UCHWAŁA Nr XXX/279/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja o podjęciu Uchwały dot. podziału Gminy Stryszów na stałe obwody głosowania:

UCHWAŁA Nr XXX/279/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryszów na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

LINK BIP