnej
16 620 mb

 

Sieć kanalizacji sanitarnej sołectwa Łękawica oraz przysiółka „Pawlikówka” w sołectwie Stryszów
o łącznej długości 16.620,0 mb, w następujących elementach :

1.     kanał Ø 200mm o długości – 15.255,0 m,

2.     rurociąg tłoczny Ø 180mm, Ø 110mm o długości – 1.365,0 m,

3.     pompownie ścieków PŁ1, PŁ2, PŁ3, PŁ4, - szt. 4

Realizacja zadań  statutowych Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Środowisko”.

1 406,51 zł / za miesiąc plus 23% VAT

rocznie, do dnia 30 listopada każdego roku

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

 

Oddanie                   w dzierżawę  do 3  lat

2.

Infrastruktura techniczna składająca  się z sieci kanalizacji sanitarnej

przysiółka „Potoczek” w sołectwie Stryszów oraz przysiółka „Godawówka”
w sołectwie Zakrzów
o łącznej długości 1.465,0 mb

 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej przysiółka „Potoczek”
w sołectwie Stryszów oraz przysiółka „Godawówka” w sołectwie Zakrzów o łącznej długości 1.465,0 mb, w następujących elementach :

- Stryszów „Potoczek” – 1.034,0 mb :

1. kanał Ø 200mm o długości – 668,0 m

2. kanał Ø 160mm o długości – 366,0 m

- Zakrzów „Godawówka” – 431,0 mb :

1. kanał Ø 200mm o długości – 326,0 m

2. kanał Ø 160mm o długości – 105,0 m

Realizacja zadań  statutowych Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Środowisko”.

109,88 zł / za miesiąc plus 23% VAT

rocznie, do dnia 30 listopada każdego roku

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

 

Oddanie                   w dzierżawę  do 3  lat

3.

Infrastruktura techniczna składająca  się z sieci sanitarnej sołectwa Łękawica – etap II w przysiółkach „Blych”, „Gory”, „Kornela”, „Na Zbóju”, „Stawy-Mostki”, „Zadziele”, „Zimna Woda”, „Pawlikówka” oraz „Bugaj” w sołectwie Stryszów o łącznej długości 14.820,5 mb

 

Sieć kanalizacji sanitarnej sołectwa Łękawica – etap II w przysiółkach „Blych”, „Gory”, „Kornela”, „Na Zbóju”, „Stawy-Mostki”, „Zadziele”, „Zimna Woda”, „Pawlikówka” oraz „Bugaj” w sołectwie Stryszów o łącznej długości 14.820,5 mb,
w następujących elementach :

1. kanał Ø 200mm o długości – 13.151,0 m,

2. rurociąg tłoczny Ø 90mm o długości – 1.669,5 m,

3. pompownie ścieków PŁ5, PŁ7, PŁ8, PŁ9, - szt. 4

Realizacja zadań  statutowych Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Środowisko”.

1 271,54 zł / za miesiąc plus 23% VAT

rocznie, do dnia 30 listopada każdego roku

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

 

Oddanie                   w dzierżawę  do 3  lat

4.

Infrastruktura techniczna składająca  się z sieci wodociągowej
 w sołectwie Łękawica oraz na przysiółku „Bugaj” w sołectwie Stryszów obejmującej ujęcie wody wraz z kontenerową stacją uzdatniania wody, zbiornik wyrównawczy, hydrofornię i sieć wodociągową o łącznej długości 27.990,0 mb

 

Sieć wodociągowa w sołectwie Łękawica oraz na przysiółku „Bugaj” w sołectwie Stryszów obejmującej ujęcie wody wraz z kontenerową stacją uzdatniania wody, zbiornik wyrównawczy, hydrofornię i sieć wodociągową o łącznej długości 27.990,0 mb, w następujących elementach :

1.Łękawica :

1) ujęcie wody wraz z kontenerową stacją uzdatniania wody – 1 szt.

2) zbiornik wyrównawczy o pojemności 270 m3
z hydrofornią H 1 – 1 szt.

3) hydrofornia H 2 – 1 szt.

4) sieć wodociągowa o długości 25.345,0 m, tj. :

- rurociąg Ø 160mm o długości – 5.870,0 m,

- rurociąg Ø 110mm o długości – 12.705,0 m,

- rurociąg Ø 90mm o długości – 6.770,0 m,

2. Stryszów „Bugaj” :

1) sieć wodociągowa o długości 2.645,0 m, tj. :

- rurociąg Ø 160mm o długości – 1.940,0 m,

- rurociąg Ø 110mm o długości – 350,0 m,

- rurociąg Ø 90mm o długości – 355,0 m.

 

Realizacja zadań  statutowych Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Środowisko”.

2 219,26 zł / za miesiąc plus 23% VAT

rocznie, do dnia 30 listopada każdego roku

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

 

Oddanie                   w dzierżawę  do 3  lat

 

Stryszów, dn. 7 grudzień 2015 roku

(-) Wójt Gminy Stryszów

          Jan Wacławski