LGD Gościniec 4 żywiołów - Wsparcie wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W dniu 14 grudnia 2017r. opublikowaliśmy  ogłoszenia o naborach wniosków o powierzenie grantu

  1. 4/2017/G,  5/2017/G,  6/2017/G,

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie 28.12.2017r. – 22.01.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio   w biurze  Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w piątki w godz. od 9:00 do 14:00 w dniu 22.01.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW

poniżej link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.