RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały Projektu Uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Stryszów

Wójt Gminy Stryszów przedstawia Raport z konsultacji społecznych  projektu uchwały Projektu Uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu  Rewitalizacji w Gminie Stryszów.

Wójt Gminy
(-) Jan Wacławski

Do pobrania - Raport