Bezpieczniej z nowym sprzętem

W dniu 8 listopada 2017 roku  w Urzędzie Gminy, odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Stryszów i OSP Zakrzów. Było to możliwe dzięki pozytywnie zaopiniowanemu wnioskowi w ramach konkursu pn. „Bezpieczna Małopolska 2017”. Celem konkursu było udzielenie gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie.

 

 

Gmina zakupiła 4 zestawy odzieży ochronnej dla OSP Zakrzów i OSP Stryszów.
W skład zestawu wchodzi:

- ubranie specjalne TOP FIRE

- buty specjalne Haix Fire Flash

- hełm Calisia Vulcan szyba przeźroczysta + okulary

- kominiarka niepalna

- rękawice Fire Max II

Po ocenie merytorycznej gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego kwocie:
6 769 zł., przy całkowitej wartość zadania: 14 000,01 zł.

Projekt Województwa Małopolskiego, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom strażaków i samorządów, dzięki temu zwiększy się skuteczność, poprawią się warunki pracy i bezpieczeństwa. Sprzęt przekazał Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski na ręce Prezesów i członków Zarządu. Gospodarz gminy w swoim wystąpieniu stwierdził, że sprzęt bojowy dla jednostek OSP nie będących w KSRG jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom strażaków, gdyż w odróżnieniu do OSP będących w KSRG nie mogą one liczyć na dotację czy sprzęt z budżetu państwa. Sprzęt ratowniczo – gaśniczy poprawi bezpieczeństwo druhów i wpłynie na ochronę życia i zdrowia mieszkańców gminy.

            Następnie wójt gminy podziękował Marszałkowi i Zarządowi Województwa Małopolskiego za tą cenną inicjatywę i życzył sobie i strażakom, żeby kontynuować ją w przyszłości.