INFORMACJA o przyznanych stypendiach sportowych

Zarządzeniem Nr 9/2018 Wójta Gminy Stryszów z  dnia 1 lutego 2018 r. zostały przyznane stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie  sportowym dla następujących sportowców z terenu gminy Stryszów:

L.p.

Imię i nazwisko sportowca

Dyscyplina sportowa

Miesięczna kwota przyznanego stypendium (zł)

Okres na jaki przyznano stypendium

1.

Bartłomiej Klimowski

Narciarstwo klasyczne – skoki narciarskie

400,00

luty-grudzień 2018 r.

2.

Norbert Jarosz

Kolarstwo – Wyścigi BMX Konkurencja Olimpijska

300,00

luty-grudzień 2018 r.

3.

Kacper Świątek

Kolarstwo – Wyścigi BMX Konkurencja Olimpijska

300,00

luty-grudzień 2018 r.

Stryszów, 01.02.2018 r.

                                                                                                          Wójt Gminy Stryszów

                                                                                                                 Jan Wacławski