UCHWAŁA Nr XXXIII/278/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Stryszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Stryszów.

  • Drukuj

INFORMACJA o podjęciu Uchwały dot. podziału Gminy Stryszów na okręgi wyborcze

UCHWAŁA Nr XXXIII/278/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Stryszów na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Stryszów.

LINK BIP