Odblaski dla seniorów od SP Stryszów

Prawie 150 odblasków rozdali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stryszowie. Głównym docelowym adresatem były osoby starsze. Większość akcji dotyczących bezpieczeństwa na drodze skierowana jest do dzieci. Uczniowie SP Stryszów postanowili pomyśleć również o seniorach.

Przedsięwzięcie polegało na rozdawaniu odblasków, które można łatwo i szybko przymocować do ubrania. Dzieci rozdawały odblaski osobom starszym w centrum Stryszowa, w okolicy Ośrodka Zdrowia, sklepu i piekarni. Napotkane osoby zostały poinformowane o przeprowadzanej akcji oraz zostały im wręczone elementy odblaskowe. Wielu osobom taka akcja bardzo się podobała i byli mile zaskoczone.

Nie tylko nasi seniorzy dostali odblaski. Uczniowie SP Stryszów rozdawali je również rodzicom odprowadzającym dzieci do szkoły i przedszkola w Stryszowie.

Wydarzenie zostało przeprowadzone w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”. SP Stryszów co roku aktywnie bierze udział w tym przedsięwzięciu. Organizuje happening „Odblaskowy marsz” propagujący noszenie odblasków. W szkole przeprowadzany jest konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły” oraz turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowego. W tym roku dzieci ze stryszowskiej szkoły pomyślały również o osobach starszych.