Konsultacje społeczne - Zmiana Studium Gmina Stryszów - aplikacja

  • Drukuj

A P L I K A C J A   D O   S T U D I U M

W ramach projektu pt. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” mieszkańcom Gminy Stryszów została udostępniona aplikacja dot. konsultacji społecznych zmiany Studium. Przedmiotowa aplikacja powstała w celu ułatwienia komunikacji mieszkańców z tutejszym urzędem. Za jej pomocą możliwe jest przesyłanie w formie elektronicznej pytań oraz wniosków dot. zmiany Studium. Na stronie internetowej przedmiotowej aplikacji na bieżąco będą publikowane wszelkie materiały i ogłoszenia dot. kolejnych etapów procedury zmiany Studium.

Aplikacja jest dostępna pod adresem: http://npkonsultacje.pl/gm/stryszow

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej naszej gminy w pasku zakładek znajduje się odnośnik pn.: KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZMIANA STUDIUM, pod którym można skorzystać z przedmiotowej aplikacji.
Przypominamy, że warto śledzić wszelkie komunikaty pojawiające się na stronie internetowej wyżej wskazanej aplikacji aby nie przegapić żadnego elementu procedury zmiany Studium.

 

WIĘCEJ NA http://npkonsultacje.pl/gm/stryszow