INFORMACJE O JAKOŚCI POWIETRZA NA BIEŻĄCO

  • Drukuj

We wszystkich sołectwach Gminy Stryszów zamontowano sensory/czujniki pokazujące stan zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Oglądanie mapy smogu możliwe jest na platformie AIRLY w telefonach komórkowych – aplikacja na ANDROIDA.

Wykazywane parametry to:

  • PM 2.5 – stężenie pyłu zawieszonego
  • PM 10 – stężenie pyłu zawieszonego
  • temperatura
  • ciśnienie
  • wilgotność
  • dane historyczne
  • prognoza powietrza na kolejne 24 godz.

 

 

Odczyt z sensorów/czujników:

Łękawica - LINK

Dąbrówka - LINK

Stryszów - LINK

Zakrzów - LINK

Stronie - LINK

Leśnica - LINK

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia.

            Zczytując dane z aplikacji mówiące o jakości powietrza nie zmniejszymy ilości pyłów zawieszonych. Jednym z głównych przyczyn problemu jest spalanie w piecach CO mułków, wilgotnego drewna, złej jakości węgla i co stwierdzam z przykrością plastików, ścinek cholewkarskich, lakierowanych obrzynek stolarskich. Dotyczy to wielu mieszkańców Naszej gminy. Mam nadzieję, że informacje z czujników obudzi w rodzicach, dziadkach świadomość na co narażają swoje i dzieci i przez to te informacje mają walor edukacyjny – mówi wójt gminy Jan Wacławski.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, gmina stara się o dotacje dla prosumentów na wymianę pieców, różne formy odnawialnych źródeł energii – solary, fotowoltaika, pompy ciepła. We wszystkich obiektach publicznych funkcjonuje ogrzewanie gazowe. Część chętnych już skorzystała z możliwości dofinansowania ze środków unijnych i krajowych. Znaczna część mieszkańców nie wykazuje zainteresowania wymianą źródła ogrzewania, zmiany składników opałowych. Być może podejmowane przez samorząd działania wpłyną na świadomość
i odpowiedzialność ludzi w zakresie ochrony środowiska i ograniczenie szkodliwego zjawiska smogu.