W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryszów przeznaczonych do oddania w najem - 23.08.2018r.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości / powierzchnia

Powierzchnia użytkowa

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłat
z tytułu najmu / termin wnoszenia opłat

Informacja
o przeznaczeniu / okres najmu

1

2

 

5.

6.

8.

9.

1.

Nieruchomość położona
w miejscowości Stryszów
gm. Stryszów, obejmująca budynek
 o nr porządkowym 478, posadowiony na działce o nr ewidencyjnym 2998/33
 o powierzchni 0,2135 ha, dla której prowadzona jest

księga wieczysta
o nr KR1W/00047844/9

 

79,33 m2

Nieruchomość

zabudowana budynkiem o nr porządkowym 478 tzw. „Agronomówka” (nad Muzeum)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo – usługową
o symbolu „MU2”

 

Nieruchomość zagospodarowana

 

Cele mieszkaniowe

·  116,25 zł/ za miesiąc

·  płatny do 10-godnia każdego  miesiąca

 

 

Oddanie w najem na czas nieoznaczony

 

Stryszów, dn. 23 sierpnia 2018 roku

 

(-) Wójt Gminy Stryszów

          Jan Wacławski